نوائى

rahim

Bench Warmer
Oct 23, 2003
1,253
579
behbahan
#1
خبر درگذشت نوائى كشتى گير تيم ملى در اوائل دهه هفتاد و دائره المعارف كشتى ايران تاسف بار بود.
تسليت به خانواده و دوستداران ايشان