سیامک خرمی ورزشکار افتخار آفرین ایران

Apr 15, 2016
1,481
1
Suisse
#1
زود قطعش کردن. ولش میکردن تاجیکه میکشتش این اشغال تخم شیعه رو. اون تاجیک خیلی ایرونی تر از ملیون ها از این تخم شیعه ها و اشغال ها هستن که پاسپورت ایرونی دارن.

<font size="4">[video=youtube;iuF_nAzhdJc]https://www.youtube.com/watch?v=iuF_nAzhdJc[/video]

 
Apr 15, 2016
1,481
1
Suisse
#4
کثافت...از اینا میلون ها تو ایران وجود داره

[video=youtube;8bI3Xi8Hw3c]https://www.youtube.com/watch?v=8bI3Xi8Hw3c[/video]
 
Apr 15, 2016
1,481
1
Suisse
#5
اینم گلاب پاشی های هورا کش هاش که لجن رو خوشبو جلوه بدن. کاری که میلون ها ایرانی برای خیلی از لجن ها انجام میدن.

[video=youtube;aUjWQcsoIJ0]https://www.youtube.com/watch?v=aUjWQcsoIJ0[/video]
 
Apr 15, 2016
1,481
1
Suisse
#6
این خرمی نیست, این یک آبرو بر دیگست. همونطو ر که گفتم, این اصلا در وجود ایرانیست. مثل آدم نمیتونه ببازه. بدبخت ارمنی دهنشو سرویس کرد, خودش هم ۳ بار زد به پای ارمنی یعنی آقا تموم شد, شما بردی...خودشو آت و اشغال های در و ورش شروع میکنن حیوون بازی های همیشگی, که نه, من نمیخواستم اعلام شکست کنم در صورتی که کاملا مشخصه که ۳ بار زده به پای حریف و این یعنی قبول شکست. ایرانی جماعت مثل آدم نمیتونه ببازه. ارمنی ها باز میان بزرگ منشی میکنن و میگن بیا آقا ادامه بده , یعنی میان برد رو از ورزشکار خودشون میگیرن میگن برو دوباره تو رینگ. ولی حال کردم بازم زد دهنشو سرویس کرد. کثافت و وقاحت و آبرو ریزی تو این مملکت بیداد میکنه.

[video=youtube;kk6X8nw--68]https://www.youtube.com/watch?v=kk6X8nw--68[/video]