آقاى حداد ، پارسى را پاس بداريد

rahim

Bench Warmer
Oct 23, 2003
965
281
behbahan
#1
آقای حداد! فارسی را پاس بدارید!
آقای حداد! فارسی را پاس بدارید!

✍️ سید زین‌العابدین‌صفوی

آقای‌حداد عادل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته است که به دست اندرکاران بهداشت فرمان‌دهد که در گفتار خود واژه‌های بیگانه‌ای را که همسان‌ فارسی دارند، به کار نبرند. او در کنار نامه اش شماری از آن واژه‌های بیگانه و همسان فارسیشان را نیز فرستاده است.

من با آقای حداد عادل در این باره بسیار همدل و همسویم و پیشنهاد وی را سزاوار پافشاری می‌دانم. ولی از او انتظار است در پاسداشت دیگر زبان های بومی ایرانیان هم که رو به سوی نابودی‌ دارند - برابر قانون اساسی تلاش کند. همچنین او بهتر است اندکی هم نگرانِ‌ عربی شدن زبان فارسی باشد. نیک می‌دانم که زبان عربی، زبان قرآن ما است و این دو زبان خویشاوند یکدیگر شده است. اما فارسی آن‌ اندازه هم بی‌توشه وتنگدست نیست که آقای حداد در یک نامه نیم برگی، بیش از چهل واژه عربی بنویسد و همسان‌ها و جایگزین‌های ساده فارسی آنها را پیدا‌نکند.
در اینجا برخی از واژه‌های عربی آن نامه را با واژه های رسای فارسی(جایگزین) می‌کنم تا‌روشن شود که آقای حداد خودش تا چه اندازه فارسی را پاس می‌دارد.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در دو ماه اخیر(گذشته) که کشور ما، مثل(مانند)همه کشورهای جهان، گرفتار بیماری ناشی(برخاسته) از ویروس کرونا شده اهتمام(تلاش) جنابعالی(شما بزرگوار) و مدیران(گردانندگان) ارشد(بلند پایه) و مسئولان امر(دست اندر کارانِ) سلامت(بهداشت) در کشور به مقابله(رویارویی) با این بیماری البته(بی گمان) درخور تقدیر(ارج نهادن)و تشکر(سپاسگزاری) است، لکن(ولی) فراوانی و تنوع(گوناگونیِ)برنامه‌های رسانه‌ای در باب(باره) کرونا سب‌شده(چنین پیامدی دارد) که بسیاری از اصطلاحات(کاربردها) و لغات(واژه‌های) تخصصی(کارشناسی) که معادل(همسان) فارسی(پارسی) هم دارند به همان صورت(گونه) فرنگی به کار گرفته شود که ممکن است(شاید) در آینده به همین صورت(گونه)در زبان فارسی رواج(گسترش) یابد و مهم‌تر از آن، جوازی(دستاویزی) برای استفاده(بهره گیری) از سایر(دیگر) لغات(واژه‌ها) و اصطلاحات خارجی(بیگانه) محسوب شود.(به ‌شمار آید.) به پیوست، فهرستی(شماری) از این لغات((واژه ها) و اصطلاحات همراه با معادل(همسان) فارسی آن‌ها تقدیم(پیشکش) می‌شود تا با دستور جنابعالی(شما بزرگوار) به‌جای لغات(واژه های) بیگانه در بیانات(گفتارهای) مسئولان(دست اندر کاران) و رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد(به کار برده شود

✍️ سید زین‌العابدین‌صفوی

آقای‌حداد عادل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته است که به دست اندرکاران بهداشت فرمان‌دهد که در گفتار خود واژه‌های بیگانه‌ای را که همسان‌ فارسی دارند، به کار نبرند. او در کنار نامه اش شماری از آن واژه‌های بیگانه و همسان فارسیشان را نیز فرستاده است.

من با آقای حداد عادل در این باره بسیار همدل و همسویم و پیشنهاد وی را سزاوار پافشاری می‌دانم. ولی از او انتظار است در پاسداشت دیگر زبان های بومی ایرانیان هم که رو به سوی نابودی‌ دارند - برابر قانون اساسی تلاش کند. همچنین او بهتر است اندکی هم نگرانِ‌ عربی شدن زبان فارسی باشد. نیک می‌دانم که زبان عربی، زبان قرآن ما است و این دو زبان خویشاوند یکدیگر شده است. اما فارسی آن‌ اندازه هم بی‌توشه وتنگدست نیست که آقای حداد در یک نامه نیم برگی، بیش از چهل واژه عربی بنویسد و همسان‌ها و جایگزین‌های ساده فارسی آنها را پیدا‌نکند.
در اینجا برخی از واژه‌های عربی آن نامه را با واژه های رسای فارسی(جایگزین) می‌کنم تا‌روشن شود که آقای حداد خودش تا چه اندازه فارسی را پاس می‌دارد.

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در دو ماه اخیر(گذشته) که کشور ما، مثل(مانند)همه کشورهای جهان، گرفتار بیماری ناشی(برخاسته) از ویروس کرونا شده اهتمام(تلاش) جنابعالی(شما بزرگوار) و مدیران(گردانندگان) ارشد(بلند پایه) و مسئولان امر(دست اندر کارانِ) سلامت(بهداشت) در کشور به مقابله(رویارویی) با این بیماری البته(بی گمان) درخور تقدیر(ارج نهادن)و تشکر(سپاسگزاری) است، لکن(ولی) فراوانی و تنوع(گوناگونیِ)برنامه‌های رسانه‌ای در باب(باره) کرونا سب‌شده(چنین پیامدی دارد) که بسیاری از اصطلاحات(کاربردها) و لغات(واژه‌های) تخصصی(کارشناسی) که معادل(همسان) فارسی(پارسی) هم دارند به همان صورت(گونه) فرنگی به کار گرفته شود که ممکن است(شاید) در آینده به همین صورت(گونه)در زبان فارسی رواج(گسترش) یابد و مهم‌تر از آن، جوازی(دستاویزی) برای استفاده(بهره گیری) از سایر(دیگر) لغات(واژه‌ها) و اصطلاحات خارجی(بیگانه) محسوب شود.(به ‌شمار آید.) به پیوست، فهرستی(شماری) از این لغات((واژه ها) و اصطلاحات همراه با معادل(همسان) فارسی آن‌ها تقدیم(پیشکش) می‌شود تا با دستور جنابعالی(شما بزرگوار) به‌جای لغات(واژه های) بیگانه در بیانات(گفتارهای) مسئولان(دست اندر کاران) و رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد(به کار برده شود
 
Likes: Payandeh Iran

rahim

Bench Warmer
Oct 23, 2003
965
281
behbahan
#2
Every time this ass hole pretends he cares and comes up with his pseudo love with Farsi Equivalents,
reminds me of this oldie:

A dude goes to pharmacy To fetch some condoms in a hurry, waiting in line , overhearing the conversation of guy in front of him with the clerk:

Customer:- ديروز رفته بودم ترمينال
Clerk: آقا ترمينال چيه بگو پايانه
Customer: بليط نميداد گفت كامپيوتر خرابه
Clerk: آقا كامپيوتر چيه بگو رايانه
Customer: گفتم سوبسيد دارم كارمو راه بنداز
Clerk: آقا سوبسيد چيه بگو يارانه

Our dude loses patience at this point and screams from the end of line:

آقا سه تا گايانه بده ما بريم خانم منتظره