Just came in ...

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
2,598
462
fuck.ir
آیا ایرانی ها میتوانند بدون احساساتی شدن عقایدشان را ابراز کنند؟

زمانی که شاه اسماعیل صفوی به بزرگان و شیوخ هوادارش اجازه پابوسی داد یکی از آنها که خیلی وی را دوست میداشت زیادی احساساتی شد و علاوه بر پا، ساق پای او را نیز بوسید و شاه اسماعیل نیز دستور داد سرش را بزنند چون از حد خویش تجاوز کرده بود. این احساساتی شدن همواره کار دست آدم میدهد هرچند که همیشه نتیجه اش این نیست که خون به مغز آدم نرسد و گاه خون بیش از حد به مغز آدم میرسد.

در فرهنگ ایرانی کمتر به میانه توجه میشود و افراد یا عاشق چیزی هستند و یا از آن متنفرند و باید این عشق یا تنفر را به وضوح و با تشدید نشان دهند.
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,309
2,047
‏تو روستای پدر بزرگم اینا،شمال یه چوپانی بود که اسم پسراشو به ترتیب گذاشته بود: کوروش، داریوش، انوشیروان، خشایار، محمد! قشنگ معلوم بود محمد و بعد انقلاب استارتشو زدن
 

بچه تـــو اتوبوس شیر مامانشو نمیخورده

مامانه میگه بچه جون اگه شیر نخوری میدم این آقاهه بخوره

مادره ۳بار اینو تکرار میکنه

آقاهه میگه خانم جان توروخدا تصمیمتو بگیـــر من باید ۳ایــستگاه قبل پیــاده میشدم
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,309
2,047
هرگز احتمال 1% را دست كم نگیرید

وجدانا فکرشو بکنین، زمین 8 میلیارد جمعیت داره . ایران 80 میلیون.
یعنی فقط 1 درصد احتمال داشت بیُفتیم ایران که افتادیم
 
Likes: Payandeh Iran