دیروز یه گوشی پیدا کردم
رفتم و تو دفتر تلفنش زنگ بزنم به یکی به صاحبش بگه بیاد گوشی رو ببره!
لیست دفتر تلفنش :
جنده ۳۰ تومنی
مریم ساک
ساناز لب
الهام لاپایی
امیر خونه خالی
حمید obi
جنده خونه رسالت
ساقی ۱
ساقی ۲
هانیه از پشت

هیچی دیگه گوشی رو انداختم تو جوب گفتم :
بیاد گوشی رو بگیره منم میگیره میکنه . بعد مینویسه : "یا بندہ از عقب