دستاورد های شیعیان صفوی

Iksanihc

Well-known member
Feb 14, 2019
710
298
پایه و اساس انزوا, خرابی, فساد و فلاکت فرهنگی, اجتماعی و سیاسیه ایران رو این مادر قحبه ها ریختن و ایران امروز هنوز هم کاملا داره به همین شکل شیعیان صفوی پیش میره. یک کشور بیمار, منزوی از همه نظر, فاسد از همه نظر. عثمانیان و ازبک ها قبل از آمدن این حیوانات احترام خاصی برای فرهنگ و زبان فارسی داشتند, این حیوانات انقدر دگر ستیزی کردند, انقدر به خودمون و همسای همون تاختند که اینها حالت دفاعی گرفتن و انزوا و منفور شدن ایران و ایرانی در منطقه شروع شد. عثمانی ها از روی احترام خاصی که به فرهنگ پارسی میزاشتن, هیچوقت به ایران چشمداشتی نداشتند در صورتی که قدرت گرفتن ایران رو همیشه داشتن, پادشاه هاشون فردوسی و مولانا میخوندن, فارسی حرف میزدن. از زمانی که این حیوانات صفوی شروع کردن به شبیح خون زدن و در مناطق اونها کشتار کردن, که شاه های عثمانی هم به ما بدبین شدن و آخرش, خار و مادر این مرتیکه بیمار اسماعیل رو یکی کردن و مردم بدبخت آذربایجان آمدن عثمانی ها رو مثل عید جشن گرفتند. جمهوری اسلامی کاملا مدل امروزیه صفویان است.