بنیاد کشه و ارکیو 170 ! نظر شما چیست؟

May 9, 2004
15,099
179
#1
این ویدئو تقریبا یک ساعت است
ویدئو بسیار جالبی است و در مورد پرفسور مهران توکلی کشه و تکنولوژی پلاسما و اینکه ایران قادر به ساخت بشقاب پرنده شده است صحبت میکند
همچنین نظر میدهد که نشاندن ارکیو 170 با همین تکنولوژی امکان پذیر شده است
لطفا ببینید بسیار جالب است
 
Feb 18, 2005
13,661
1,408
#3
این ویدئو تقریبا یک ساعت است
ویدئو بسیار جالبی است و در مورد پرفسور مهران توکلی کشه و تکنولوژی پلاسما و اینکه ایران قادر به ساخت بشقاب پرنده شده است صحبت میکند
همچنین نظر میدهد که نشاندن ارکیو 170 با همین تکنولوژی امکان پذیر شده است
لطفا ببینید بسیار جالب است
Tymsar Jan, I don't have an hour to watch this video, could you please summerise and give us a brief feedback on it.
 
May 9, 2004
15,099
179
#7
Tymsar Jan, I don't have an hour to watch this video, could you please summerise and give us a brief feedback on it.

عقاب جان هر وقت وقت داشتی ویدئو را ببین
چون ممکنه نظر من با شما بعد از دیدن ویدئو فرق داشته باشه
همچنین دوست دارم شما نظر شخصی خودتون رو در این رابطه بدهید
متشکرم