Just came in ...

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
خاطره جالب یک دوبلور

خسرو خسرو شاهی دوبلور آلن دلون میگفت یه بار ما رفتیم پاسگاه، تصادف کرده بودیم و کتک سفتی هم خورده بودم، افسره به طرف گفت: مرد مومن تصادف کردید دیگه چرا اینقد زدیش؟
طرف گفت: جناب سروان از پشت زده به ماشین ما پیاده شده برا من ادا آلن دلون در میاره
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
‏ما یه بقالی خیلی بد دهنی تو محله‌مون داشتیم که این از "خیلی عذر می‌خوام" تو جای درست نمی تونست استفاده کنه. مثلا میگفت من كيرم توی كس ننه‌ی اون مادر قحبه ای که میاد سر کوچه خیلی عذر می‌خوام٬ آشغال می‌ریزه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
‏یه فیلم سوپر ایرانی دیدم وسطش زنه گفت اخخخخ امیررر، امیرم کشید بیرون گفت اذیت میشی بسه،بعدم دست از کار کشیدن نشستن دوتایی چایی خوردن،انگار اومدن سر زمین کشاورزی،کسکش مردم دارن جق میزنن مگه مسخره دست شمان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
Feb 4, 2005
22,609
2,473
‏ما یه بقالی خیلی بد دهنی تو محله‌مون داشتیم که این از "خیلی عذر می‌خوام" تو جای درست نمی تونست استفاده کنه. مثلا میگفت من كيرم توی كس ننه‌ی اون مادر قحبه ای که میاد سر کوچه خیلی عذر می‌خوام٬ آشغال می‌ریزه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
Loooool
 
Likes: A8K

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
زنی که هشت تا بچه داشت و هفت تاش سفید و شبیه بهم بودن ولی هشتمی سبزه بود و با بقیه فرق داشت و از روز تولدش شوهرش بهش شک کرده بود ولی برای اینکه بنیان خونوادش بگای سگ نره چیزی نگفت ...

روزی خانومش در شُرف شیاف کردن ریق رحمت بود که به شوهرش گفت: میخوام یه اعترافی کنم
شوهرش گفت : میدونم، اون بچه سبزه ...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
زنش گفت : نه کصخل، اون هفت تا سفیدا
 

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
3,034
517
fuck.ir
ز قوانین زیبای کشورم براتون بگم، همسرمو میخواستم از بیمارستان مرخص کنم،گفتن باید با رضایت پدر یا برادرش باشه و با رضایت زنش نمیشه! و اینطور شد که امشب موند بیمارستان و پونصد هزارتومن هم پول بستریش شد! یعنی سگ برینه تو کشوری که ارزش زن اینقده توش!!!!
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
یارو ميره جهنم ميبينه دارن به زنش سوزن ميزنن ميگه آخه چرا؟

ميگن بابت هربار ارتباط با نامحرم يه سوزن

یارو ب زنش چپ چپ نگا ميكنه..

زنش ميگه: اينجوري نگاه نكن برو ننتو ببين انداختنش زير چرخ خياطي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,798
2,997
به یه اصفهانی گفتم داداش کارت چیه ؟
گفت :دادام دام دارس آمنم تو دام داری دادام دام دارم

ترجمه:
برادرم دامداری داره و منم تو دامداریش دام دارم

لهجه که نیس...

رمز گاوصندوقه