August 18th News/Discussions

Jan 29, 2004
2,735
0
#1
حجت***الاسلام و المسلمين دكتر سيد حميد روحاني، رئيس بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر،*** با ارسال مطلب زير نسبت به رفتار پر انتقاد مهدي كروبي در ماه***هاي اخير بويژه اقدام اخير وي در انتشار نامه***اي مبني بر ادعاي آزار جنسي برخي بازداشت***شدگان كه البته از سوي علي لاريجاني و كميته ويژه مجلس تكذيب شد، بشدت واكنش نشان داده است.

*متن نامه حجت الاسلام دكتر سيد حميد روحاني با شرح ابتدايي آن عيناً در ادامه مي***آيد.
آنچه اكنون در دسترس خوانندگان عزيز قرار مي***گيرد، نامه***اي است كه در تاريخ 29 ارديبهشت 1388 به دوست ديرينه***ام جناب آقاي كروبي نگاشتم. بر اين اميد بودم كه نامبرده به خود آيد و از كژراهه برهد و به انتشار اين نامه هيچ***گاه نيازي نباشد، ليكن چه توان كرد كه دست***هاي مرموز عناصر پشت***پرده، رخصت انديشيدن را از او سلب كرده***اند و او را به ورطه***اي افكنده***اند كه راه بازگشت ندارد و هر روز بيش از پيش از اسلام و امام سلام***الله عليه دور مي***شود به گونه***اي كه امروز هرگونه دفاع از اسلام، انقلاب و رهبري را "دين***فروشي "! مي***خواند و همصدايي با آمريكا، صهيونيست***ها و ديگر دشمنان اسلام را "دين***مداري "! مي***داند. اگر حضرت امام در قيد حيات بودند،*** بي***ترديد امروز با آقاي شيخ مهدي كروبي همان برخوردي را مي***كردند كه ديروز با آقاي شيخ حسينعلي منتظري كردند. حضرت امام كه آقاي منتظري را "فاسد، فاسق و مفسد " خواندند براي اين بود كه مي***ديدند نامبرده با تاثيرپذيري از منافقين و جاسوسان حاكم بر بيت خود به نامه***پراكني دست مي***زند و دروغ***پردازي***ها و شايعه***سازي***هاي بي***شرمانه اطرافيان را به***عنوان "وحي منزل " در نامه***هاي خود منتشر مي***سازد، كاري كه امروز جناب آقاي كروبي به آن مبادرت مي***ورزد و خوراك چرب و نرمي براي راديوهاي استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي فراهم مي***سازد. اعاذناالله من شرور انفسنا.
سيدحميد روحاني/ 25 مرداد 1388

برادر گرامي حجت***الاسلام والمسلمين حاج آقاي كروبي!
تسليم و تحيت وافر به عرض رسانيده به دعوات خالصانه يادآورم
در تاريخ 2 اسفندماه گذشته تلفني با جنابعالي احوالپرسي كردم و فرصتي را براي ديدار و گفت***وگو خواستم. پاسخ داديد حتما وقتي را براي ملاقات مشخص مي***كنم و به شما خبر مي***دهم ليكن تا امروز كه زمان درازي از آن تاريخ مي***گذرد، خبري نداديد. از اين***رو، ناگزير شدم آنچه را كه مي***خواستم حضوري با شما در ميان بگذارم به صورت كتبي تقديم دارم، اميدوارم كه ارسال آن مايه آزردگي خاطر مهر مظاهر جنابعالي نگردد و رنجيدگي از اينجانب را فزوني نبخشد. دوستي و دلبستگي و پيشينه ديرينه***اي كه ميان ما وجود دارد ايجاب مي***كند كه در اين برهه حساس كه جنابعالي را در ورطه خطرناكي مي***بينم آرام و بي***تفاوت نمانم. زنگ خطر را به صدا درآورم و اين كمترين كاري است كه مي***توانم در عوالم دوستي و برادري به عنوان حق***شناسي انجام دهم؛ "تو خواه از سخنم پند گير، خواه ملال ".
جناب آقاي كروبي!
آن روز كه من و شما به همراه حاج آقاي جماراني آن نامه غمبار را به آقاي منتظري نگاشتيم هرگز مرا اين باور نبود كه روزي من ناگزير شوم "هشدارنامه " ***اي همسان براي جنابعالي بنگارم و همان نكته***هاي تلخي را كه به او گوشزد كرديم به جنابعالي يادآور شوم. اين نكته كه جنابعالي امروز روشي ناهمگون با گذشته***هاي درخشان خود در پيش گرفته***ايد و شايد موضعي همسان با آقاي منتظري داريد، حتما براي آن جناب شگفت***آور و باورنكردني باشد،*** از اين رو رخصت مي***خواهم كه پيش از هرگونه بحث و بررسي، به دفتر خاطراتم نگاهي داشته باشم و به ديدگاه گذشته جنابعالي گذر كنم.
دوشنبه 3 بهمن 1367 - ساعت 22:40
سرگرم مطالعه بودم كه تلفن منزل به صدا درآمد، حاج خانم كروبي بودند كه پس از حال و احوال مختصر گوشي را به حاج آقاي كروبي دادند. حاج آقاي كروبي از من خواست به منزلشان بروم، خواستند ماشين بفرستند، گفتم خودم مي***آيم. بي***درنگ رهسپار منزل او شدم، آقاي كروبي از دست آقاي منتظري سخت گرفته و كلافه بود. مي***گفت اين روز***ها سخنان آقاي منتظري در سخنراني***هايي كه مي***كند دشمن شادكن و دهن***كجي به نظام جمهوري***اسلامي ايران است. تهمت***هاي ضدانقلاب را تكرار مي***كند، به دوستان چندين ساله خود بي***اعتماد شده است و حرف***هاي افرادي را كه دور و برش را گرفته***اند قبول دارد و آن حرف***ها را وحي منزل مي***داند و جوسازي***ها و دروغ***پردازي***هاي آنان را دائم تكرار مي***كند. سخنان او امروز خوراك تبليغاتي براي راديوهاي بيگانه شده است، نمي***دانم بايد با او چكار كرد؟ گفتم همه اينها را كه گفتيد مي***دانم و بيش از يك سال است به شما پيشنهاد داده***ام و چندبار هم تكرار كرده***ام كه بيا با هم نامه***اي خطاب به او بنويسيم و هشدار دهيم شايد به خود آيد و اگر در روش خود تجديدنظر نكرد اين نامه را منتشر كنيم. آقاي كروبي گفت: اين درست نيست كه ما به قائم***مقام رهبري نامه تندي بنويسيم و حرمت***شكني كنيم و بعد هم او را تهديد كنيم كه اگر به حرف***هاي ما گوش نكرديد اين نامه را منتشر مي***كنيم! گفتم ما نمي***نويسيم كه اگر به حرف***هاي ما گوش نكرديد، اين نامه را منتشر مي******كنيم بلكه روي نقاط ضعف او انگشت مي***گذاريم و توضيح مي خواهيم، يا ما را مي***خواهد و درباره روش و منش خود توضيح مي***دهد، در آن صورت مي***توانيم با بحث و گفت***و***گو او را به برخي از اشتباهاتش متوجه سازيم و او را از كژراهه برهانيم. شايد هم ما را نپذيرد و با ما گفت***و گو نكند ليكن نسبت به رفتار و گفتار خود تجديدنظر كند كه خيلي ارزشمند است. پس از اين گفت***و گو آقاي كروبي موافقت كردند كه نامه***اي خطاب به آقاي منتظري بنويسيم و تأكيد داشت كه نامه
تند نباشد.
جناب آقاي كروبي!
چنانكه مي***بينيد محور***هاي اعتراض و انتقاد جنابعالي به آقاي منتظري در آن روزها در اين چند نكته خلاصه مي***شد:
1- اظهارات دشمن شاد***كن در سخنراني***ها و مصاحبه***ها
2- تكرار اتهامات دشمن به نظام جمهوري***اسلامي
3- ذهنيت و بي***اعتمادي نسبت به دوستان ديرينه
4- باورمندي نسبت به دگرانديشان و مخالفان و معاندان
5- دهن***كجي به نظام
اكنون بايسته است به بررسي ديدگاه***ها، موضع***گيري***ها و سخنراني***هاي جنابعالي بپردازيم و ببينيم موضع امروز شما با آنچه كه آقاي منتظري را به جرم آن مورد عتاب و خطاب قرار داديم و محكوم كرديم تفاوتي دارد؟ يا خداي نخواسته همان راه و روش و خطا و لغزش او را امروز جنابعالي ندانسته و ناخودآگاه در پيش گرفته***ايد و در واقع آن عناصر مرموز و نيرنگ***بازي كه ديروز آقاي منتظري را به چالش كشيدند و از ملت و نظام گرفتند امروز با همان شيوه و تاكتيك شما را در ميان گرفته***اند و دور شما گرد آمده***اند و مي***خواهند شما را با همان شيوه و شگرد از ملت و پيشينه درخشانتان جدا سازند.
جناب آقاي كروبي
چرا يك باره به دوستان ديرينه و 50 ساله خود پشت كرديد و آنان را معاند و مضر پنداشتيد؟! اين چه دست مرموزي بود كه جناب?عالي را توانست از ياران و همرزمان ديرينه جدا سازد و براي شما نسبت به آنان ذهنيت پديد آورد؟! چه راز مگويي در كار بود كه برخي از عناصر مرموزي كه جنابعالي تا ديروز آنان را مخالف امام و انقلاب اسلامي مي***دانستيد، يكباره "مقرب******الخاقان " شدند و آنان را يار و دلسوز خود و زبان گوياي خويش پنداشتيد و با طناب آبي***رنگ! آنان به چاه رفتيد؟! آيا به ياد داريد كه آقاي ابطحي را "عامل نفوذي مشاركتي***ها " مي***دانستيد و مي***گفتيد دفتر رياست***جمهوري را به پايگاه مشاركتي***ها بدل كرده و آقاي خاتمي را در محاصره عناصر مشاركتي قرار داده به گونه***اي كه ما نمي***توانيم يك جلسه مشورتي با او داشته باشيم؟! آيا به خاطر داريد كه از دست آقاي ابطحي مي***ناليديد كه مي***خواهد مشاركتي ها را در همه محافل نفوذ دهد و گفتيد در جلسه "مجمع روحانيون مبارز " خطاب به او گفته***ايد "دفتر رياست***جمهوري را كه به پايگاه***مشاركتي***ها بدل كرده***ايد، حالا خواهش مي كنم مجمع را به پايگاه ديگري براي آنها تبديل نكنيد! " آيا اين "عامل نفوذي مشاركتي***ها " امروز براي پيشبرد آرمان***هاي مقدس امام و انقلاب اسلامي به سراغ شما آمده يا خداي ناكرده در جنابعالي دگرگوني پديد آمده كه او را به طمع انداخته است؟!
جناب آقاي كروبي!
هيچ انديشيده***ايد كه در شما چه ناخالصي?اي پديد آمده است كه مهره***ها و چهره***هاي مرموزي مانند قوچاني، باقي، سحرخيز،***ابطحي، دباغ و... شما را از سنخ خود يافته***اند و پشت سر شما قرار گرفته***اند؟! آيا شما بر اين باوريد كه اين حضرات بويژه جناب آقاي دباغ امروز شما را در خط امام و انقلاب مي***دانند كه از شما حمايت مي***كنند؟! شما در يك سخنراني اعلام كرديد: "... من همان مهدي كروبي خط امام هستم... و به اين خط عشق مي***ورزم...!! " (اعتماد ملي، 21/2/88) با عرض پوزش بايد بگويم مطمئن باشيد كه اگر جنابعالي در عمل - نه در شعار - "همان مهدي كروبي خط امام " بوديد، ***اين مهره***ها و چهره***هايي كه امروز شما را در ميان گرفته***اند و گرداگرد شما به پايكوبي و دست***افشاني پرداخته***اند، هيچگاه به شما نزديك نمي***شدند و به شما بها نمي***دادند و با شما همان***گونه برخورد مي***كردند كه تاكنون با پيروان راستين راه امام برخورد كرده و مي***كنند. جان كلام اينجاست كه اين عناصر بيگانه***زده و انقلاب***برانداز در كنار كسي لانه مي***كنند كه بدانند و دريابند كه آن كس "با افكار پيشينش وداع كرده است "! و از انقلاب اسلامي دست شسته است و چون امروز دريافته***اند كه جناب آقاي كروبي با هزاران آه و افسوس "با افكار پيشينش وداع كرده است "،***گرد او را گرفته***اند تا با دست و زبان او بتوانند اميال و اغراض شيطاني خود را به اجرا درآورند. بايسته يادآوري است كه اينجانب ديرزماني است دريافته است كه چرخش تندي در موضع جناب آقاي كروبي پديد آمده است، دست***كم از آن روزي كه باند ايشان به جايگاه رياست***جمهوري دست يافتند و به يكباره همه آن شعارهاي انقلابي و ضدآمريكايي را كنار گذاشتند و اينجانب در ديداري با حاج***آقا كروبي درباره موضع باند او توضيح خواستم و پاسخ او اين بود: امروز ديگر شعارهاي ضدآمريكايي بردي ندارد! امروز ديگر دنيا اينگونه شعارها را برنمي***تابد!! مورد ديگري كه اينجانب را به اين واقعيت تلخ رسانيد كه جناب آقاي كروبي "با افكار پيشينش وداع كرده است " واكنشي بود كه او در برابر شعار مقدس امام مبني بر "اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود " كه از سوي رئيس***جمهور امروز ايران مطرح شده بود، از خود نشان داد. آقاي كروبي اينجا و آنجا در انتقاد به اين موضع رئيس***جمهور، پيوسته تكرار مي***كرد كه "امام به شهيد رجايي گفته بود من حالا يك حرفي بزنم، شما به موضع من كاري نداشته باشيد، شما ببينيد در عرف بين***الملل در موارد مختلف چگونه بايد برخورد كرد "!! و نيز روي اين نظر تاكيد داشت كه شعارهاي امام تنها برازنده خود امام است و هر كسي نشايد آن را به زبان آورد؟!
حضرت آقاي كروبي!
آيا بهتر از اين مي***توان راه امام را بي***رهرو ساخت و خط امام را كور كرد؟ آيا از ديد جنابعالي امام آنچه را كه مي***گفت باور نداشت و سخنان او جنبه شعار داشت و اصولا شعارها و ديدگاه***هاي امام درخور پيروي و الگو نيست؟ مي***بينيد عناصر وابسته به بيگانه و مزدوران سرسپرده به شيطان بزرگ و صهيونيسم بين***الملل چگونه توطئه***هاي امام***زدايي را به دست عناصر خوش سابقه***اي چون جنابعالي پياده مي***كنند؟ تا ديروز تلاش مي***كردند راه حضرت امام حسين صلوات***الله عليه و راه عاشوراييان را بي***رهرو سازند و نهضت عاشورا را منحصر به آن حضرت و ياران او بنمايانند كه انگار درخور الگوبرداري نيست و امروز از زبان كساني مانند جنابعالي مي***كوشند راه امام را بي***رهرو سازند و انديشه***هاي امام را به موزه تاريخ بفرستند كه صدالبته "عرض خود مي***برند و زحمت ما مي***دارند ". شما در توجيه همكاري خود با عناصر معلوم***الحال و نوكران وظيفه***خوار يا بي***مزد و مواجب آمريكا چنين داد سخن داده***ايد: "... ما اگر بخواهيم به هر بهانه***اي افراد را از خود طرد كنيم يك روزي بگوييم صهيونيست دشمن است(؟!!) يك روز بگوييم پايگاه و بلندگوي دشمن است كه درست نيست، دشمن***سازي كه هنر نيست، ما بايد سعي كنيم همه كساني را كه در كشور زندگي مي***كنند زير يك سقف گرد آوريم و اصل براي آن كشور و نظام است. ما براي جذب كردن آمديم، نه براي دفع كردن... " (اعتمادملي، 21/2/88)
اولا اين ديدگاه امروز جنابعالي، سياست ديرينه مهدي قاتل (بنابه تعبير امام سلام***الله عليه) بود كه در بيت آقاي منتظري به اجرا درآمد و عناصر منافق، ليبرال، سكولار، دگرانديش و ... زير عنوان "تركش***خورده***ها " ***در آنجا گرد آمدند و حرف***هايشان را از زبان آقاي منتظري بازگو كردند و اكنون به بركت حضور "باقي "***ها در كنار شما مي***بينيم كه تز باند مهدي هاشمي نيز گويا از سوي جنابعالي پذيرفته شده است. ثانيا اگر امروز براستي نظر جنابعالي اين است كه همه كساني را كه در كشور زندگي مي***كنند "زير يك سقف گرد آوريم "، چرا برخي از كساني كه با "انجمن حجتيه " ارتباط دارند و آن گروهك را زير پر گرفته***اند، از نظر جنابعالي زير سؤالند و جنابعالي آنها را مورد نكوهش قرار مي***دهيد؟ ثالثا جنابعالي كه چنين ديد بازي داريد! و از چنين سعه***صدري! برخورداريد كه مي***خواهيد "همه كساني را كه در كشور زندگي مي***كنند زير يك "سقف " گرد آوريد، چرا تحمل چاپ يك نامه تاريخي از آيت***الله مصباح را در فصلنامه 15 خرداد نداشتيد و با اينجانب به سبب چاپ آن نامه قطع ارتباط كرديد؟! رابعا آيا مي***توانيد توضيح بفرماييد منظور از آن "سقف " كه قرار است "همه كساني را كه در كشور زندگي مي***كنند " زير آن گرد آوريد در كجا قرار دارد؟ به نظر مي***رسد آن "سقف " ستاد انتخاباتي جنابعالي باشد، از اين رو، عناصر ضدانقلاب، سكولار و ناباور آنگاه كه در زير "سقف " ستاد قرار بگيرند غسل تعميد مي***يابند! و "سيئات*** اعمالشان به حسنات " ***بدل شود!! آقاي دباغ و آقاي باقي تا روزي كه زير اين سقف قرار نگرفته***اند***، خطرناك، مرموز و غيرقابل اعتمادند ليكن آنگاه كه در ستاد انتخاباتي جناب آقاي كروبي ثبت***نام كردند "منا اهل البيت***اند "! آقاي ابطحي تا روزي كه در كنار آقاي خاتمي باشد "عامل نفوذي مشاركتي***ها "ست و بايد از او بر***حذر بود، ليكن روزي كه در زير "سقف " ستاد انتخاباتي جناب كروبي قرار گرفت، فرزند انقلاب است!! ***و همه بايد بدانند كه "ما براي جذب كردن آمديم، نه براي دفع كردن "!! آيا احتمال نمي***دهيد كه اين حب جاه و مقام است كه مشكل***ساز شده باشد؟ آقاي منتظري نيز بر آن بود همه كسان را (تركش***خورده***ها را) در زير يك سقف گرد آورد و البته "سقف " مورد نظر او "بيت " بود. كساني كه در زير آن سقف قرار مي***گرفتند ـ حتي قرباني***فر (جاسوس سيا) نيزـ از هر زشتي و پليدي مبرا بودند و او بر خود واجب مي***دانست كه با همه قوا از آنها پشتيباني كند و آنها را مورد ستايش قرار دهد! زنهار كه پا جاي پاي آقاي منتظري نگذاريد.
جناب آقاي كروبي
جنابعالي آن روز از آقاي منتظري نگران و ناراحت بوديد كه سخنان دشمن شادكن بر زبان مي***راند و به نظام جمهوري اسلامي دهن***كجي مي***كند، چرا شما پيوسته سخناني بر زبان مي***آوريد كه مايه شادي شيطان بزرگ، رژيم صهيونيستي، سلطنت***طلبان ورشكسته و ضدانقلاب***هاي درون***مرزي و برون***مرزي شود؟ و خوراك و تبليغاتي براي بوق***هاي شيطان بزرگ و صهيونيسم بين***المللي و ... فراهم آورد؟ با نگاهي به روزنامه "اعتماد ملي " اين تيترهاي آمريكاپسند جلب***نظر مي***كند:
"اعدام كودكان را متوقف كنيد "! (8/2/88)
"هولوكاست واقعيت دارد "! (10/2/88)
"با ماجراجويي در سياست خارجي مخالفم " (17/2/88)
مبادا همان***ها كه ديروز اينگونه سخنان دشمن شادكن را براي آقاي منتظري ديكته مي***كردند، امروز به زبان شما بگذارند و از زبان شما به نظام جمهوري اسلامي آسيب برسانند، دور از واقعيت نيست كه عناصر وابسته به سازمان***هاي سيا و موساد ساليان درازي مترصد بوده***اند تا چنين روزهايي كه رژيم صهيونيستي به جرم قتل***عام كودكان در غزه در جهان بي***آبرو شده است، بتوانند با اينگونه تيترهاي ننگ***بار افكار جهانيان را از جنايات آن رژيم منصرف سازند و جنابعالي با خوش***باوري بر اين گمانيد كه با يك عذرخواهي خشك و خالي از مردم، تاثير سوء اين تيتر را در جهان از ميان برده***ايد!!***بايد بدانيد افكار عمومي در جهان هيچ***گاه باور نخواهند كرد كه چهره***اي به نام شيخ مهدي كروبي كه دو دوره رياست مجلس را بر دوش داشته تا اين پايه بي***اراده و بي***اختيار باشد كه چند مهره دست و رو نشسته او را بگردانند، بچرخانند و به نام او دروغ بسازند و تيتر بتراشند، برداشت مردم جهان اين خواهد بود كه رئيس سابق مجلس در برابر سيل اعدام كودكان در ايران به اعتراض برخاست و از مقامات مسؤول خواست اين اعدام***ها را متوقف كنند، ليكن بعد از فشار و تهديد حاكمان قداره***بند!! ايران ناگزير شد آن را تكذيب كند و عذر بخواهد! تاريخ***نويسان غربي و قلم به مزدان درون***مرزي آنها در آينده نيز با همين تحليل و برداشت به بررسي اينگونه عنوان***ها خواهند نشست و نظام جمهوري اسلامي و در واقع اسلام را زير سؤال خواهند برد. ببينيد كه عناصر همراز و همراه كه جنابعالي آنها را در زير يك سقف گرد آورده***ايد چگونه از زبان جنابعالي تيشه به ريشه نظام زدند؟ چنانكه اين عناصر ديروز از آقاي منتظري نيز چنين سوء***استفاده***هايي كردند و از زبان و قلم او اتهاماتي بر امام، نظام و اسلام وارد كردند كه با آب زمزم نيز پاك نمي***شود. نكته درخور نگرش اينكه جنابعالي در نامه خود به شوراي نگهبان يادآور شده***ايد: "... نمي***دانم كه آيا اعضاي محترم شوراي نگهبان به رسانه***هاي بيگانه توجه دارند كه تا چه اندازه از اين سخنان سوء***استفاده كرده... آيا نبايد از حيثيت نظام در اين***باره دفاع كرد؟... (اعتماد ملي، 18/1/88) از اينكه جنابعالي در انديشه دفاع از حيثيت نظام هستيد(!) و اينكه مي***دانيد رسانه***هاي بيگانه از سخنان مسؤولان نظام تا چه اندازه "سوء***استفاده " مي***كنند! درخور قدرداني، سپاسمندي و اميدواري است! ليكن بايسته است كه جنابعالي به اين پرسش پاسخ دهيد كه آيا اين تنها "اعضاي محترم شوراي نگهبان " هستند كه بايد مراقب باشند كه "رسانه***هاي بيگانه از سخنان آنها سوء***استفاده نكنند و سخناني بر زبان نياورند كه مايه بهره***گيري نارواي رسانه***ها و دستگاه تبليغاتي بيگانگان شود؟! جنابعالي هر آنچه بگوييد، بنويسيد يا اطرافي***هاي شما، به نام شما به دروغ و راست تيتر بتراشند، خوراك تبليغاتي براي رسانه***هاي بيگانه فراهم نمي***سازد؟ و آب به آسياب دشمن نمي***ريزد؟ آقاي منتظري بر اين باور بود كه آنچه مي***گويد و مي***نويسد، مايه استواري نظام جمهوري اسلامي است(!) حتما امروز هم باند واداده و ورشكسته***اي كه دور شما گرد آمده***اند به شما باورانده***اند كه گفتار و نوشتار شما حيثيت نظام را در خارج بيمه مي***كند و به نظام جمهوري اسلامي آبرو و اعتبار مي***بخشد! جهانيان از اينكه ايران چنين چهره مترقي، روشنفكر و راستگويي به نام مهدي كروبي دارد به خود مي***بالند و به او افتخار مي***كنند كه اين ابرمرد در برابر اعدام سيل***آساي كودكان، بپاخاسته و شجاعانه خواهان توقف اين جنايت شده است!
جناب آقاي كروبي
جنابعالي روي ماجراي هولوكاست تا چه پايه***اي تحقيق، مطالعه و بررسي كرده***ايد كه چنين قاطع و صريح مي***گوييد: "هولوكاست واقعيت دارد "!!! (اعتماد ملي،10/2/88) اگر براستي درباره اين ماجرا مطالعه داريد و تحقيق علمي و مستند صورت داده***ايد! و اسنادي بر اين ادعاي خود به دست آورده***ايد خوب است كه دستاورد علمي! و پژوهشي خود را درباره هولوكاست انتشار دهيد! همچنان كه روژه گارودي و ده***ها دانشمند غربي با دلايل عقلي و قراين و شواهد علمي هولوكاست را رد كرده***اند، جنابعالي نيز با دلايل و شواهد متقن! آن را اثبات كنيد! و اگر اصولا در اين باره كوچك***ترين اطلاع و مطالعه***اي نداريد و ديگران براي جنابعالي اين موضوع را ديكته كرده***اند و به دست شما داده***اند، كاش لحظه***اي درنگ مي***كرديد و مي***انديشيديد كه اين نفوذي***هاي مرموز و سرسپرده از مطرح كردن اين جريان چه نقشه***اي در سر دارند و از زبان جنابعالي به كدام يك از زورمداران مقتدر و فزونخواه جهان چراغ سبز نشان مي***دهند؟! آيا جنابعالي لحظه***اي نينديشيده***ايد كه پيش كشيدن جريان هولوكاست در اين شرايط چه لزومي دارد و چه گرهي از مشكلات اين كشور باز مي***كند؟ البته بعيد نيست كه اطرافيان مترقي و دموكرات***مآب جنابعالي دستور گرفته باشند كه نه***تنها هر ايراني را زير يك "سقف " گرد آورند، بلكه جهانيان و در پيشاپيش آن، صهيونيست***ها را نيز زير يك سقف گرد آورند! چون براي جذب كردن آمديم ني براي دفع كردن!! و شايد اكنون نيز در گوش جنابعالي زمزمه مي***كنند كه موضع شما درباره هولوكاست، ايران را از يك حمله اتمي نجات داد! فشار اقتصادي را كاهش داد!! ايران را از ورشكستگي رهايي بخشيد! افكار جهانيان را نسبت به ايران دگرگون كرد و از همه مهم***تر اينكه ايران را از انزوا رهانيد و به جامعه جهاني بازگردانيد!! و...و... از اين رو مي***بينيم مطالبي كه براي شما تهيه و ديكته مي***شود به گونه***اي است كه انگار استكبار جهاني در سرنوشت انتخابات نقش زيربنايي دارد و همانگونه كه حضرت كروبي براي گردآوري آراي مردم ايران بايد صلح كل شود و با همه انديشه***ها، باورمندي***ها و ديدگاه***هاي خود را همراه و همفكر بنماياند، با سياست***بازي***هاي استكبار جهاني نيز انگار ناگزير است همراهي نشان دهد. هولوكاست را به رسميت بشناسد، از حماس و حزب***الله هرگز سخني نگويد، شعار
ملي - مردمي "انرژي هسته***اي حق مسلم ماست " را ناديده بگيرد و رسما اعلام كند "با ماجراجويي در سياست خارجي مخالفم " (اعتماد ملي، 17/2/88) و با اين فراز آمريكاپسند دل شيطان بزرگ، صهيونيسم بين***الملل و ديگر جهانخواران و فزونخواهان را نيز به دست آورد!!
جناب آقاي كروبي
استكبار جهاني و عناصر و عوامل نفوذي آن و نيز مهره***ها و گروهك***هاي بيگانه از راه و مرام مردم، از ترفندهايي كه براي به زير سوال بردن حركت***هاي انقلابي و حماسي و عملكردها و موضع***گيري***هاي مردمي، به كار مي***گيرند نعل وارونه و سياه***نمايي است آنگاه كه در برابر موضع حماسي و انقلابي ملت***ها ناتواني***هايشان آشكار مي***شود با نيرنگ***بازي،
پشت***هم اندازي، جاروجنجال***هاي تبليغاتي، فريب***كاري و هوچي***بازي تلاش مي***كنند ناتواني***هاي خود را لاپوشي كنند و درماندگي، فرومايگي و بيچارگي خود را تاكتيكي، مقطعي و حتي پيروزي بنمايانند و پيروزي***هاي چشمگير ملت***ها را ظاهري، روبنايي و زودگذر وانمود كنند. در منطق استكبار جهاني و عوامل آن، انقلاب اسلامي ايران طبق خواست آمريكا بود!! و به نفع آمريكا تمام شد! سياست آمريكا اقتضا مي***كرد كه ملت ايران دست آن ابرقدرت را از سرنوشت ايران قطع كند! و مهره دست***نشانده و بي***اراده آن (محمدرضا پهلوي) را از ايران بيرون بيندازد!! تصرف لانه جاسوسي بزرگ***ترين خدمت را به آمريكا كرد! و به ادعاي جناب بني***صدر "ملت ايران را گروگان آمريكا***يي***ها كرد "!! حكم اعدام سلمان رشدي خدمت به اين عنصر بي***نام و نشان بود، دنيا را به نفع او متحد ساخت!! و كتاب آيات شيطاني در ميليون***ها نسخه به فروش رفت! عدم مذاكره با آمريكا، ايران را در دنيا بدنام كرد و به نفع آمريكا تمام شد و سرانجام بنا بر ادعاي جنابعالي اين دولت با مطرح كردن هولوكاست بزرگ***ترين خدمت را به اسرائيل كرد(!!) زيرا دنيا را به نفع اسرائيل متحد كرد "(!!) و اصولا انكار هولوكاست حمايت از هيتلر بود. (اعتماد، 26/2/88)
مهره***ها و گروهك***هايي كه راهشان از مردم جداست و به علت بي***عرضگي***، بي***غيرتي، وادادگي و خودباختگي نمي***توانند كار مردمي كنند، حماسه بيافرينند، موضع انقلابي داشته باشند و پا به پاي مردم حركت كنند، ناگزيرند راه ملت***ها را به زير سوال ببرند، موضع انقلابي مردم را دور از خردمندي وانمود كنند و با سفسطه بافي و گزافه***گويي راه ملت***ها را بي***رهرو سازند. ملت***ها را نوميد و دلسرد كنند و ناتواني***هاي جهانخواران را قدرتمندي جلوه دهند.
جناب آقاي كروبي
تكرار بافته***هاي بي***پايه مهره***هاي ورشكسته و سرسپرده به بيگانگان، نه***تنها هنر نيست بلكه نشان از جوزدگي و دنباله***روي كوركورانه از عناصري است كه راهشان از مردم جداست و نه آنها زبان مردم را مي***فهمند و نه مردم به بافته***هاي سفسطه***آميز و فريب***كارانه آنها بها مي***دهند.
راستي، جنابعالي از دنيا چه مي***دانيد كه اعلام مي***كنيد: "دنيا را به نفع اسرائيل متحد كرد! " دنيايي كه محمد قوچاني، عمادالدين باقي، عيسي سحرخيز و محمدعلي ابطحي براي جنابعالي ترسيم مي***كنند، دنياي كاخ***نشينان است، نه دنياي مردم كوچه و بازار كه اين روزها مقامات رژيم صهيونيستي به هر كشوري گام مي***گذارند با تظاهرات تنفرآميز آنها روبه***رو مي***شوند. جنابعالي به دنبال انديشه مترقيانه***اي! كه در سايه همنشيني با نيروهاي پياده***نظام و عاشقان يقه***چاك آمريكا به دست آورده***ايد داد سخن داده***ايد: "...اگر فردي رئيس***جمهور شد بايد بداند كه حرف***هايش براي كشور هزينه دارد و بايد متوجه باشيم به گونه***اي سخن نگوييم كه هزينه***اي بر مردم اضافه كنيم!! " (اعتماد ملي،17/2/88). اين سخني است كه "نهضت آزادي " و ديگر گروه***ها و نيروها و چهره***هايي كه رو به قبله كاخ سفيد به نياز ايستاده***اند از روز پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز آن را دم گرفته***اند و به آن باورمندند و يكي از ماموريت***هاي ويژه آنان اين است كه به افراد موثر نزديك شوند و با وسوسه***هاي شيطاني آن انديشه تسليم***طلبانه را زير پوشش "اصلاح طلبي " به آنان تلقين كنند، ديروز اين ماموريت را درباره آقاي منتظري به انجام رسانيدند و آن چهره انقلابي را كه روزي با پشتيباني از نهضت***هاي آزاديبخش كشورهاي مختلف به دنيا اعلام جنگ مي***داد، به گونه***اي مسخ كردند كه امروز همه آرمان***هاي انقلابي و انديشه***هاي امام خميني(ره) را نادرست، تندروي و افراطي***گري مي***داند و همانند جنابعالي گردآوري همه كساني را كه در ايران زندگي مي***كنند حتي بهايي***ها را در زير يك "سقف " كه عبارت است از بيت او و زير نظر او لازم و بايسته مي***خواند، اكنون مي***بينيم كه همان عناصر، و اشباه آنها در اطراف جنابعالي گرد آمده***اند و ماموريت خود را درباره شما دنبال كرده***اند كه آثار آن را يكي پس از ديگري مي***بينيم، از آن جمله موضع جنابعالي كه در بالا آمد، نشان از تاثيرپذيري عميق از آن تلقينات شيطاني دارد. ليكن نكته***اي كه بايسته است جنابعالي به آن پاسخ گوييد اين است كه جناح جنابعالي (باند تسليم***طلبان) درست 8 سال قدرت را در دست داشتند و هرگونه شعار انقلابي و روش حزب***اللهي را تعطيل كردند و پيوسته در گوش مردم خواندند: پرچم آمريكا را آتش نزنيد، مرگ بر آمريكا نگوييد، من شعار مرگ را دوست ندارم، ما به زندگي نيازمنديم (چيزي به اين مضامين) با شعار تشنج***زدايي و گفت***وگو***ي تمدن***ها كوشيدند ملت ايران را به تسليم و سازش بكشانند و عصر تاريك پهلوي را كه دوران پوچي و بي***هويتي ملت ايران بود، زنده كنند، در آن 8 سال ننگ***بار استكبار جهاني و نفت***خواران بين***المللي چه گلي بر سر زمامدار تسليم***طلب ايران و باند او زدند؟ و در اين برهه***اي كه شعارهاي ضدآمريكايي و موضع انقلابي ملت ايران اوج گرفت و جهانخواران را در سطح بين***المللي و در محافل و مجامع جهاني به چالش كشيد، چه هزينه***اي بر ملت ايران تحميل شد؟ البته مي***توان آمار و ارقام كيلويي و فله***اي به نمايش گذاشت كه در آن 8 سال به بركت لبخند شيرين! و دلنشين! رئيس***جمهور آمريكا نعمت در ايران فراوان بود! تورم و گراني نداشتيم! ليكن در اين چند سال به علت موضع تند و توفنده ايران در سطح جهاني گراني و تورم بيشتر شد و "ايران در ميان جوامع جهاني بيش از پيش منزوي گرديد! " توطئه آمريكا و انگليس و رژيم صهيونيستي دست به دست هم داد كه بخش***هايي از ايران با بي***آبي و خشكسالي روبه***رو شود!! و شيطان بزرگ و فرزند نامشروع آن، اسرائيل، ايران را به حمله اتمي تهديد كنند و در برخي از فصل***ها گوجه***فرنگي گير نيايد، شكلات رنگارنگ آمريكايي بر سر سفره مردم نباشد و... و... ليكن واقعيت اين است نه در آن دوران كه تسليم***طلبان بر سر كار بودند و نه در اين چند سالي كه مردم ايران در برابر آنها قهرمانانه ايستادند در موضع جهانخواران، تفاوتي پديد نيامد، نه در آن دوران ذلت***بار در برابر ايران كوتاه آمدند و نه در اين دوران افتخارآميز توانستند به ملت ايران آسيبي برسانند و هزينه مضاعفي بر مردم تحميل كنند. اين***گونه ديدگاه***ها ريشه در روحيه كساني دارد كه از جوانمردي و شهامت ذاتي بي***بهره***اند و در برابر زور و قدرت جز سازش، كرنش، تعلق و ترس، هنري ندارند و به گفته يكي از بزرگان اين بيگانه***پرستان به اصطلاح "روشنفكر " به هركسي كه نزديك شوند او را "اخته " و خودباخته مي***سازند، چنانچه مي***بينيم ديروز اين بلا را بر سر آقاي منتظري آوردند و امروز مي***خواهند بر سر جنابعالي بياورند و با دستاويز اينكه هرگونه سخني كه مورد پسند استكبار جهاني نباشد براي كشور هزينه دارد، افراد را به آنجا مي***كشانند كه به خود رخصت ندهند برخلاف سياست آمريكا سخني بر زبان آورند. در اينجا بايسته است صفحه***اي از نامه عتاب***آميزي را كه جنابعالي و اينجانب به آقاي منتظري نوشتيم عينا بياورم تا بهتر روشن شود كه امروز پا جاي پاي او گذاشتيد و آنچه را كه در آن روز "پشت كردن به انقلاب " و خانواده شهدا و ملت انقلابي ايران مي***دانستيد اكنون با افتخار انجام مي***دهيد و با وجود اين ادعا داريد كه هنوز در خط امام هستيد! در صفحه 8 نامه تاريخي به آقاي منتظري چنين آورده***ايم: شما در سخنراني***هاي خود روي اين نكته بارها تاكيد داريد كه برخي از شعارهايي كه داديم غلط بود، تندروي بود. موجب رميدن افكار جهاني شد! حتي در ديدار با هيات فلسطيني سفارش كرديد كه اشتباهي را كه ما مرتكب شديم شما تكرار نكنيد. شعار نابودي اسرائيل را ندهيد. بايد اين نكته را يادآور شويم كه استكبار جهاني براي منحرف كردن مسير يك انقلاب، نخست از اين راه وارد مي***شود كه به برخي از سردمداران انقلاب بباوراند كه قاطعيت و انعطاف***ناپذيري و ايستادگي روي آرمان***هاي انقلاب غيرعملي و موجب انزواي كشور انقلابي در جهان مي***شود! و مي***كوشند افكار جهاني را به شكل لولوي سر خرمن، در برابر چشمان مسؤولان انقلاب، پيوسته به رژه وادارند. غافل از آنكه افكار جهاني را مشتي زراندوزان بي***وجدان، رفاه***طلبان بي***درد و انسان***هاي تهي از انسانيت مي***سازند و آنكه در كشورهاي مقتدر و استكباري هنوز از انسانيت تهي نشده***اند خود از بسياري حقوق محرومند و در معادلات جهاني نقشي ندارند. مسؤولان نظام جمهوري اسلامي بايد بكوشند شعارها و آرمان***هايي را دنبال كنند كه مورد پشتيباني امت قهرمان***پرور ايران است و خانواده***هاي معظمي در راه تحقق آن آرمان***ها بهترين عزيزان خود را فدا كرده***اند و هرگونه كمبود، كاستي و ناراحتي را در راه پيشبرد آرمان***هاي مقدس انقلاب تحمل مي***كنند و مسلما هيچگاه از آرمان***هاي مقدس خود دست نمي***كشند و به آن پشت نمي***كنند. آري! ما بايد بكوشيم شعارها و آرمان***هايي را كه امت اسلامي در راه پياده كردن آن قرباني***ها داده، رنج***ها برده و مي***برد حفظ كنيم و جامه عمل بپوشانيم، نه آنكه براي خوشايند بي***تفاوت***ها، رفاه***طلب***ها، سرمايه***داران و سوداگران*** اروپا و آمريكا به شعارهاي اسلامي- انقلابي پشت كنيم و آن را غيرعملي بخوانيم.
جناب آقاي كروبي
آيا هنوز هم بر اين باوريد كه در خط امام و انقلابيد؟ آيا ناخودآگاه پا جاي پاي آقاي منتظري نگذاشته***ايد؟! راستي! موضع ديروز شما كه در بالا آمد، درست است يا موضع امروز جنابعالي كه در روزنامه رسمي***تان منتشر مي***شود؟ آيا جنابعالي هم همانند آقاي منتظري اظهار مي***كنيد كه "انا في كل يوم رجل "!!آيا معني پيروي از خط امام اين است؟! مشكل اصولي و ريشه***اي جهانخواران با ما به اصل انقلاب اسلامي و احياي اسلام ناب محمدي(ص) برمي***گردد، آنها كودك سياسي نيستند كه به شعار تند يا كند ما بدحال يا خوشحال شوند، آنها از اينكه ايران به عنوان ام***القرا براي مستضعفان جهان الگو شده است، سخته آشفته و آزرده***اند و برآنند اين انقلاب را در هم بكشنند و ملت ايران را به تسليم بكشانند تا مستضعفان جهان نتوانند از انقلاب اسلامي ايران الگو بگيرند، آنها برآنند كه اسلام راستين و اسلام ناب محمدي(ص) را از ميان ببرند. چنانكه قرآن كريم كه امروز ميان ما مهجور است اعلام مي***كند: "و لن ترضي عنك اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم " نيز امام مظلوم انقلاب كه امروز بسياري نان او را مي***خورند و آش دشمنان او را هم مي***زنند،***هشدار داد: ... همه توطئه جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر اقتصادي و غيره براي اين است كه ما نگوييم اسلام جوابگوي جامعه است و حتي در مسائل و اقدامات خود از آنها مجوز بگيريم...
و نيز تاكيد فرمودند: ... نقشه آن است كه قدم قدم پيشروي كنند، ***شما هر قدر عقب***نشيني كنيد، آنها پيشروي مي***كنند، آنها كمر به نابودي شما بسته***اند،*** گمان نكنيد با ملايمت و تسليم دست بردار هستند،***بلكه با استقامت و ايستادگي و اظهار حق و فرياد مظلومانه عقب مي***نشينند...
جناب آقاي كروبي
آيا شما مي***توانيد دولتي را در دنيا به ما نشان دهيد كه مبعوث ملت باشد و استكبار جهاني با او نه يك ارتباط حسنه، بلكه يك ارتباط عادي و به دور از تشنج و توطئه داشته باشد؟ دولت***هاي مردمي پيوسته مورد بغض و كينه و توطئه و تنفر جهان***خواران هستند چون منافع ابرقدرت***ها همواره با منافع ملت***ها در تضاد است. در برابر، هر دولتي كه ديكتاتور و ضدمردمي باشد مورد حمايت استكبار جهاني و در رأس آن شيطان بزرگ است.
ارتباط و همكاري با مهره***هاي هرز شده، ورشكسته و دلبسته آمريكا نه***تنها مردانگي، دلاوري، جرأت، جسارت، غيرت، شجاعت، همت و حميت را از انسان مي***گيرد، بلكه دين و ايمان و حتي انسانيت انسان***ها را نيز به يغما مي***برد. آقاي منتظري اگر در چنگال باند***هاي ليبراليستي و نفاق***پيشه قرار نمي***گرفت تا اين پايه سقوط نمي***كرد كه ملت***هاي مسلمان كشور***هاي ديگر را مورد نكوهش و سرزنش قرار دهد كه چرا در برابر كاريكاتور***هاي اهانت***آميز به پيامبر اكرم صلوات***الله و سلامه ***عليه ***در روزنامه***هاي دانمارك به اعتراض برخاستند و به تظاهرات دست زدند! و امروز مي***بينيم جنابعالي با تأثيرپذيري از برخي مهره***ها و چهره***هاي واداده و تسليم***طلب تا آن پايه از راه امام و اسلام ناب*** محمدي*** (ص) دور شده***ايد كه بر***آنيد ملت مسلمان ايران را از وظايف اسلامي و انساني***اي كه در برابر ديگر مسلمان***ها و انسان***ها بر دوش دارند، بازداريد و بدين***منظور به اين آيه شيطاني تمسك كرده***ايد: "...اما آنچه بايد بگويم اين است كه چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. ما بايد اول مشكل خودمان را در اولويت قرار دهيم و به***طور معمول و عرف بين***المللي به گونه***اي معقول و حساب***شده به ديگران كمك كنيم... "! (اعتماد ملي 25/1/88)
"چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است " برخلاف سفارش مؤكد حضرت پيامبر اسلام صلوات***الله و سلامه***عليه است كه مي***فرمايد: "من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم "، "من سمع رجلا ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم " برخلاف روش اخلاقي پرورش***يافتگان مكتب تشيع است كه "الجار ثم ***الدار " و سرانجام مخالف موازين انساني و اخلاقي است؛ "بني آدم اعضاي يكديگرند "؛ بگذريم از اينكه امروز هرگونه كمك به فلسطيني***ها در واقع دفاع از مرز و بوم ايران است چرا كه رژيم صهيونيستي خواب دستيابي بر مراكز نفتي و تشكيل دولت "از نيل تا فرات "***را ديده است و اگر تاكنون به اين آرزوي خود دست نيافته براي اين است كه در خاكريز اول زمين***گير شده و نتوانسته است فلسطيني***ها را به تسليم و سازش بكشاند يا نابود كند و اگر روزي - خداي نخواسته - اين خاكريز را فتح كند، مردم ايران بايد در مرز خود با صهيونيست***ها بجنگند و به فرموده حضرت علي (ع) ": "بدبخت ملتي كه آنقدر بنشيند تا دشمن وارد خانه او شود و در درون خانه خود با دشمن نبرد كند ". نكته درخور توجه اينكه هرگونه كمك به فلسطيني***ها را "به عرف بين***الملل " منوط ساخته***ايد كه خود خوب مي***دانيد كه در به اصطلاح "عرف بين***الملل " هرگونه كمكي به فلسطيني***ها "كمك به تروريسم است " و جرم شمرده مي***شود و رژيم دست***نشانده و مزدور حسني مبارك چون پايبند به "عرف بين***الملل " است راه مرزي رفح را بست و از رسيدن دارو و غذا به كودكان غزه پيشگيري كرد و اجازه داد هزاران زن و كودك از گرسنگي و بي***دارويي جان بسپرند چون پايبند به "عرف بين***الملل " بود و اگر ملت ايران - خداي نخواسته - به "عرف بين***الملل " بخواهد بها دهد به امسال حاج******آقا مهدي كروبي نيازي ندارد، بلكه به سراغ رضا پهلوي، مسعود رجوي، ابوالحسن بني صدر و ... مي***رود كه بهتر از او مي***توانند به اين "عرف بين***الملل " عمل كنند! شما در تبليغات انتخاباتي خود شعار داده***ايد: "حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده***اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، بويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي ركن ركين آن است... بنابراين سياست***محوري اينجانب دفاع از حاكميت قانون و برابري مردم و مسؤولان در برابر اين سياست است و نمي***پذيرم كه قانون فقط براي رعايت مردم و نه مسؤولان باشد... " (اعتمادملي، 24/1/1388)
متاسفانه جنابعالي به همين شعاري كه داده***ايد باورمند نبوده و از هم***اكنون آن را زير پا گذاشته و برخلاف آن نظر داده***ايد: ... اگر من رئيس***جمهور شوم با استفاده از اختياراتم تمام دانشجوياني را كه در زندان هستند و از تحصيل محروم شده***اند، به دانشگاه برمي***گردانم... (همان- 6/2/88)
شگفتا! جنابعالي انگار كه در دوران ناصرالدين شاه زندگي مي***كنيد و اصولا نمي***دانيد كه در كشوري بسر مي***بريد كه داراي قواي مستقل و منفك از يكديگر است و قوه اجرائيه حق دخالت در امور قضايي ندارد. مگر جنابعالي در بالا شعار نداديد "تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، بويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي ركن ركين آن است ... و نمي***پذيرم كه فقط براي مردم و نه مسؤولان باشد "! شما اگر رئيس***جمهور شديد روي چه مجوزي در امور قضايي دخالت مي***كنيد و "تمام دانشجوياني را كه در زندان هستند " آزاد مي***كنيد و به دانشگاه برمي***گردانيد؟ چرا به دانشجويان وعده دروغ مي***دهيد؟ چرا هنوز كه دستتان به هيچ جا بند نشده است مي***خواهيد قانون را زير پا بگذاريد؟ چرا تا اين پايه به قانون و مقدسات مردم بي***اعتنا هستيد و بر آنيد كه همه ارزش***ها را در راه رسيدن به قدرت به بازي بگيريد؟ جنابعالي روزي نزد من در مقام نكوهش از "مشاركتي***ها " و "مجاهدين... "! از اينكه از تغيير قانون اساسي نظام اسلامي دمي مي***زنند، سخت اظهار خشم مي***كرديد و اظهار داشتيد، در تركيه پس از گذشت 70 سال، هنوز قانون لائيك پابرجاست و هنوز به آن احترام مي***گذارند ليكن در كشور ما بيش از چند صباحي از قانون نظام اسلامي نگذشته است تغيير در آن را مطرح مي***كنند، ليكن امروز براي اينكه بتوانيد آراي چند جوجه روشنفكر خودباخته را به دست آوريد تغيير در قانون اساسي را وعده مي***دهيد و اعلام مي***كنيد: "... قانون اساسي كتاب خدا نيست كه نتوان تغيير داد... " (همان- 9/2/88)
مي***بينيد كه حب جاه تا چه پايه***اي خطرناك است، چنانكه پيامبر اكرم (ص) مي***فرمايند: "آخر ما يخرج من رؤوس***الصديقين حب***الرئاسه ".
جناب آقاي كروبي
از قلم خزنده من كه از سر دلسوزي، نگراني و دردمندي***است آزرده***خاطر نشويد و به واقعيت***هايي كه در اين هشدارنامه آمده است، بنگريد و روي آن تأمل كنيد. من با آزموني كه از تاريخ دارم و با نگاه ژرف و پندآميزي كه در ازاي اين 30 سال به كاركردهاي ريز و درشت گروهك***ها، چهره***ها و عناصر واپسگرا و روشنفكرمآب داشته***ام به اين واقعيت رسيده***ام كه اين 2دسته در يك موضوع با يكديگر همراه، همراز و هم***انديشه***اند و آن به كارگيري تز استعماري "اسلام منهاي روحانيت " است. اينجانب از ساليان درازي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به ياد دارم كه دست***پروده***هاي "انجمن حجتيه " به همان اندازه از عالمان ديني و پيشوايان روحاني نفرت و ذهنيت داشتند كه هواداران اين تز مانند "نهضت آزادي ". و نكته درخور توجه اينكه هر 2 دسته يك روحاني را با خود همراه كرده*** بودند، اصولا بسياري از اعضا و افراد انجمن حجتيه را مي***بينيم كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي رنگ عوض كردند و در جامعه روشنفكري، نوانديشي، اصلاح***طلبي و ... بازيگر صحنه شدند. جناب آقاي دباغ كه امروز پدرخوانده روشنفكرمآب***ها پنداشته مي***شود، خود از دست***پروده***هاي انجمن حجتيه است. اين گروهك***ها و باندها كه ريشه در فراماسون***هاي عصر مشروطيت دارند با همان شيوه و شگرد در راه از ميان بردن و خنثي كردن روحانيان وارسته كار مي***كنند. در دوران مشروطيت، فراماسون***ها با پنهان شدن پشت سر اين و آن عالم ديني و رهبران روحاني توانستند آنان را روياروي يكديگر قرار دهند و رهبران بزرگ و سترگ آن نهضت را يكي پس از ديگري از پاي درآوردند. حاج شيخ فضل***الله نوري را به دار بكشند، حاج سيدعبدالله بهبهاني را ترور كنند و بسياري ديگر از عالمان برجسته را در اطراف و اكناف ايران از ميان ببرند و راه را براي سلطه و حاكميت استعمار انگليس هموار سازند و رضاخان قلدر را از اصطبل انگلستان بيرون بكشند و بر تخت سلطنت بنشانند و خون ملت را در شيشه كنند. در پي پيروزي انقلاب اسلامي نيز نخست به همان شيوه و شگرد به رويارويي با روحانيان برجسته و وارسته برخاستند، شخصيت***هاي روحاني بزرگ مانند مطهري، بهشتي و شهداي محراب را از پاي درآوردند ليكن به طور عيني دريافتند كه اين خونريزي***ها بر آبرو و اعتبار روحانيت افزود و جايگاه آنان را در ميان ملت***ها استواري بيشتري بخشيد، از اين رو تغيير تاكتيك دادند و كوشيدند كه به ترور سفيد روحانيان دست بزنند. امروز اين گروهك***ها و مهره***هاي ورشكسته كه نقش نيروهاي پياده***نظام آمريكا را ايفا مي***كنند، آنگاه كه به يك روحاني نزديك مي***شوند در گام نخست دنبال اين هستند كه او را ناخودآگاه از خط امام دور كنند و در گام دوم در ميان مردم او را ساقط و بي***آبرو سازند. ديروز آقاي منتظري را در ميان گرفتند و گرداگرد او به صحنه***گرداني برخاستند و ديديم او را چگونه از امام و انقلاب جدا كردند و به روز سياه نشاندند و به دنبال آن سراغ ديگر روحانيان رفتند و چه***بسا كساني از روحانيان را نه***تنها از راه امام دور ساختند ***بلكه زير پوشش "اصلاح***طلبي " به ورطه تسليم***طلبي كشاندند و آنان را خنثي و بي***اعتبار كردند كه بحث و بررسي آن از مجال اين هشدارنامه بيرون است. امروز به سراغ شما آمده***اند و در گرد شما بساط گسترده***اند، شايد جنابعالي بر اين باور باشيد اين مهره***هايي كه پشت سرتان صف كشيده***اند،*** به شما ايمان دارند و در مقام احترام به مقام روحاني شما سر در راهتان گذاشته***اند، اين شيادان نفاق***پيشه در محافل دروني شما را مسخره مي***كنند و از اينكه توانستند شما را اينگونه آلت دست خود كنند و از زبان شما و در روزنامه مربوط به شما حرف***هاي خود را بازگو كنند، به خود مي***بالند. آنها اين نقشه را دنبال مي***كنند تا افرادي مانند جنابعالي را اگر توانستند به قدرت و رياست برسانند و در آن دوران به ندانم***كاري***ها، چوب لاي چرخ***گذاشتن***ها، كارشكني***ها، كاغذبازي***ها و.... ادامه دهند تا روحانيون در ميان مردم كاملا بي***اعتبار شوند، مردم از روحانيون نااميد شوند و به آنان پشت كنند تا راه براي به قدرت رسيدن مهره***ها و چهره***ها و گروهك***هاي دلبسته به شيطان بزرگ هموار شود و با به قدرت رسيدن آنان فرش قرمز براي بازگرداندن سرجوخه***هاي خون***آشام آمريكا***يي به ايران پهن شود و آمريكا به ايران بازگردد، آن روز ماموريت اين حضرات پايان مي***پذيرد. البته اين خواب طلايي و آرزوي شيطاني هيچگاه تحقق نمي***يابد، چرا كه ملت ايران به رشد كافي و بلوغ سياسي كامل رسيده است و توطئه***گران از اين ترفندها نمي***توانند طرفي بربندند. ليكن آسيب***هايي كه به چهره***هاي انقلابي مانند جنابعالي وارد مي***كنند، مايه تاسف است: "زمستان مي***رود و روسياهي به ذغال مي***ماند ". اين جار و جنجال***ها و گرد و خاك***هاي تبليغاتي فرومي***نشيند ليكن خوراك تبليغاتي***اي كه براي راديوهاي بيگانه فراهم كرديد و ضربه***اي كه از اين طريق به اسلام، امام، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وارد كرديد، سخت جبران***ناپذير مي***نمايد و بي***ترديد وزر و وبال آن دامنگير جنابعالي خواهد شد. چنانكه خود مستحضريد همه ما در معرض آزمون هستيم و متاسفانه تاكنون بسياري از مدعيان خط امام و انقلاب در اين آزمون سربلند و رستگار نشدند، برخي امام و انقلاب را در راه حفظ اطرافيان قاتل خود قرباني كردند، برخي براي 60 هزار راي بي***قابليت به امام پشت كردند! برخي براي اينكه امروز خواب رهبري مي***بينند و آرزو دارند كه دوران سياه شاه و رعيت را زنده كنند و مردم را به***عنوان*** رعيت دنبال خود بكشانند مي***بينيد كه به چه دروغ***ها، تزويرها، ترفندها و نيرنگ***هاي فضاحت***باري دست مي***زنند، برخي نيز به گونه***اي شهوت مقام آنها را كور كرده كه آماده***اند همه آرمان***هاي انقلاب را زير پا بگذارند و به امام پشت كنند و با هر مهره و چهره ضدانقلاب و وابسته به استكبار جهاني همدم و هم***نفس شوند تا به قدرت برسند. "احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون ". واقعيت اين است كه انقلاب به هيچ فرد و باند و گروهي متكي نيست و راه امام و انقلاب در كشورهاي دور و نزديك با استواري و صلابت رو به حركت و پيشرفت است و اين حركت و خروش هيچگاه بازنمي***ايستد و هيچ چيزي نور خدا را خاموش نمي***كند چه رسد فوت سست فروهشتگان سست***پايه و فرومايه و كيد شيطان ناتوان***تر از آن است كه بتواند راه امام را بي***رهرو كند. راه امام راه ملت***هاست و راه*** ملت***ها جاويدان است. هرچند آمريكا و آمريكاپرست***ها را خوش نيايد.
والسلام علينا و علي عبادالله الصالحين
دماوند/ سيدحميد روحاني
 
Jan 29, 2004
2,735
0
#2
ساعاتي پس از انتشار نامه سيدحميد روحاني عضو سابق مجمع روحانيون مبارز به مهدي کروبي که در آن اقدامات کروبي را هم ارز اقدامات باند مهدي هاشمي معدوم دانسته بود، ميرحسين موسوي با انتشار نامه اي خطاب به کروبي از شجاعت وي تشکر کرد.
به گزارش ايرنا ميرحسين موسوي در اين نامه با انتقاد نسبت به آنچه اهانت هاي صورت گرفته به وي در روزهاي اخير عنوان کرده، آورده است: اينجانب به سهم خويش از شجاعت و تعهد شما تشکر مي***کنم و اميدوارم تلاش***هاي شما با همصدايي ديگر استوانه******هاي روحانيت مبارز تقويت شود.
موسوي در ادامه اين نامه اظهار داشت:جاي تاسف است که در نظام اسلامي ما متصديان چندان بي***طاقت شده***اند که حتي تذکر را تاب نمي***آورند.
ميرحسين موسوي در اين نامه بر خلاف اظهارات رييس ستاد انتخابات خود ، تعريف جديدي از اصل نظام ارائه کرد و نوشت:"«اصل نظام» مردمند و حکومت بخش کوچکي از نظام و دولت بخش کوچکي از حکومت و مجموعه افرادي که رفتارهاي غير انساني را مرتکب شده***اند تنها بخش کوچکي از کارگزاران اجرايي کشورند."
گفتني است ميرحسين موسوي در حالي "اصل نظام" را "مردم" معرفي مي نمايد که قربان بهزاديان نژاد رييس ستاد انتخاباتي وي در تاريخ 23 فروردين 88 و در جمع خبرنگاران گفته بود:"اصل نظام همان قانون اساسي، رهبري و تماميت ارضي کشور است
."

:boxing:
 

Niloufar

Football Legend
Oct 19, 2002
29,626
23
#6
27 مرداد 88


(فوری)وضعیت نگران کننده یکی از اسرای راه آزادی:
فیض الله عرب سرخی بر اثر ضرب و شتم بازجوها به بیمارستان منتقل شد


نوروز:فیض الله عرب سرخی، از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدلیل مقاومت در برابر بی قانونی های ماموران امنیتی ستاد کودتا در زندان اوین، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بیمارستانی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در شمال غربی تهران منتقل شده است.
به گزارش نوروز به نقل از یک نفر از پرسنل بهداری زندان اوین که نخواست نامش فاش شود، فیض الله عرب سرخی، پس از آنکه از حضور در دادگاههای نمایشی سر باز می زند توسط نیروهای اجرایی یک از نهادهای قضایی به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و به بهداری اوین منتقل می شود.
این گزارش می افزاید، پس از چند روز بستری شدن فیض الله عرب سرخی در بهداری اوین وی مجددا به سلول انفرادی برده می شود اما بدلیل تشدید وخامت حالشان مجددا به بهداری و سپس به بیمارستان بقیه الله العظم که متعلق به سپاه پاسداران می باشد منتقل می شوند.
فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که بیش از 50 روز پیش در منزلشان بازداشت شدند و تا ماروز هیچ دیداری با خانواده و یا وکلایش نداشته است.
 
May 12, 2007
8,091
11
#8
Iran Says It Is Ready for Nuclear Talks


To sare mardommizanan onja mioftan goh khori.
En khamenei bod migoft mozakere nemikonim

By REUTERS
Published: August 18, 2009
Filed at 10:25 a.m. ET
Skip to next paragraph


TEHRAN (Reuters) - A senior Iranian official denied on Tuesday he had made any statement saying Tehran was ready for talks with the West on its disputed nuclear program, state television reported.
The same television network earlier said the official -- Iran's envoy to the U.N. nuclear watchdog, Ali Asghar Soltanieh -- "announced Iran's readiness to take part in any negotiations with the West based on mutual respect."
But it later quoted Soltanieh, Iran's International Atomic Energy Agency (IAEA) representative, as saying he had not given any interviews or made any comments on the issue, without elaborating where the initial report came from.
"Iran's main policies are not changed and that is to pursue its peaceful nuclear activities within the framework of the IAEA," Soltanieh said.
U.S. President Barack Obama has given Iran until September to take up a six-power offer of talks on trade benefits if it shelves sensitive nuclear enrichment, or face harsher sanctions.
Iranian officials have made statements in the past about possible discussions on Tehran's nuclear activities based on mutual respect and without preconditions, while vowing not to back down in the row with the West.
But political turmoil in the Islamic state following its June election clouded prospects for dialogue.
"NATIONAL INTERESTS"
The West suspects Iran of seeking to build nuclear weapons. Iran, the world's fifth-largest oil exporter, says its program is aimed at peaceful power generation and has ruled out suspending or freezing its activities.
The poll and its turbulent aftermath have plunged Iran into its biggest internal crisis since the 1979 Islamic revolution, exposing deepening divisions within its ruling elite and also further straining relations with the West.
Obama's offer of engagement with Iran if it "unclenched its fist" ran into trouble after Iran accused the United States and other Western nations of inciting protests after the election, and Washington strongly condemned the government's crackdown.
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has signaled a tougher approach toward the West, declaring last month that his next government "would bring down the global arrogance," a term used to refer to the United States and its allies.
Ahmadinejad's reformist opponents say the June vote was rigged to secure his re-election. He denies it.
The last time Iran held talks with major powers on its nuclear program was in July 2008 in Geneva. The six powers involved in the issue are: the United States, China, Russia, France, Germany and Britain.
(Additional reporting by Reza Derakhshi; Writing by Fredrik Dahl; Editing by Sophie Hares)
 

mowj

National Team Player
May 14, 2005
4,739
0
#9
بسی رنج برد ملت ایران در سال 30
اینها کاریکاتور نیست، برابر اصل است. 30 سال پس از فراز و فرودهای بسیار، مردم ایران رسیده اند به همانجا که در سال 57 بودند باز!
 
May 12, 2007
8,091
11
#10
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=LJrhXcIjmsg"]YouTube - Ayatollah Sanei is calling Ahmadinejad a bastard 17 August 2009[/ame]
 
May 12, 2007
8,091
11
#11
Peyke iran is down today. I watched Sazgaras message today but I cann't find it now.
He actually had a greate idea. He said on sunday people should not go to any office. Bank, shops, what ever specially those places owned by the government. People should
go to work but do not go in in any place. Don't buy tickets,...
The government can not punish this.
 
May 12, 2007
8,091
11
#12
حمایت صریح موسوی از افشاگری کروبی درباره تجاوز در زندان***ها
سایت موج آزادی: مهندس میرحسین موسوی با ارسال نامه***ای به مهدی کروبی، از شجاعت و تعهد او تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که دیگر روحانیان برجسته کشور نیز در افشای جنایت***ها و تطهیر چهره اسلام با او همراهی کنند. موسوی در این نامه، دستپاچگی «رسانه غیرملی و روزنامه***های کودتاچیان» را نشانه***ای از «خبرهای وحشتناکی که ما هنوز اطلاعی از آنها نداریم» و «آنکه دروغ چون چرکی مسموم روز به روز دامنه خود را گسترش می***دهد» می***داند و هشدار می***دهد که کودتاچیان می***خواهند با تهدید و ارعاب ستم***دیدگان را به سکوت و انصراف از تظلم وادار کنند.

متن کامل نامه موسوی به کروبی را در پی می***خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی،
حضرت حجت الاسلام و المسلمین کروبی

با سلام

جای تاسف است که در نظام اسلامی ما متصدیان چندان بی***طاقت شده***اند که حتی تذکر را تاب نمی***آورند. تذکر از سوی چه کسانی؟ از سوی برادرانشان، از سوی کسانی چون شما که عمرشان را صرف انقلاب و نظام اسلامی کرده***اند.

نامه شما در مورد رفتارهای زشتی که در برخی بازداشتگاه***ها با زندانیان صورت گرفته است، رسانه غیرملی و روزنامه***های کودتاچیان را دستپاچه کرده است. این همه دستپاچگی خبر از چه چیز می***دهد؟ خبر از خبرهای وحشتناکی که ما هنوز اطلاعی از آنها نداریم. خبر از آنکه دروغ چون چرکی مسموم روز به روز دامنه خود را گسترش می***دهد و به بهانه دفاع از «اصل نظام» غافلان را به حمایت از خود فرامی***خواند و کسی نمی***گوید که «اصل نظام» مردم***اند و حکومت بخش کوچکی از نظام و دولت بخش کوچکی از حکومت و مجموعه افرادی که این***گونه رفتارهای غیر انسانی را مرتکب شده***اند تنها بخش کوچکی از کارگزاران اجرایی کشورند.

از کسانی که در زندان***ها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته***اند، می***خواهند که چهار شاهد عادل با شرایط ویژه ارائه کنند. آیا آنان برای بازداشتن دست خود از گناه هم چهار شاهد می***طلبند؟ اینهایی که مرتکب جرم شده***اند، ایادی حکومت بوده***اند. آیا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چه می***کنند؟

سخن از دلجویی آسیب دیدگان حوادث اخیر گفته می***شود. به راستی این آسیب***ها چگونه التیام خواهد یافت، وقتی که منکر اصل وقوعشان می***شوند و با تهدید و ارعاب ستم***دیدگان را به سکوت و انصراف از تظلم وادار می***کنند؟ دلجویی با پول و زور ممکن نیست بلکه با رسیدگی سریع، صریح و دقیق به دادخواهی آنها و خانواده***هایشان ممکن است.

به راستی وظیفه ایمانی و انسانی یک روحانی انقلابی که با گزارش***ها و مراجعات مکرر قربانیان چنین جنایاتی روبه***رو شده است، آیا جز کاری است که شما انجام داده***اید؟ انتظار از روحانیت اسلام آن است که در ابلاغ رسالت***های الهی که بر دوش او قرار دارد، از خدا بترسد و از زورگویان و دروغ***زنان و متجاوزان، از تهدیدها و تضییق***ها و از هیچ چیز دیگری جز خدا نترسد. در این روزگار، کدام رسالت الهی سنگین***تر از آن است که به صریح***ترین لهجه، اسلام را از فجایعی که رخ داده است و رخ می***دهد، تبرئه کنیم؟ این رسالتی است که انجام آن جز از روحانیت متعهد بر نمی***آید، و اگر در انجام آن کوتاهی شود، نخستین گروهی که از بابت آن ملامت خواهند شد، آنان خواهند بود.

عجبا اگر کسانی به جای پرداختن به این مسئولیت تاریخی، به راحتی بر روی آنچه انجام گرفته است چشم بپوشند، به صورتی که گویی انجام آن اعمال ناشایست بخشی از وظایف نیروهای امنیتی بوده است، و تنها گناه نابخشودنی و سزاوار واکنش آگاه کردن مردم از این فجایع است.

اینجانب به سهم خویش از شجاعت و تعهد شما تشکر می***کنم و امیدوارم تلاش***های شما با همصدایی دیگر استوانه******های روحانیت مبارز تقویت شود.

برادر شما
میر حسین موسوی
 
May 12, 2007
8,091
11
#13
حکم اعدام بهنود شجاعی فردا اجر خواهد شد
فعالان حقوق بشر در ایران

بر اساس اخبار رسیده، حکم اعدام بهنود شجاعی که پیش از این متوقف شئه بود، فردا اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، طبق گفته***ی محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، نوجوانی که در ۱۷ سالگی در جريان يک نزاع خيابانی در تهران مرتکب قتل شده بود، پس از گذراندن حدود چهار سال در زندان و با وجود این***که خبرها حاکی از متوقف شدن اجرای حکم اعدام برای او بود، فردا اعدام خواهد شد.

محمد مصطفایی در وبلاگ خود، در این***باره چنین می***نویسد: " دیروز برای پیگیری پرونده بهنود شجاعی به دفتر اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران رفتم. وقتی سراغ پرونده بهنود شجاعی را گرفتم آقای جابری دادیار اجرای احکام گفت که برای اجرای حکم بهنود شجاعی وقتی تعیین نشده و حکم ایشان متوقف شده است. امروز صبح شنیدم که بهنود شجاعی را به قرنطینه زندان برده اند مجددا به اجرای احکام رفتم و در مورد پرونده بهنود سئوال کردم که ایشان خبر اجرای حکم بهنود را تایید کردند. گفتند که قرار است فردا حکم قصاص بهنود اجرا شود."

این در حالی***است که سن وی در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و اولیای دم در حضور آقایان عرت الله انتظامی، پرویز پرستویی، پوراحمد، سیدمحمد مجابی ، دکتر گلزاری و چند نفر دیگر صراحتا از قصاص نفس بهنود گذشت کرده و وی را عفو کرده***اند.

وی در ادامه*** اضافه*** می***کند: " پس از این***که موضوع گذشت را به اجرای احکام اعلام کردم، پرونده به شعبه صادر کننده رای رفت و قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نیست، پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال کرد."

هم***چنین در استفتائی که از آیت***الله مکارم شیرازی در این مورد صورت گرفته آمده است: "هرگاه شهود معتبر شهادت دهند که آنها عفو کرده اند بازگشت آنها اثری ندارد."

صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زير ۱۸ سال که خلاف کنوانسيون حقوق کودک برآورد می شود، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

ايران با آن***که از امضاکنندگان اين ميثاق جهانی است، اکنون جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی، سن تکليف قانونی را بر اساس شرع اسلام، ۱۵ سال قمری برای پسران، و ۹ سال قمری برای دختران می داند.
 

Attachments

Jan 29, 2004
2,735
0
#14
سير متأسفانه هاي تاريخ انقلاب اسلامي اين بار در امتحاني بسيار مهم که به درستي " فتنه بزرگ" نام گرفت همراه بود با مردود شدن تعدادي از خواص و نخبگان بي بصيرت. البته در خصوص برخي از اين خواص کار از بي بصيرتي گذشته و به انحراف ، طغيان و سرکشي در برابر ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رسيده است.

متأسفانه بعد از حرکت هاي افراطي، منحرف و سخيف جريان شکست خورده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که قلب حکومت اسلامي را نشانه گرفته بود و تبديل به وسيله اي براي تحقق نسخه هاي اروپايي و آمريکايي انقلاب رنگي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران گرديده بود با عده اي از خواص و نخبگان در گروههاي مختلف سياسي مواجه شديم که ادعاي همراهي با نظام اسلامي را دارند اما با اشتباه گرفتن جبهه حق و باطل به قول رهبر عزيزمان؛ خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي کند به طرف دوست نه طرف دشمن، و اين از بي بصيرتي و کم بصيرتي است. سخنان ، مواضع و تبليغات برخي از اين خواص درگير و دار مسائل بعد از انتخابات و در روزهاي اخير گاهاً به هذيانگويي آدم تب دار و مريضي شبيه است که توان فهم و ادراک را از دست داده و به بيان و طرح مطالبي روي مي آورد که جز ضرر و زيان براي خودش و جامعه اي که در آن زندگي مي کند چيزي در بر ندارد. يک زمان غصه اين بود که اين حضرات از روي محافظه کاري و ترس و احتياط آلوده به دنيا پرستي و فرو رفتن در تعصبات باندي و جناحي با در دست گرفتن قيچي اصلاحات تلاش مي نمايند پر و بال انقلاب اسلامي عزيز و آرمانهاي والايش را کوتاه کنند اما حرکتهاي اخيرشان هيچگونه شبهه اي در تيشه به ريشه انقلاب زدن ايشان نمي***گذارد. آنجا که حرفها و مواضع اين دوستان ديروز (و شايد ديگر موقع آن شده باشد که بگوييم دشمنان امروز) آب در آسياب دشمن مي ريزد.

بزرگ نمايي تخلفات نيروهاي امنيتي در برخورد و بازداشت اغتشاشگران و عده اي از مردم و دروغ نمايي و داستان سرايي هاي کذب در خصوص شکنجه ، تجاوز و قتل عده اي آنهم بدون توجه به نقش سياه و رسواي يکي از کانديداهاي رياست جمهوري در ايجاد آشوب و بلوا در مملکت عزيزمان نشان از پناه بردن اين افراد به جبهه دشمن و اميد بستن به آنها براي کسب قدرت و ارضاء نمودن اميال و هوسهاي تمام نشدني نفس منحرفشان دارد.

شايد وقت آن رسيده باشد تا با اين منحرفين و مردودين که از متأسفانه ها و ريزشها انقلاب عزيزمان هستند برخوردي جدي صورت گيرد و دستگاه قضايي تکليف ملّت را با ايشان مشخص نمايد.
 

Farzad-USA

Bench Warmer
Apr 4, 2007
2,329
0
rooyesh.blog.com
#17
رفتار هاشمی بزرگ منشانه بود
هرچند به گزارش برخی خبرگزاری***ها، دکتر احمدی***نژاد با دقایقی دیرکرد، در مراسم معارفه آیت***الله صادق لاریجانی حضور یافت و در هنگام سخنرانی آیت***الله*** هاشمی نیز مراسم را ترک کرد، رفتار آقای***هاشمی واکنش***های مثبت مردم را در پی داشته است.

به گزارش «تابناک»، با وجودی که رسانه***های خارجی همچون «سی.ان.ان» و «لس آنجس تایمز»، دیدار کوتاه روز گذشته آیت***الله ***هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر محمود احمدی***نژاد، رئیس***جمهور ایران را دیداری سرد توصیف کرده***اند، اما رفتار محترمانه آیت***الله ***هاشمی رفسنجانی در این دیدار به سرعت با واکنش***های مثبت مردمی و گروه***های گوناگون سیاسی روبه***رو شده و فضایی از شور و امید دوباره را در بین نیروهای انقلاب زنده کرده است.

بنا بر این گزارش، این واکنش***های البته متفاوت را می***توان به سه گروه بخش کرد: گروه نخست به نام حزب***اللهی***ها یا اصولگرایان اصیل که سال***ها در حمایت از*** هاشمی شعار سر داده***اند، در نماز***های جمعه به وی اقتدا کرده***اند و بار***ها اظهار داشته***اند، خامنه***ای زنده باد، ***هاشمی پاینده باد؛ این دسته از رفتار آقای ***هاشمی خوشحال شدند و دلشان پس از دو ماه آشوب، بار دیگر قرص شد که*** هاشمی هنوز استوانه انقلاب است و یار نزدیک امام و رهبری.

هرچند این دسته به وفاداری آیت***الله ***هاشمی به انقلاب شک نداشتند، فضای پر تردید و ابهام دو ماه اخیر، به شدت همه مردم را درگیر خود کرده بود.

دسته دوم طرفداران آقای موسوی و طیف موسوم به خط امامی***ها که رفتار با متانت*** هاشمی را در این دیدار ستودند. آقای موسوی و طرفدارانش که دل در گرو انقلاب دارند، رفتار ***هاشمی در این دیدار را برگرفته از سیره حضرت امام دانسته و با خوشحالی آن را دال بر بزرگواری ایشان دانستند.

طرفداران جوانتر این طیف که آشنایی کمتری با آیت***الله ***هاشمی داشتند و تخریبات سابق و لاحق بر آنان تأثیر گذاشته بود، با دیدن سعه صدر و رفتار بزرگ منشانه وی، بیش از بیش به او ارادت پیدا کردند.

اما گروه سومی که به عکس دو گروه اول، از حضور آیت***الله ***هاشمی ناخرسند شدند، گروهایی در درون و بیرون از ایران هستند که درصددند ***هاشمی را جدا از انقلاب و امام و رهبری نشان دهند. این گروه***ها که رخدادهای دو ماه اخیر را مطلوب خویش می***یافتند، با حضور وی در مراسم معارفه آیت***الله لاریجانی، خواب***هایی را که برای انقلاب دیده بودند، آشفته دیدند.
به نظر می***رسد، حضور آقای*** هاشمی رفسنجانی می***تواند این فضای شکننده را ترمیم کرده و عقلای قوم را پیرامون اصل نظام، انقلاب و رهبری جمع کند تا از این فضای سیاسی سیاه و سفید ایران اندکی کاسته شده و جامعه آرام، آرام به سمت تعادل حرکت کرده و سرانجام مردم به آرامش برسند.
 
May 12, 2007
8,091
11
#18
Noone read Keyah(admitet by state tv). Go to 1:35.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=55V_LaveTss"]YouTube - Hossein Shariatmadari[/ame]