ایران یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی ر&#

May 9, 2004
15,154
180
داشتم تو گوگل پرسه میزدم که این ترید قدیمی رو دیدم
خواندم و خیلی خندیدم
مخصوصا پست های موتوری (راستی کجایند بچه های قدیمی ای اس پی )ا
برای سرگرمی بد ندیدم پست رو جان تازه ای ببخشیم

:p