Feb 11th News/Discussions (22 BAHMAN)

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303

به گزارش رسیده از اصفهان-ساعت ۱۲۲۰ به وقت محلی - در میدان انقلاب و خیابان چهار باغ ازدحام جمعیت بالایی تجمع کرده اند. به طوری که مسیرها بسته شده. مردم با نیروهای انتظامی در گیر هستند, شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه می دهند. نیروی انتظامی به شلیک کاز اشک آور و گاز خردل اقدام کرده است.

در گزارش دیگری از اصفهان آمده است در خیابان دروازه دولت تاخیابان سپاه تیر اندازی است. و مردم شعار مرگ بر خامنه ای را با شدت هرچه تمامتر فریاد می زدند. دراین نقطه ۱۲نفر دستگیر شدند.
همچنین در خیابان بهشتی رو به روی سی و سه پل است مردم شعار علیه خامنه ای میدادند: «خامنه ای بدونه، جاش تو زباله دونه».

نزدیک دروازده شیراز واقع از مقابل دانشگاه صنعتی اصفهان هم درگیری شدیدی است و گارد ویژه هم مستقر است و درگیریهای اصفهان خیلی بیشتر از روز عاشورا است.
مردم شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتورشان قطع نمی شود.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
درگیری و تیر اندازی در اصفهان

درگیری و تیر اندازی در اصفهان .در اصفهان در اثر درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر صداي شليك گلوله شنيده شده است. هم اكنون جمعيت زيادي اطراف سي و سه پل ازدحام كرده اند.


در شيراز هم اكنون در خيابانهاى چمران و نمازى تظاهرات گسترده ای در جريان است و مردم در حالى كه شعار مرگ بر ديكتاتور مىدهند از خوابگاه ارم به سمت نمازى در حركت هستند اكثر تظاهر كنندگان دانشجويان هستند.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303

درتظاهرات امروز نظام سركوبگر بر روي دختران و زنان متمركز شده و آنها را بيش از قبل مورد حمله قرار ميدهد , در ميدان هفت تير 4 دختر در خيابان ايستاده بودند كه ماموران سركوبگرآنها را دستگير كرده وبه نقطه نامعلومي منتقل نمودند , تعداد زيادي ازمردم تا چند كيلومتري براي نجات جان دختران به دنبال مزدوران رفتند تا محل را شناسايي نمايند اما نتوانستند.

در خيابان وليعصر دو دختر كه روسري هايشان را برداشته بودند دستگير شدند . در اين محل مردم شديدا در حال نبرد با نيروهاي سركوبگر هستند .

در مترو صادقيه مردم شعار مي دهند : رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم


در ميدان وليعصر بين مردم و مزدوران درگيري است مردم در ابتداي بولوار يك موتور مزدوران را به آتش كشيدند ،مردم شعار مي دهند:
دولت جنايت مي کند، رهبر حمايت مي کند!
ايراني با غيرت، حمايت، حمايت!
ضمنا يک اتوبوس حامل مزدوران بسيجي از اروميه در آرياشهر تهران به آتش کشيده شد. در ورودي و خروجيهاي تهران و ترمينالهاي اتوبوسراني بسيار شلوغ است و کنترل شديد امنيتي برقرار است.

 

spanx

Bench Warmer
Dec 19, 2005
1,310
0
I have no idea what happened to millions of people? and what does this guy keep saying about the night being crazy and people taking over tehran ... what would make him believe that ... ?
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303


درگیری ها شدیدی بین مردم و نیروهای سرکوبگر در جریان است. به طورخاص درخیابان کارگر درگیریها بسیار شدید است . در صادقیه و انقلاب هم درگیریها شدید است. شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه – مرگ بردیکتاتور داده می شود. تعداد ۲۰نفر ازجمله فردی به نام محسن کرم زاده مکوندی دستگیرشده است .
درگیریهای سنگین اطراف میدان آزادی گزارش شده و رژیم مجبور به وارد کردن نیروهای لباس شخصی شده است
 

spanx

Bench Warmer
Dec 19, 2005
1,310
0
this is good:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=u2wp5umWHYs"]YouTube- TEHRAN 11 FEB-حمله مزدوران به مردم22بهمن[/ame]
 

reza+

Ball Boy
Feb 19, 2004
354
0
i thought there was a plan by the green demonstrators to go "quietly" to azadi sq and then disrupt ahmadinejad's speech....does anyone know anything about this?
 
Oct 18, 2002
6,139
0
Los Angeles, CA USA
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Z_Rr-b3rnek"]YouTube- ‫تظاهرات 22 بهمن، اصÙ￾هان پل آذر / سی Ùˆ سه پل‬‎[/ame]