دستاورد های شیعیان صفوی

Iksanihc

Well-known member
Feb 14, 2019
710
298
فکرشو بکنید, پایبندی و توجه به فرهنگ و ادب و رسوم پارسی رو یک پادشاه عثمانی باید به این کس کشه بیمار اسماعیل یاد آوری میکرد.
 

Iksanihc

Well-known member
Feb 14, 2019
710
298
حتی این دخالت های مذهبی و اقلیمی در کشور های همسایه رو هم ملا ها از اجداد صفویه خودشون به ارث بردن. بزرگترین شاه های زمانه که اون زمان عثمانی بودن, به انتخاب خودشون و چون به فرهنگ پارسی احترام میزاشتن فارسی یاد میگرفتن و فارسی میخوندن, اونوقت یک مشت ترک شیعه صفوی اومدن ایران رو غصب کردن, پایگاه خودشون کردن, به ایران و ایرانی تجاوز کردن و ایران رو به جنگ با عثمانیانی فرستادن که با تمام جنگ هایی که با اروپایی ها داشتن, هیچوقت به کشور ما حمله نکرده بودن و این تماما به خاطر احترام تاریخی بود که برای پارس و فرهنگ پارسی داشتن. این حیوانات صفوی, این ذهنیات عثمانی ها رو هم از بین بردن و از اون ها دشمن ساختن.