Just came in ...

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
‏پيرمرده تو پارك صدام كرد گفت: چرا سيگار ميكشي؟
گفتم: چي كار كنم پدر جان؟...پسته گرونه ما پول نداريم بخريم بخوريم.
گفت: كي گفت پسته بخوري؟!...داشت زيپ شلوارشو مي‌کشید پایین که فرار کردم :|
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,621
2,680
پیرمردی سه تا پسر داشت هی اذیتش میکردن یه بار به سه تاشون گفت :
گنجی دارم یه جایی زیر خاک هر کدومتون بهتر ازم مراقبت کردین میدمش به همون...
خلاصه سه تا اونقدر ازش مراقبت کردن تا وقتی خواست بمیره جای گنجو بهشون گفت؛ رفتن بیرونش آوردن دیدن یه شاخ بُزه روش نوشته: تو ڪونہ سه تاتون
 
Likes: Bache Tehroon

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
شیخی را پرسیدند:

آیا قلبی که یک بار کیر خورده و شکسته بازهم می تواند عاشق شود؟
شیخ گفت:بله می تواند، همانند همان کیر بعد از جق که دوباره راست میشود...

پرسیدند: لاشی خان، آیا شما تاکنون از لیوان شکسته آب خورده اید؟

شیخ پاسخ داد:کصکشا ، آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن دست کشیده اید؟

گفتند:بیا برو تو کونم بابا سگ ننه لخت تو شیخی؟
کیرمونم نیستی و فرار کردند
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﻪ ﻧﻤﺎﺯﺵ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ


ﺑﻪ ﺑﻐﻠﻴﺶ ﮔﻔﺖ : ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩی ﻭﺍﻟﻠﻪ.


ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻳﺶ ﮔﻔﺖ : یک ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺯﺕ ﺑﮕــﺎﻡ ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪ 😂
 
Feb 4, 2005
22,506
2,332
ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﻪ ﻧﻤﺎﺯﺵ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ


ﺑﻪ ﺑﻐﻠﻴﺶ ﮔﻔﺖ : ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩی ﻭﺍﻟﻠﻪ.


ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻳﺶ ﮔﻔﺖ : یک ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺯﺕ ﺑﮕــﺎﻡ ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪ 😂
LOOOOL!
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,621
2,680
شب جمعه زن روستایی بچه شو میخوابونه، میزنه پشت بچه میگه:

لالا لالا گل اطلس..
بخواب مامان شب جمعه اس..

شوهرش میگه:
شب جمعه اس که میدونم..
زمین کندم، نمیتونم..

زنه میگه:
زمین کندی که میدونم..
تو توش کن، من میجنبونم
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
پسر به پدر :بابا جون چند جور مـ*مه داریم؟
پدر:سه جور عزیزم:
تا سی سالگی مثل انار سفت و شیرین از
سی سالگی تا چهل مثل گلابی آویزونه اما باز خوشمزست


از چهل سالگی به بعد عین پیاز میمونه نگا میکنی گریه ات میگیره ولی مجبوری بخوری😂
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
به یارو می‌گی پول ندارم،‌
می‌گه داداش خدا بزرگه
بابا در مورد سایز خدا بات صحبت نکردم، پول بده
 
Likes: Bache Tehroon

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
2,621
2,680
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻢ ﺑﺪﻩ ﺗﻮﭖ ﺑﺨﺮﻡ، ﮔﻔﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﺶ! ﭘﺴﺮﻩ ﺧﺮﻭﺳﻮ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪ. ﺭفت ﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﺩ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﭘﺴﺮﻩ: ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯿخری؟ ﺯﻥ گفت ﻓﻌﻼ ﺑﯿﺎ ﺩﺍخل! ﭘﺴﺮﻩ ﺭفت ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﻭﺱ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺯﺩ. ﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮمه، خیلی بدبینه! ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﺷو
ﺩﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮد ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺲ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺷﻪ
ﮔﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺯﺩﻥ
ﺯﻧﻪ به دوس پسرش ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮﻣﻪ
ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ
ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﻮد

ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﺮﯼ
ﮔﻔﺖ ﺻﺪﺍﺗﻮ ﺑﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ
ﭘﺴﺮﻩ: ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ: ﺑﺎﺷﻪ ﻗﺒﻮﻝ! ﭼﻨﺪ؟
ﭘﺴﺮﻩ: ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ: ﻧﻤﯿﺨﺮﻡ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﭘﺴﺮﻩ: ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮد: ﺑﺎﺷﻪ! ﺑﮕﯿﺮ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮل
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﺴﺮﻩ: ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ!!!؟

ﻣﺮﺩ: ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟
ﭘﺴﺮﻩ: ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ: همین یک دقیقه پیش ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺑهم ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ
ﭘﺴﺮﻩ: ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ: ﺑﺎﺷﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﺪﻩ
دوباره ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﺴﺮﻩ: ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ؟
ﻣﺮﺩ: ﭼﻘﺪر؟
ﭘﺴﺮﻩ: ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ: ﮔﺮﻭﻧﻪ.
ﭘﺴﺮﻩ : ﺻﺪﺍﻣﻮ
ﻣﺮﺩ: ﺑﺎﺷﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻟﺶ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﺴﺮﻩ: ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ؟
ﻣﺮﺩ: ﺑﮕﯿﺮ برا خودت ﭘﻮﻟﺶ هم ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ! ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ

ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﻪ ﺍﻭﻣﺪ گفت بیاین ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﻓﺖ. ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﭖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ. ﺧﺮﻭﺳﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ، ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﭼﺸﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻗﺮﻣﺰﻩ! ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺑﺎ خروسو ازم ﻣﯿﺨﺮی
باباش: ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺻﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ تومنه بس ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯﻡ گرفتی
ﭘﺴﺮﻩ: ﻣﯿﺨﺮﯼ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ میگم
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,505
1,007
شیخی بالای منبر ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮﺩ . ﭘﻠﯽ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺯنش ﺷﺐ ﺑﻪ شیخ گفت ﭘﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﭘﻞ
ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ بعد گفت ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ .
ﺑﺮﺍﯼ پدرم
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ بعد ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ .....
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﻞ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻥ .
ﺻﺒﺢ گفت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ !!!

شیخ ﮐ.ﯿﺮﺷﻮ داد ﺑﻪ ﺯﻧﺶ گفت: ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺑﻢ میاد .ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ .ﺍﯾﻨﻢ ﺗﻮ . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﭘﻞ
ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ !

#حکایت