Just came in ...

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
تو زمستنون سه نفر رفته بودن طرفاي تجريش، باهم ‌داد مي‌زدن:

برف پارو مي‌كنيم... بعد يك مدت خسته ميشن،‌ ميگن بيايم هركدوم فقط يك كلمشو بگيم كه صرفه‌جويي شه

اولي داد ميزنه:‌ بــرف... دويم داد مي‌زنه: پـــارو... سومي داد مي‌زنه: مــي‌كـنـيـم!

بعد يك مدت يك پيرزنه سرشو از پنجره درمياره بيرون،
ميگه: ننه يك دقيقه بيا اينجا

جماعت خوشحال ميشن،
ميرن جلو پنجره،‌ پيرزنه ميگه: نه ننه...شما دو تا نه، فقط سوميتون
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
ﯾﮏ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ، ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺑﻮﯼ ﺳﯿﺮ
ﻣﯿﺎﺩ، ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﯿﺮﻩ،
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﻭ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻩ .
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺳﯿﺮ،
ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ، ﺭﻭﯾﺶ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﻤﺎﻟﻪ، ﯾﮏ
ﻏﻮﻝ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺎﺩ
ﻏﻮﻟﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﺎﯼ ﻣﯿﺪﻡ
ﺩﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﺎﻡ
ﻏﻮﻟﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮﻥ؟
ﺩﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﻏﻮﻟﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﮕﻮ
ﺩﺯﺩﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ : ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﻏﻮﻟﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﮕﻮﻥ؟
ﺩﺯﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ : ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ، ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﺍﺯ ﻻﺑﻼﯼ ﺳﯿﺮﺍ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺑﻪ ﺩﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ
ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺟﺮ ﻧﺪﻩ ﻣﺎﺩﺭ،ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯽخوام‌
هي ميره سير مياره
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
از یارو میپرسن چرا ناراحتی؟
میگه دیشب شب اول عروسیم بود، بعد از سـکس از روی عادت یه تراول پنجاهی به زنم دادم.میگن حالا چرا ناراحتی شاید نفهمه برا چی دادی.

میگه ناراحتیم از اینه که اونم ده تومن پس داد
 

spinhead

Bench Warmer
Oct 24, 2002
1,868
17
United States of Amnesia
یه ایرانی و یه آمریکایی قرار گذاشتن
به تعداد روزهای تعطیل کشورشون به همدیگه پس گردنی بزنن!!

آمریکایی اول شروع کرد:
تولد عیسی , ژانویه , وفات عیسی , عید پاک


نوبت ایرانیه شد
تولد امام اول , دوم , سوم ... دوازده ام
و شروع کرد به نام بردن تمام اماما و تولد و وفاتشون


آمریکایی داشت از درد میمرد و به اَر اَر افتاده بود
ایرانیه گفت داداش هنوز عید نوروز و 3 ماه تابستون مونده
شُل کن برادره من
اولیش بوده تولد حضرت محمد به روایت اهل سنت
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
IMG_20180415_205258_486.jpg

تاناکا مدیرعامل توشیبا
یک روز درکارخانه یکی ازکارگران را درحال خوردن نون پنیر دید،درحالی که کارخانه ناهار میداد
ناراحت شد و از کارگر
پرسید چرا اینو میخوری
کارگر:پس چی بخورم؟

ناکاتا:بیا اینو بخور
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,152
536
ﻣﺮﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ١٥ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﻪ .
ﺍﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻪ، ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎﺭﻩ، ﻭﻟﯽ
ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﭘﯿﺪﺍ
ﻣﯽ ﻛﻨﻪ .
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻃﻨﺎﺏ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﻛﻨﻪ،
ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﻣﯽ
ﺯﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﺎﻡ ﺗﺎ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮﻩ.
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ:
ﮔﻮﺵ ﻛﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛﻪ
ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ، ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ
ﮔﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﺎﭺ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻜﻦ، ﺍﻭﻧﻮ ﺭﺍﺿﯽ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﻛﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭﻩ !
ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺍﮔﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻪ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽ ﻛﺸﻪ .
ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .

ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻩ:
ﺍﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﭺ ﻧﻜﺮﺩ!
ﺍﻭﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮﺍﺳﺖ
و از زندان شهرضا فرار كرده ﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻛﻪ
ﻭﺍﺯﻟﯿﻦ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ
پیدا ﻛﻨﻪ .
ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ
ﺩﻭست دار
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
‏کوچه پس کوچه های ایران فقط اﻭنجاش که سرظهر اﺯ توشون رد میشی و از یه خونه بوﻯ برنج میاﺩ ﻭ از یه خونه بو کتلت و شامی و از یه خونه بوﻯ تریاک
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺖ :

ﭘﯿﺸﯿﻪ ﻣﻦ
ﻣﻮﺷﯽ
ﺟﻮﺟﻮﯼ ﻣﻦ .
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: بهرام ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ...
ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﯿﻮﻭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻤﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻩ !!!
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ !!! ﻣﮕﻪ
ﭘﯿﺸﯽ ﻭ ﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﺟﻮﺟﻮ 3 ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﻧﯿﺴتن ؟؟؟
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,280
1,969
راننده تاکسی دیوث من ﻭ سوار کرد سلامم به زوﺭ گفت

چند متر جلوتر یه دختره رﻭ سوار کرده میگه سلام روزتون بخیر

ای خدا