اولین محرومیت برای ایران به خاطر عدم مبارزه با ورزشکاران اسراییل

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
1,369
242
#21
گفتن و نوشتن از رسول خادم سخت نیست اتفاقا می شود در وصف اش یکنفس ساعت ها گفت و نوشت، اما به هر دلیلی من از این کار انصراف داده ام و می خواهم چندخطی بی ربط و با ربط از مسائلی دیگر بنویسم.
در روزگاری که حسین رضازاده جهان پهلوان شد، عباس جدیدی یل پهلوانان لقب گرفت، علیرضا کریمی بازنده شد، همان بهتر که رسول خادم برود.
.
.
آقای جدیدی؛ آقای پهلوان؛ شما که در انتخابات فدراسیون کشتی چهل بر صفر به رسول خادم باختید و حتی یک نفر هم به شما رای نداد، شما را واگذار می کنم به روزی که تختی در «خیابانِ پهلوی» سوار بر ماشین شد تا به ... امجدیه برود.
.
هواپیما دقایقِ زیادی در حالتِ
اانتظار برای اجازه فرود- آن هواپیمایی بود که مـَردی شکست خورده و ناکام و «بدون مدال» را از المپیک 1964 توکیو را به ایران بازمی‌گرداند. تنها امید کاروان ایران، چشم و چراغِ مردم ایران فقط باخت و باخت و باخت. تختی بدونِ مدال بازمی‌گشت. بعد از دقایقِ طولانی اجازه فرود به اجبار داده می‌شود. اینجا فرودگاه مهرآباد است مردم حصارها، گاردها و امنیت‌های فرودگاه را کنار زده‌اند تا از پای هواپیما استقبالی باشکوه از مردِ شکست خورده‌شان، تختی را داشته باشند. اینجا مهرآباد است شبی که نه آرام دارد نه قرار. اینجا مهرآباد است دسته های گل برای مردی شکست خورده آنچنان است که گویی مدال طلا آویزش است. تختی از پای هواپیما تا هتل آتلانتیک در میان آغوش مردم اشک می‌ریزد و برای مردم تعظیم می‌کند.
https://www.tarafdari.com/خبر/930307/داش-آکل؛-شما-جهان-پهلوان-نیستید-آقای-رسول-خادم