(تئوریی در مورد تشکیل هستی (تک حرکت

May 9, 2004
14,821
124
#1
من برخی اوقات با خودم می نشینم و در مورد بسیاری از امور می اندیشم
شاید افکاری که به ذهنم می رسد در بسیاری از اوقات مضحک غیر علمی و عملی باشد یا به نظر برسد
ولی دوست دارم این افکار و ارا را با دوستان در میان بگذارم
برخی از اوقات هم انها را در این سایت می نویسم
و دوست دارم دوستان نظرات خود را در این مواردی که می نویسم ذکر کنند
چنانکه در مورد سرعت نور و برخی از مطالب دیگر در همین سایت پست هایی کردم
http://forums.iransportspress.com/threads/سرعت-نور-light-speed.73826/
مثلا یکی از افکاری که ذهن من را به خود مشغول کرده این است که ایا ممکن است که همه جهان هستی تنها یک الکترون یا ذره بنیادی تشکیل شده باشد
که با سرعتی ملیارها برابر سرعت نور در حرکت است و می تواند در همه جا وجود داشته باشد
و باعث تشکیل تما انچه وجود دارد شده باشد !!آ
برای توضیح ان مثال عکس هایی را می زنم که همه شما کم وبیش دیده اید
که اصطلاحا به ان نور دنباله دار گفته میشود
ما ان نور را در عکس به شکل یک خط طولانی می بینیم در صورتی که در اصل نور یک منبع که همان چراغ اتومبیل است می باشد
در مورد این تئوری هم به همین شکل یک تک الکترون
اگر با سرعتی که به تواند در یک ان در همه جا در جهان هستی حرکت کند می تواند همه جهان هستی و هر انچه هست را بوجود اورد
همچنین این تئوری می تواند مکانیک کوانتم را بهتر توضیح بدهد
برای بوجود امدن یک لیوان ما احتیاج به ملیاردها ذره اتمی داریم که خود از الکترون و پرتون تشکیل شده
یا شکل یک شیی مثلا یک لیوان را به خود بگیرد
حال اگر یک اتم در عین حال چنان سرعتی داشته باشد که بتواند در همه جاوجود داشته باشد می تواند کار ان ملیاردها اتم را انجام دهد
پس سرعت جای کمیت را خواهد گرفت
برای روشن شدن بهتر مثال یک زمین فوتبال و دها هزار تماشاگر و دو تیم فوتبال را در نظر بگیرید
اگر شخصی بتواند با چنان سرعتی حرکت کند که بتواند در عین حال در همه جای استادیوم از نیمکت تماشاگران تا دبازیکنان و داور وجود داشته باشد
و همه کارهای انها را انجام دهد
ما تنها احتیاج به یک شخص داریم تا ان استادیوم پر از هزاران تماشاگر و دو تیم فوتبال شود و بازی را ببینیم
امیدوارم این مثال اخر تئوری من را روشنتر کرده باشد
به همین خاطر تنها یک ذره بنیادی می تواند همه عالم هستی را شکل دهد اگر بتواند با سرعتی حرکت کند که در یک لحظه در همه جای جهان وجود داشته باشد
البته پایه های این تئوری لغزش های فرواانی دارد ولی حداقل می تواند مکانیک کوانتم را بهتر توضیح دهد تا فیزیک کنونی
مثلا در مورد پدیده تونل زنی الکترون
که با این تئوری می شود انرا باسانی توضیح داد
در اخر امیدوارم دوستان نظرات خود را در اینمورد بیان کنند
و از این راه بنده شخصا از دوستان گرامی مستفید شوم
متشکرم
 

Attachments

Feb 18, 2005
13,316
1,113
#2
Asraareh azal raa na to daaniyo na man ...........halleh in moamaa na to khaaniyo na man

hast dar passeh pardeh goftogooyeh mano to .....chon pardeh dar oftad na to maaniyo na man

Khayyaam agar ze baadeh masti khosh baash .... ba mahstrawberry agar neshasti khosh baash

chon aaghebateh kaareh jahan neesti ast ....engaar keh neesti cho hasti khosh baash !

I will enjoy reading comments here ....Noroozetaan peerooz
 
May 9, 2004
14,821
124
#4
Likes: Sly