اولین محرومیت برای ایران به خاطر عدم مبارزه با ورزشکاران اسراییل

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
3,036
517
fuck.ir
#21
گفتن و نوشتن از رسول خادم سخت نیست اتفاقا می شود در وصف اش یکنفس ساعت ها گفت و نوشت، اما به هر دلیلی من از این کار انصراف داده ام و می خواهم چندخطی بی ربط و با ربط از مسائلی دیگر بنویسم.
در روزگاری که حسین رضازاده جهان پهلوان شد، عباس جدیدی یل پهلوانان لقب گرفت، علیرضا کریمی بازنده شد، همان بهتر که رسول خادم برود.
.
.
آقای جدیدی؛ آقای پهلوان؛ شما که در انتخابات فدراسیون کشتی چهل بر صفر به رسول خادم باختید و حتی یک نفر هم به شما رای نداد، شما را واگذار می کنم به روزی که تختی در «خیابانِ پهلوی» سوار بر ماشین شد تا به ... امجدیه برود.
.
هواپیما دقایقِ زیادی در حالتِ
اانتظار برای اجازه فرود- آن هواپیمایی بود که مـَردی شکست خورده و ناکام و «بدون مدال» را از المپیک 1964 توکیو را به ایران بازمی‌گرداند. تنها امید کاروان ایران، چشم و چراغِ مردم ایران فقط باخت و باخت و باخت. تختی بدونِ مدال بازمی‌گشت. بعد از دقایقِ طولانی اجازه فرود به اجبار داده می‌شود. اینجا فرودگاه مهرآباد است مردم حصارها، گاردها و امنیت‌های فرودگاه را کنار زده‌اند تا از پای هواپیما استقبالی باشکوه از مردِ شکست خورده‌شان، تختی را داشته باشند. اینجا مهرآباد است شبی که نه آرام دارد نه قرار. اینجا مهرآباد است دسته های گل برای مردی شکست خورده آنچنان است که گویی مدال طلا آویزش است. تختی از پای هواپیما تا هتل آتلانتیک در میان آغوش مردم اشک می‌ریزد و برای مردم تعظیم می‌کند.
https://www.tarafdari.com/خبر/930307/داش-آکل؛-شما-جهان-پهلوان-نیستید-آقای-رسول-خادم
 

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
3,036
517
fuck.ir
#23
ARTICLE TITLES AS جریمه حاضر نشدن روی تشک 5 هزار فرانک و محرومیت سه ساله کشتی‌گیر؛
but the content doesn't mention that amount..

نامه‌ای از سوی اتحادیه جهانی منتشر شد که موضوع بسیار مهمی در خود داشت. در این نامه اتحادیه جهانی به صراحت به همه فدراسیون‌ها اعلام کرد در رقابت‌های بین‌المللی که زیر نظر این اتحادیه برگزار می‌شود، چهار موضوع مهم را باید رعایت کنند. حفظ کرامت انسانی که از ملزومات کلیدی المپیک است؛ خودداری از هرگونه تبعیض بین شرکت کنندگان به خاطر اصلیت، قومیت، مذهب، عقاید فلسفی و سیاسی، وضعیت خانوادگی و سایر موارد؛ دوری کردن از هرگونه اقدام مضر ذهنی و فیزیکی در برابر فردیت شرکت کنندگان و ممنوعیت هر نوع دوپینگ در هر سطحی؛ چهار موضوعی است که به آنها تاکید شده است. اتحادیه جهانی برای هر چهار مورد جریمه در نظر گرفته که باید از سوی فدراسیون‌ها مورد توجه قرار گیرد و در صورت رعایت نشدن از سوی هر کشتی‌گیر و مربی جریمه در پی دارد. نکته مهم ماجرا که شاید پایانی برای همه درگیری‌های لفظی مسوولان فدراسیون کشتی با مسوولان ورزش باشد؛ همین است که اتحادیه جهانی هیچ نامی از تعلیق و محرومیت کشتی به میان نمی‌آورد و فقط بحث جریمه مطرح است.


کشتی نگرفتن هر کشتی‌گیری مقابل کشتی‌گیر کشور دیگر به دلیل مسائل مذهبی و سیاسی و ... یکی از مواردیست که اتحادیه جهانی آن را ممنوع اعلام کرده اما جریمه این کشتی نگرفتن، جریمه مالی برای فدراسیون و محرومیت برای ورزشکار است و فعلا نامی از تعلیق در میان نیست.

https://www.varzesh3.com/news/1551036/5-هزار-فرانک-و-محرومیت-سه-ساله-کشتی-گیر