مشاعره

Apr 27, 2006
1,303
670
سیمین بهبهانی

باغ مهتاب


دیشب، ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی
شاخ نیلوفر شدی در چشم پر آبم شکفتی
ای گل وصل از تو عطرآگین نشد آغوش گرمم
گر چه بشکفتی ولی در عالم خوابم شکفتی
بر لبش، ای بوسه ی شیرین تر از جان غنچه کردی
گل شدی، بر سینه ی هم رنگ سیمابم شکفتی
شام ابرآلود طبعم را دمی چون روز کردی
آذرخشی بودی و در جان بی تابم شکفتی
یک رگم خالی نماند از گردش تند گلابت
ای گل مستی که در جام می نابم شکفتی
بستر خویش از حریری نرم چون مهتاب کردم
تا تو چون گل های شب در باغ مهتابم شکفتی
خوابگاهم شد بهشتی ، بسترم شد نوبهاری
تا تو، ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی


"Y" bedin
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
ی " از ملک الشعرا بهار "


يا که به راه آرم اين صيد دل رميده را
يا به رهت سپارم اين جان به لب رسيده را

يا ز لبت کنم طلب قيمت خون خويشتن
يا به تو واگذارم اين جسم به خون تپيده را

کودک اشک من شود خاک نشين ز ناز تو
خاک نشين چرا کنی کودک نازديده را؟

چهره به زر کشيده ام، بهر تو زر خريده ام
خواجه! به هيچ کس مَدِه بنده ی زر خريده را

گر ز نظر نهان شوم چون تو به ره گذر کنی
کی ز نظر نهان کنم، اشک به ره چکيده را؟

گر دو جهان هوس بود، بی تو چه دسترس بود؟
باغ اِرَم قفس بود، طاير پر بُريده را

جز دل و جان چه آورم بر سر ره؟ چو بنگرم
ترک کمين گشاده و شوخ کمان کشيده را

خيز، بهارِ خون جگر! جانب بوستان گذر
تا ز هزار بشنوی قصه ی ناشنيده را

توضیح چند لغت

زر=طلا
زر خریده= بنده و برده.در قدیم ، با سکّه ی طلا برده می خریدند

اِرَم=شهری که شخصی به نام شدّاد در یمن به تقلید از بهشت درست کرد

طایر= پرنده
ترک =اشاره به زن زیبا رو ،خوشگل
کمین گشاده=دام پهن کرده
شوخ=در اینجا یعنی زیبا رو،خوشگل
کمان کشیده=اشاره ی زیبایی به کمان ابروی یار، که تیرِ عشق پرتاب می کند

هزار=هزار دستان=یک جور بُلبُل

حالا ، " الف " بدین لطفأ
 
May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان
این کنج تاریک غم یار وحسرت نگار
کوزه شگسته و شراب ریخته و تنی خمار

دوزخ کجاست اتشی زند به این بساط
تا شعله اش ز غم و خسرتم بر آرد دمار

ر لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
"R" az Forooghi Bastami:

رسوایِ عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدا نخواسته رسوا كنم تو را


" alef " bedin biyad
 

Asus

Bench Warmer
Jul 24, 2004
802
0
36
Montreal Canada
aref sefate vasfe to dar piro javan did
yani hameja akse rokhe yar tamandi
divane niyam man ke ravam khane be khane
har dar ke zanam sahebe ann khane toii too
har ja ke ravam partove kashane toii too
dar meykadeo deir janane toii too
maghsode man az kabeo bot khane toii too
maghsod toii kabeo bot khane bahane
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
ه" از سعدی "


هر که دلارام دید از دلش آرام رفت ** چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت
یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل بُدیم ** پرده برانداختی کار به اتمام رفت
ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت ** سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت
مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق** خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت
عارف مجموع را در پس دیوار صبر ** طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی ** حاصل عمر آن دَمسَت باقی ایام رفت
هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت ** آخر عمر از جهان چون برود خام رفت
ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان ** راه به جایی نبُرد هر که به اقدام رفت
همت سعدی به عشق میل نکردی ولی ** مِی چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت

ت " بدین "
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
mashdi jan its really getting hard to find a original sherr dige ..
btw did you now that we are #1 مشاعره site on the net :D


you are right Asus jan.i just did a Google & we came up first!!:)

here is a list of poetry sites for digging some good poems for this thread.hope it helps.enjoy:


click on the لیست شاعران
from the menu on this site,and you will see the poets of شعر نوsome good new poets too.

http://www.shereno.com/

another شعر نو site is here;

http://www.avayeazad.com/farsi.htm

and thses three are classical poetry sites:

http://www.recent.ir/

http://rira.ir

http://www.parset.com/Culture/Poems/


حالا ، یک شیر ِ پاک خورده " ت " بده لطفأ
 
May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان

تا نگشتی خاک چمن از تو نرست
هم چمن گشتی و حیوان در نخست

چون که ادم گشته ای خاک شو دگر
تــا رسی بــر اسمانی چـون قمر

***************
ر لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
"R" az Saeb Tabrizi:

راستی عقده گشاينده ی اسرار دل است
شمع را حوصله ی گريه فرو خوردن نيست


" T " lotfan
 

Asus

Bench Warmer
Jul 24, 2004
802
0
36
Montreal Canada
avale shere ghabli ..

Ta key be tamanaye vesale to yegane
ashkam shavad az har mojje chon seil ravane
khahad be sarayat ghame hejrane to ya naa
ey tire ghamat ra dele oshagh neshanee
jamii be to mashgholo to ghayeb ze miyane .
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
از صائب

هزار جان مقدس فدای تیغ تو باد
که در گشایش دلها عجب دمی دارد

دال " بدهید "
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
ی " از سنایی "

یک زمان در کنار گیر مرا
ور نگیری ز من کنار مگیر
جز به مهر تو میل نیست مرا
جز مرا در زمانه یار مگیر
گر نخواهی که بی قرار شوم
جز به نزدیک من قرار مگیر


ررررررررررر بدین
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
here are a couple of Robaees by Mehrangiz Rasapoor for Norooz .enjoy:

(مهرانگيز رساپور( م . پگاه

نوروز که سبز رنگ و سرخ است و سفيد
باز آمده با جامه ی ِ رنگين ِ اميد
اين جشن طبيعت است مِی نوش و برقص
جزئی ز طبيعتيم ما ، بی ترديد


*************
نوروز چو نور را به عطر آميزد
سرمای ِ سيَه به چاه ِ شب بگريزد
خورشيد به شادباش اين پيروزی
ذرّاتِ طلا به روی دنيا ريزد


حالا ، کماکان ،" ر" بدین لطفأ
 
May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان

راستان هم در کجی راست میروند
هم کجان در راه راست کج میشوند

ان که روحش پاک باشد هم بدن
پاک گردد گر چه افتد در لجن

و انکه در روحش پلیدی خفته است
همچو ابلیس گر ملک شد هم گسست

اب چشمه گر که شد مرداب گند
باز از نو کرد خورشیدش بلند

ابر شد ان گنده مرداب چون که بود
از ازل اب روان در جوی و رود

وان پری رو چون که بود زشت از صمیم
در قیامـت گشـت هیـزم در جـهیم
******
میم لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
"mim" az Hafez:

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
جرس فرياد می دارد که بربنديد محمل ها
 
Apr 27, 2006
1,303
670
الف از مولونا

آمده ام که سَر نهم ، عشق ِ تو را به سَر بَرَم
ور تو بگوییم که نِی ، نِی شکنم شکر بَرَم
آمده ام چو عقل و جان ، کز همه دیده ها نهان
تا سوی ِ جان و دیدگان مشعله ی نظر بَرَم
آنکه ز زخم ِ تیرِ او ، کوه شکاف می کند
پیش ِ گشاد تیر ِ او وای اگر سِپَر بَرَم
در هوس ِ خیال او همچو خیال گشته ام
وز سر ِ رَشک ِ نام او نام ِ رُخ ِ قمر بَرَم
اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر ِ دل ، من به کجا سفر بَرَم


میم لطفأ
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
"mim" az baba Taher Oryan:

بابا طاهر عریان

مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند

دال" بدین "
 
Aug 27, 2005
8,688
0
Band e 209
" dAl" vAsseh AghA Mashdi e gol...
az Baba Taaher e Nude..


دلا پوشم ز عشقت جامهء نيل

نهم داغ غمت چون لاله بر ديل

دم از مهرت زنم همچون دم صبح

وز آن دم تا دم صور سرافيل


"lAm" lutfan...