So sad.. Its so much that its hard to count the zeros! And then poor retired teachers/instructors would be left without any pension.

https://www.manoto.news/news/pjwvme/news29689

یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به آلمان فرار کرده
  • گزارش کمینه تحقیق*** و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به هیئت***رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده.
جبار کوچکی***نژاد رئیس کمیته تحقیق*** و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران گفته که این هیئت گزارش خود را از این تحقیق***و***تفحص به هیئت***رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان ارائه کرده است.
او گفته: بررسی***های نهایی بر روی این گزارش در کمیسیون انجام و سپس برای قرائت در صحن علنی پارلمان به هیئت***رئیسه مجلس تقدیم می***شود.
او درباره برخی اخبار مبنی بر اینکه فردی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد تومان از کشور فرار کرده است، گفته: این فرد هم اکنون در کشور آلمان است.
کوچکی نژاد با بیان اینکه این فرد اخیرا با او تماس داشته است، گفته: با وکیل او نیز جلسه***ای را داشته***ایم ضمن اینکه او مکاتباتی با قوه قضائیه داشته است.
به گفته کوچکی***نژاد در تحقیقاتی که انجام شده حدود ۴۰ نفر در تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان نقش داشته اند.
اولین بار سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با افشای جزئیات بیشتر اعلام کرد که شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است.
در این پرونده که بانک سرمایه نیز در آن دخیل است، گفته می***شود که این بانک ۱۳ هزار میلیارد تومان وام داده در حالی که این ظرفیت را نداشته است. بیش از ۷۰ درصد تسهیلات معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان وام مشکوک الوصول بوده و تضمین***های لازم برای بازپرداخت آن گرفته نشده و به عنوان مثال با تبانی صورت گرفته است.
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فهنگیان در حالی انجام می***شود که قرار بود تحقیقات از بدو تاسیس این صندوق شروع شود و تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان منحصر به یک دوره زمانی خاص نباشد اما گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تنها مربوط به سال***های ۹۲ تا ۹۵ است.
این در حالی است که بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه های صندوق مربوط به دوره قبل از سال ۹۲ است.