مشاعره

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
"لام برای جناب ِ موتوری. مرد ِ سال ِ " آی.اس.پی

پروین اعتصامی

لاله ای با نرگس پژمرده گفت
بین که ما رخساره چون افروختیم
گفت ما نیز آن متاع بی بدل
شب خریدیم و سحر بفروختیم
آسمان، روزی بیاموزد ترا
نکته هائی را که ما آموختیم
خرّمی کردیم وقت خرّمی
چون زمان سوختن شد سوختیم
تا سفر کردیم بر ملک وجود
توشه ی پژمردگی اندوختیم
درزی ایام زان ره میشکافت
آنچه را زین راه، ما میدوختیم

توضیح

متاع = کالا
درزی = خیاط

میم" لطفأ "
 
May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان

من و پیاله و شراب ناب امشب
بهمت گیسوی یار و مژه و غنچه لب

به دارکشیم غم و اندوه فراق و مخموری
به تخت نشانیم رباب و ساغرومطرب و طرب

ب لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
Mashdi jAn e Gol,

Vaallaa bellaa I don't deserve that Title (maa koochektar az aanim) You are among the BEST and Greatest Asset of ISP. You are "The Man" and I've already thrown in the towel....:hug:
اختیار دارید آقا رسول
"ما " حوله " که سَهله ، " لونگ " را هم انداختیم توی " رینگ
:hug:
این بیت ِ کلاسیک را اون روز ِ اوّلی که
رییس جمهور - محمود اتم -بی ترمز و بی دنده
وب لاگ راه انداخته بود ، براش فرستادم

:حالا در مورد ِ خود ِ من هم پُر بی راه نیست

ای مگس ، عرصه ی سیمُرغ نه جولانگه ِ توست
عِرض ِ خود می بَری و زحمت ِ ما می داری

توضیح

عِرض = آبرو
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
ب " از امیر هوشنگ ابتهاج "


بیا ساقی آن مِی که خون ِ حیات
ازو شد روان در رگ ِ کائنات
به من دِه که خورشید ِ رخشان شوم
ز گنج ِ نهان گوهر افشان شوم


میم " لطفأ "
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
so many times on this thread,folks have posted great poems by Baba Taher Oryan.here is a great view of Baba Taher's final resting place in Hamadan:

کماکان " میم " بدین لطفأ

آرامگاه بابا طاهر عریان در همدان


 

Attachments

May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان

منم بابک منم بابک ز پشت رستم دستان
منم بابک که خونم جاری گشته در تن ایران

منم بابک دلیر بذ سوار بر اسب تاریخم
منو یاران همه در رزم چون شیران


تنم در خاک روحم بر فراز قله البرز
فدا کردم در این پیکار روح و جان

منم بابک پدر هستم همه ازادگان خطه کاوه
همان هستم که فریادم رسید بالاتر از کیهان


منم کارون و البرزو خلیج فارس وقزوینم
ز خر مشهر و تبریز و هم از تهران

منم انکس که جان خود فدا کرد در ره میهن
به هر جنگی هر جا کشته گشت انسان


منم هر افسر و سر باز و جان برکف
منم میلیون, نه ده ملیون ,نه تمام مردم ایران

منم انکس که کشته گشت در دفاع از تو
منم انکس که گشت از ظلم در زندان



منم بابک منم بابک منم فریاد ایرانم
همیشه در دل ایران جاویدان

نون لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
" نون "

این رُباعی به سبک ِ رُباعیات ِ خیام نوشته شده
ولی در منابع ِ معتبر ِ خیامی ، دیده نشده است
به هر جهت ، زیباست


ناكرده گناه در جهان كیست؟ بگو
آن كس كه گنه نكرده چون زیست؟ بگو
من بد كنم و تو بد مكافات دهی
پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو


واو " لطفأ "
 
May 9, 2004
15,154
180
" نون "

این رُباعی به سبک ِ رُباعیات ِ خیام نوشته شده
ولی در منابع ِ معتبر ِ خیامی ، دیده نشده است
به هر جهت ، زیباست

ناكرده گناه در جهان كیست؟ بگو
آن كس كه گنه نكرده چون زیست؟ بگو
من بد كنم و تو بد مكافات دهی
پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو

واو " لطفأ "
جواب ژنرال پارساییان به رعبای منسوب به عمر خیام
واعظ شده و موعظه رب کردی؟
!گفتیم به همه توبه دهیم گر کردی

تو بد کنی با توبه بدت نیک کنیم
با دشمن خود این بنما گر مردی



ی لطفا ;)
 
Last edited:

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
جواب ژنرال پارساییان به رعبای منسوب به عمر خیام
واعظ شده و موعظه رب کردی؟
!گفتیم به همه توبه دهیم گر کردی

تو بد کنی با توبه بدت نیک کنیم
با دشمن خود این بنما گر مردی


ی لطفا ;)
یک توبه برای " بد کنان " هدیه کنی
از هدیه ی خود در آسمان ذوق کنی
از دشمن ِ من مپرس که گر نام بَرَم
از توبه ی داده ات ، تو خود توبه کنی


:devil-smi

"دوباره " ی
 
May 9, 2004
15,154
180
یک توبه برای " بد کنان " هدیه کنی
از هدیه ی خود در آسمان ذوق کنی
از دشمن ِ من مپرس که گر نام بَرَم
از توبه ی داده ات ، تو خود توبه کنی

:devil-smi

"دوباره " ی
از ژنرال پارساییان

یا از گنه ات شاد و خوشنود شدی
یا چون ابلیس غره و مطرود شدی

چون لایق دوستیم ندیدی خود را
دشمن شده ای اتشی و دود شدی

بازم ی :cool:
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
از ژنرال پارساییان

یا از گنه ات شاد و خوشنود شدی
یا چون ابلیس غره و مطرود شدی

چون لایق دوستیم ندیدی خود را
دشمن شده ای اتشی و دود شدی

بازم ی :cool:
تیمسار
نخیر ، مثل ِ اینکه این " یارو " آدم نمی شه
بی جهت نیست که مشدی باهاش حال نمی کنه
شما که باهاش رفیقی یک کم ارشادش کن ،بلکه آدم شد

:cigar:
"این هم یکی از مُناجات های شبانه ی مشدی با " طرف


یا رب ز كرم ببخش ما را دو سه زن
آنگونه كه بود انبیا را دو سه زن
زن خواستن از بهر غنی آسان است
خود دِه ز كرَم ما فقرا را دو سه زن


نون " لطفأ "
 
May 9, 2004
15,154
180
تیمسار
نخیر ، مثل ِ اینکه این " یارو " آدم نمی شه
بی جهت نیست که مشدی باهاش حال نمی کنه
شما که باهاش رفیقی یک کم ارشادش کن ،بلکه آدم شد
:cigar:
"این هم یکی از مُناجات های شبانه ی مشدی با " طرف

یا رب ز كرم ببخش ما را دو سه زن
آنگونه كه بود انبیا را دو سه زن
زن خواستن از بهر غنی آسان است
خود دِه ز كرَم ما فقرا را دو سه زن

نون " لطفأ "
نشناخته ای زنان که زن میطلبی
از جان خودت گشته یا جان به لبی

گیرم که ترا بداد سه زن هر سه لوند
شب را نکنی صبحی و صبح را نه شبی

ی دوباره

این هم یک رباعی :)
ان یکی میگفت که شیر افکن منم
من چنینم من چنانم روز رزم پیل افکنم

روز رزم امد و شیر اندر میان
او چو دید شیر را زدور گشت چون انم


البته ی باید داد
 
Last edited:

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
نشناخته ای زنان که زن میطلبی
از جان خودت گشته یا جان به لبی

گیرم که ترا بداد سه زن هر سه لوند
شب را نکنی صبحی و صبح را نه شبی

ی دوباره
" ی "


زن ِ خوب ، مثل ِ آجیل می مونه.مُشت مُشت مزه داره
:)
البته در باب ِ اسیر ِ زن ِ بد شدن هم مُناجاتی هست

:توجه کنید

یا رَب نشود كسی دُچار ِ زن ِ بد
چون كس نبود بتر ز مار و زن ِ بد
روزی دو سه بار می كشد شوهر ِ خویش
مُردن به از اینكه زیر بار ِ زن ِ بد

توضیح

یا رب = خدایا
" بتر = کوتاه شده ی " بدتر

حالا " دال " شد
 
May 9, 2004
15,154
180
از ژنرال پارساییان

پندها می گویمت بشو پسر
از قدیم گفتندسه را باش بر حذر

اولش مکر زنان خوبرو
که نمایند دوست را نزدت عدو

دوم انکه بر حذر باش از زنی
که به فقر انداخته شوی غنی

سوم ان زشت پلید, چون عنتری
که به شب بی میل و روز همچون خری

حال اگر یافتی تو غیر از ان سه زن
وصلتی کن که هم او باشد عدن
:10:
عدو = دشمن
شوی= شوهر
غنی = دارا
عدن = بهشت روی زمین

نون لطفا
 

mashdi

Football Legend
Sep 29, 2005
39,274
1
" ی "

!!!این غزل ِ ناب از سعدی است. به به

یارا بهشت صحبت ِ یاران همدمست
دیدارِ یار نامتناسب جهنمست
هر دم که در حضور عزیزی برآوری
دریاب کز حیات ِ جهان حاصل آن دمست
نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمیست
بس دیو را که صورت فرزند آدمست
آنست آدمی که در او حسن سیرتی
یا لطف صورتیست دگر حشو عالمست
هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام
جز بر دو روی یار موافق که در همست
آنان که در بهار به صحرا نمی روند
بوی خوش ربیع بر ایشان محرمست
وان سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب
پندش مده که جهل در او نیک محکمست
آرام نیست در همه عالم به اتفاق
وَر هست در مجاورت یار محرمست
گر خون تازه می رود از ریش اهل دل
دیدار دوستان که ببینند مرهمست
دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّمست
ممسک برای مال همه ساله تنگ دل
سعدی به روی دوست همه روزه خرّمست

ت " لطفأ "
 
May 9, 2004
15,154
180
I found this when i was searching for something
But let play it agine :10:

ت برای مشتی عزیز

تو لعبتکی چرا مرا لعبه کنی
دل را چو حجیج و تن خود کعبه کنی

پیش ار لبت که تشنه ام لعل ترا
ان اب حیات بده که تن زنده کنی

ژنرال پارسائیان

ی لطفا