Feb 11th News/Discussions (22 BAHMAN)

mowj

National Team Player
May 14, 2005
4,739
0
#41
I respectfully disagree with Mr Jaami. He is right about regim plan but it wont be easy to crush the movement even if regim in remote possibility be able to claim the Green out pouring ot crushing their coming out.
The pressure is effecting judgmnet even a great analyst like Mr Jaami.


Sibestan, Mehdi Jaami


اگر سبزها 22 بهمن را از دست بدهند بازی را باخته اند

مسائل مختلفی در باره 22 بهمن به نظرم می رسد که خوب است به هر یک کوتاه اشاره بکنم. این روز مهمی است و می ارزد از هر دو سوی مردم و استبداد به آن نگاه کنیم:

1
به نظرم تا اینجا روشن شده است که آقای خامنه ای قصد عقب نشینی ندارد. هیچ کدام از خیرخواهی ها و نصیحت ها و جلسه های محرمانه و تقاضاهای دوستانه به نتیجه نرسیده است. محاکمه ها در دهه فجر هم تعطیل نشده و ادامه یافته و صدور احکام سنگین قطع نشده است. و البته بازداشتهای گسترده تا روز قبل از 22 بهمن ادامه یافته است و به نمونه های نفرت آوری مانند دستگیری خانوادگی رسیده است.

2
آقای خامنه ای از اینکه محبوب مردم و رهبر همگان باشد ناامید است. راهی را انتخاب کرده است که دیگر از آن برگشتی ندارد. اگر می خواست برگردد باید از فرصتهایی که در پیش از 22 بهمن به او داده شد استفاده می کرد. پس او بازگشتنی نیست. او نشان داده که با تمام وجود دل در گرو مرعوب کردن یا تعبیر جدیدش «مبهوت کردن» دارد. آقای خامنه ای نمونه روشنی از یک معتاد به قدرت است که هر روز باید بیشتر از روز پیش مصرف کند تا راضی بماند و سرحال باشد. او مثل کودکی است که با اصرار و الحاح می خواهد برتر و بالاتر از همه باشد و مرکز توجه باشد و برای آن دست به هر کاری می زند. مبهوت کردن تاکتیک تازه او ست.

3
در فاصله 9 دی تا 19 بهمن او هر بار که حرف زده از نمایش 9 دی یاد کرده است و در آن جمله تاریخی از حضور «دهها میلیونی» هواداران اش در آن روز سخن گفته است. پیدا ست که در گوش او خوانده اند که 22 بهمن از 9 دی هم بهتر و سازماندهی شده تر خواهد بود. او امید فراوانی به این دارد که 22 بهمن را مثل چماقی بر سر سبزها و رهبران ایشان بکوبد. تمام دستگاه تدارکاتی دولت و ابوابجمعی اش بسیج شده است تا منویات رهبر عملی شود.

4
در این روزها بر اساس یک کلیشه سی ساله زیاد از وحدت حرف زده شده است. اما واقعیت چیز دیگری است. رهبر و دولت و کارگزاران و سرداران و آخوندهای درباری اش روز 22 بهمن را در عمل روز فصل یا روز جدایی می بینند. آنها در تمام ماههای اخیر به صراحت گفته اند که با موسوی و اصلاحگران نمی توان از وحدت صحبت کرد. تا یک روز قبل از 22 بهمن هم به دادگاههای بی معنی و دستگیری های غیرقانونی ادامه داده اند. این روشی نیست که به وحدت ختم شود. در ذهن آنها وحدت اردوگاه خودشان و بیعت با رهبر خودشان و برائت از نیمه دیگر ملت حاکم است. آخرین شماره روزنامه جوان همین را می گوید: وحدت (با رنگ سرخ)، بیعت (با رنگ سفید)، برائت (با رنگ سبز). معنای آن واضح است.

5
از نظر رهبر بنابرین روز 22 بهمن روز تشییع جنازه جنبش سبز است. او یک قدم عقب ننشسته است و همچنان مترصد و در کمین است. به او گفته اند که فتنه را روز 22 بهمن جمع خواهیم کرد. حتی برنامه عفو زندانیان نیز که هرساله در آستانه 22 بهمن انجام می شد لغو شده (یا بعدا انجام می شود) تا هیچ علامتی از سازش داده نشده باشد. سرخ ها در کمین سبزها نشسته اند تا ضربه آخر را بزنند. فشار روانی دستگاه امنیت و کارگزارش دستگاه قضایی و نفی همه وساطت ها از سوی رهبری به معنای این است که آنها فقط به یک آس آخر نیاز دارند: نمایشی مانند 9 دی در 22 بهمن.

6
اگر این سناریو ناکام نماند روزهای بعد از22 بهمن روزهای سخت و هولناکی برای مردم ایران خواهد بود. از 23 بهمن روند انتقام گیری و شدت عمل مضاعف خواهد شد و من تردید ندارم که به دستگیری رهبران سبز خواهد انجامید و احمدی نژادیسم کامل حاکم می شود. تمام کسانی که با انها مخالف باشند از سمت های بالا و میانی کنار گذاشته می شوند. استادانی که نامه امضا کرده اند قلع و قمع خواهند شد. روزنامه های بیشتری بسته می شوند یا تحت رژیم سانسور ابلهانه تر و رامینی تری قرار می گیرند. کسانی که بازداشت شده اند به مناظره ها و اعترافهای رسوا کشیده خواهند شد. و دیگر هیچ تجمعی در هیچ سطحی تحمل نخواهد شد. دولت احمدی نژاد با این کار هم اهداف سیاسی خود را پیش می برد و هم هر نوع ناآرامی ناشی از وضع اقتصادی و تصمیم های در راه را مهار خواهد کرد. نباید تردید کرد که آنها تمام تلاش خود را در این مسیر به کار می بندند. فردا روز سرنوشت است.

7
باطل السحر همه این رویاهای سرخ و سیاه حضور سبزها ست. سبزها اگر روز 22 بهمن را از دست بدهند تا مدتها و شاید برای چند سال آینده دیگر نخواهند توانست حضور اجتماعی داشته باشند. آنها به فضای مجازی رانده خواهند شد که نظام مقدس برای آن هم فکر کرده است: سال آینده را سال فتح فضای مجازی نامیده است. و البته ارتش سایبری اش را هم برای آن آماده کرده است.

سبزها نباید اصلا اهمیت روز 22 بهمن را ساده بگیرند. این روزی است که نباید در خانه ماند. اگر امروز صدای آنها شنیده نشود دیگر تا مدتها شنیده نخواهد شد. اما اگر امروز شنیده شد از 23 بهمن به بعد نظام با اکراه تمام عقب نشینی خواهد کرد زیرا بیش از این قادر نیست این بازی را ادامه دهد. بنابرین تمام زورش را خواهد زد که 22 بهمن بازی را ببرد. ولو با قلدری و جرزنی و هل دادن و ناکار کردن و هر راهی که به فکرش برسد. سبزها چه خواهند کرد؟ هر کار می کنند باید مراقب باشند که رودست نخورند. مراقب باشند «مبهوت» نمانند.
 
Last edited:
Feb 7, 2004
13,568
0
#43
ساعت ۶ صبح است مادرم میداند که امروز خواهم رفت بغض عجیبی دارم چشمهای مادرم نگران است ۲۵ سال پیش پدرم را نیز همین گونه روانه کرد تا از میهن دفاع کند ،پدرم هیچوقت بازنگشت و مادرم مرا به دندان کشید و بزرگ کرد دیشب قانعش کردم که امروز خواهم رفت تا راه ناتمام پدر را تمام کنم خسته شدم خسته بگذار بروم نگاهم میکرد و فقط اشک میریخت التماسش کردم بگذار برم اینطور نگاهم نکن تروخدا اینطور نگاهم نکن فقط بگذار بروم بخدا مراقب خودم هستم تو فقط راضی باش باز هم هیچی نمیگفت گریه میکرد و میدونستم که چی میکشه بخدا میفهممت مادرم ولی من هم خسته ام من هم جونم به لبم رسیده بخدا بسکه زدن توسرم مردم دوست داری بخندم، دوست داری شاد باشم ،دوست داری آزاد باشم پس بگذار بروم. ساعت ۶ صبح دیدم کاسه آبش را آماده کرده تا پشت سرم بپاشد در حالی که چشمانش نشان میداد تا صبح با من بیدار بوده بغلش میکنم بویش میکنم هزاران بار میبوسمش و ازم قول میگیره که مراقب خودم باشم و من میروم تا شاید میهنم را آزاد سازم قراره ساعت ۶:۲۰ همه خونه ......اینها باشیم و همه با هم بریم به امید پیروزی و به امید آزادی میهن عزیزم ایران
 

mowj

National Team Player
May 14, 2005
4,739
0
#45
I think the movement of military trucks to Seda-va-Sima means one thing, that the IRGC after 8 months of a failed police state is getting ready to take over the streets along with a declaration of martial law.
This stupidity is patterned after military coup carried out against Gorbachev in early 1990s. It will face the same fate if not worse.
Any stupid move by regime will result in fragmentation of both Armed forces and IRGC.
The regime dug its grave long time ago, we are witnessing his final breath.

Long live a democratic republic of Iran.
 

Iran-Parast

Bench Warmer
Apr 21, 2008
684
0
Canada
#47
fence around azadi stadium

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=EAgXgeFJnA4&feature=player_embedded"]YouTube- Exclusive: Iranian Government close down Azadi Square b ...[/ame]
 
Feb 7, 2004
13,568
0
#48
بانگ رسای تکبیر ایران را به لرزه انداخت

شبکه جنبش راه سبز(جرس): بانگ الله اکبر بار دیگر ایران را به لرزه انداخت.

گزارش خبرنگاران جرس از سطح شهر حاکی است امشب بانگ رسای مردم نشان از آمادگی آنان برای شرکت گسترده در راهپیمایی فردا داشت.

یکی از خبرنگاران جرس گزارش داد به رغم صدای بلندگوهای مساجد، مردم همصدا فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند.

حکومت برای خنثی کردن تکبیرهای شبانه مردم، اعلام کرده بود همزمان با نورباران شهرها، مردم تکبیر بگویند. اما سبزها باز هم اجازه ندادند که حامیان حکومت بانگ تکبیر آنان را به نفع خود مصادره کنند.
 
Feb 7, 2004
13,568
0
#50
Have you heard that a sound bomb exploded in Tehran early in the morning? Anybody can confirm?

- MIHANDUST

yes it happend this morning in

مجتمع تجاري "تيراژه" واقع در بزرگراه اشرفي اصفهاني
 
#52
قبل از آغاز هر نوع خشونت و اخبار بد و خوب من با اجازه ی دوستان عرض کنم که:

من شرمنده ی تمام همکلاسیها و همبازی های خودم هستم که نمیتونم دست در دستشون به هیکل این غول ولایت بشاشم.

خوشا از بند تن رستن پی آزادی انسان
نترسیدی تو از وحشش که اینک سر که اینک جان
 
Feb 7, 2004
13,568
0
#57
Apparently CNN's request to get a visa for a reporter was denied. I don't really believe the 1800 media reporter figure thrown out by the regime. They have probably selected a dozen foreign reporters and that's it.

Reportedly 300 foreign journalists were invited and none from major agencies like CNN, BBC, AP,FP or …
These journalists were basically cheery picked by IRI
 
Feb 7, 2004
13,568
0
#58
ساعت 08:24 - «احسان ایران» در تویتر خود خبر از مسدود شدن مسیرهای منتهی به میدان آزادی داده است: