این عکس را ببینید و گریه کنید

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,429
444
#1
100003447.jpg


داشتم امروز باشگاه آرارات را در گذشته پیگیری می***کردم.چشمم به این عکس افتاد.سال ۱۳۵۴ است و ورزشگاه اختصاصی آرارات تهران است.دختران آزاد و رها و پسران نیز مشغول به کار خود

.


راستی*** چی*** بودیم،اون زمان دیگر کشورهای خاور میانه،سر در گم،و ما افتخار آسیا.میخواستیم ژاپن خاور میانه شویم،راستی*** یک چیز هم یادم افتاد،بگذارید که یک سیر گریه کنیم،البته بقول دوستی*** هم که امروز وقتی*** با او صحبت می***کردم،گفت خلایق هرچی*** لایق.هرچیزی لیاقت میخواد،خوب ما نداریم،پس چرا توی سره خودمان بزنیم.


فقط به تیپ آدمها نگاه کنید،نه ریشی و نه پشمی.همه شیک،لباس***های زیبای دختران،هوای پاک و آفتابی،زمین ورزشگاه یک دونه درش آشغال یافت نمی***شود،..یاد آقا خاچیک هم بخیر،بعد از هر بازی تیم*** آرارات به مغازه ساندویچ فروشی پشت ورزشگاه میرفت،و به پاس برد تیم*** آرارات یک ودکا با دلم و جیگر سفارش میداد.
 

homaie

IPL Player
Mar 1, 2003
2,546
22
NY/NJ in USA
#5
Just for the record, before the revolution women needed security to sit in certain sections of stadiums. I remember once in front of Amjadeh gate many male spectators attacked sexually a woman coming out from a game. Police officers were using batons against attackers to save the woman.

Still there are major cultural issues that needed to be resolved.
 

Niloufar

Football Legend
Oct 19, 2002
29,626
23
#6
wow, such beautiful pictures..<3 Thanks for sharing guys.
I have no experience of that in Iran, and still feels like a dream seeing that happening freely in Iran.