به یاد اولین بازی ملی‌ ناصر حجازی ترکیه۴ ایران۰

Oct 18, 2002
12,082
17
here
www.apfn.org
#21
Agha Kasra Damet Garm... Vaaghe'an aks ha ye nafis va aali post mikoni. Kheyli mamnun va merci!
Yaadeshun bekheyr...
Heh ... at first I was counting the Turkish players with white uniform too. I was like wait a minute...that is not Hejazi...he is the 4th :D
Then I saw the moon and the star ... belakhareh, 2 zaarimun oftaad ;-) piri o hezar dared sar digeh :D
With this kind of talents, If we had continued with our football without any "interruptions" such as that damn revolution and the 8 years of war I can say that today we would be on top 10 of FIFA's list.
We've had so many great talents but the (lack of good) coaching, planning and practices and lack of friendlies were/are our downfall.
I cannot believe the idiots let Hejazi go at 29! x(
Goalkeepers can go up to almost 40 years of age and get better...He said so himself. :-(
You know... I think they killed Hejazi (for his opposition and his views) as well as people like Fardin (for his popularity with masses).... I really think so. God only knows how many ppl have been Murdered...
 
Likes: kasra1930
May 9, 2004
15,154
180
#22
درود بر بزرگمرد ایران جناب تیمسار معظم الله. تیمسار جان کجایی؟ از شما خبری نیست.تیمسار جان کمی‌ برایمان از اوضاع بگو. ایران به کجا میرود؟ نظر شما برایم جالب است.

درود کسری جان هستم ولی خیلی مشغولم
در مورد ایران
یک داستان از بزرگمهر وخسرو انوشیروان بگم و بعد توضیح میدم
روزی انوشیروان با وزیرش بزرگمهر از راهی که روستایی ویران در ان بود می گذشتند
دو جغد اواز میخواندند
پادشاه از وزریرش پرسید ایا میدانی اینها چه میگویند
بزرگمهر گفت بله سرورم
جغد اولی برای خواستگاری از دختر جغد دورمی برسر شیربها صحبت میکنند
اولی یکی میگوید باید شیربهای دخترم ده تا روستای خراب مثل این باشد
چون جغدها در خرابه خانه میکنند
پادشاه گفت جغد دوم چه میگوید
بزرگمهر گفت جغد دوم میگوید

گر ملک این باشد و این روزگار
زین ده ویران دهمت صد هزار

نظامی این داستان را به شعر نوشته است


گفت به دستور چه دم می زنند؟

چیست صفیری که به هم می زنند؟

گفت وزیر : ای ملک روزگار

دختری این مرغ بدان مرغ داد

شیربها خواهد از او بامداد

کاین ده ویران بگذاری به ما

نیز چنین چند سپاری به ما

آن دگرش گفت : کزین در گذر

جور ملک بین و برو غم مخور

گر ملک این است و همین روزگار

زین ده ویران دهمت صد هزار

الان شده وضعیت ایران و رژیم و اپوزسیون
تا وقتی که ما این اپوزسیون بلانسبت کس خل و وطن فروش و خائن و تجزیه طلب رو داریم
رژیم سرجایش سخت نشسته است