تبریک اینستاگرامی سیدحسین حسینی برای سال

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,429
444
#1
[h=1]تبریک اینستاگرامی سیدحسین حسینی برای سالروز تولد ناصر حجازی (عکس)[/h]


hosseini5.jpg من بارها و بارها گفتم.سید حسینی*** شماره ۲۲ ناصر حجازی را بر تن*** کرده است که ناصر حجازی به دلیل لاغری بیش از حد به دستور رایکف بر تن*** میکرد بعد که کمی*** عضلانی شد رایکف آن*** را به شماره ۱ تبدیل کرد..چرا که علی*** جباری هم به من در یک گفتگوی تلفنی به من گفت،سید حسینی*** هر روز که من را می***بیند از ناصر حجازی


میپرسد.سلطان علی*** جباری روزی نیست که از ناصر حجازی و واکنش***های او برای سید حسینی*** تعریف نکند،از زمانی*** که رایکف او را به تیم*** ملی*** دعوت کرد که همچون امروز سید حسینی*** بی*** تجربه بود،تا زمانی*** به یک قهرمان ملی*** در پیونگ یانگ*** تبدیل شد.

وقتی*** از علی*** جباری در باره سید حسینی*** سوال کردم،میگفت او این رویا را دارد تا خود را بهترین دروازبان ایران بکند،شاید تا امروز دهها بار بازی ناصر حجازی در برابر هلند و اسکاتلند دیده است.او از علی*** جباری سوال می***کند آیا روزی میشود من چون ناصر حجازی شوم و این است جواب علی*** جباری به سید حسین حسینی
:

۱)امروز شفر کاری را کرد که نیم قرن پیش رایکف با ناصر کرد،رایکف به ناصر اعتماد کرد و به او اعتماد به نفس داد،او را به جای عزیز اصلی*** در دروازه تیم*** ملی*** قرار داد کاری که در اون روزها همه را بر علیه او شوراند.و شفر تو را به جای رحمتی در درون دروازه گذاشت.


۲)تو امروز رکورد ناصر حجازی را شکوندی،یادم است در اون روزها دروازبانی نبود روی دست عزیز اصلی*** بلند شود،عزیز اصلی*** ۵۱۰ دقیقه دروازه پرسپولیس را بسته نگاه داشته بود،اما حجازی رکود عزیز اصلی*** را با ۸۳۷ دقیقه گکل نخوردن شکست،اما کی*** فکر میکرد ۴۵ سال بعد تو رکورد ناصر را بشکونی.


۳)پس یادت باشد شاید روزی برسد از تو به عنوان بهترین دروازبان تاریخ ایران یاد کنند اما برای رسیدن به اون روز کاری پبس سنگینی*** را در رو داری،یادم هست که ناصر روزی نبود که دست از تلاش بر ندارد،رایکف او را بهترین دروازبان آسیا و تاریخ فوتبال ایران کرد،چرا که ناصر هر روز تمرین میکرد.


۴)اکنون حسینی*** خود را وارد مبارزه بزرگی*** کرده است،اسطوره حسینی حجازی است،او می***خواهد با کمک شفر برترین داروازبان ایران شود.او فیلم***های دروازبانی حجازی را تماشا می***کند،از علی*** جباری کمک میگیرد،و آرزوی این را دارد تا پا جای ناصر حجازی بگذارد.