Just came in ...

Finally

IPL Player
Oct 18, 2002
3,289
322
به غضنفر میگن سه تا میوه نام ببر با حرف ه شروع بشه
میگه: هندوانه ، هویج بعد زور میزنه تا آخرش میگه خدیجه
میکن این چیه؟
میگه خدیجه دیگه. دختر همسایه که عین هلو میمونه!
هويج؟
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,249
3,840
گرگِ پفیوزی در ایّامِ قدیم
بود در اطرافِ یک جنگل مُقیم

هیچ‌کس آسایش از دستش نداشت
بس که کونِ ماده و نَر می‌گذاشت!

تویِ هر سوراخ سیخی کرده بود
حُفره‌داران را به تنگ آورده بود!

شِکوِه می‌کردند از این گرگِ پیر
جانورها گاه‌گاهی پیشِ شیر

شیر دائم شِکوِه‌ها را می‌شنود
منتها اصلا به تخمش هم نبود!

چونکه این تندیسِ مادرجندگی
خایه مالِ شیر بود از بچگی!

یادم آمد گفته‌ی پیرِ خُجند:
خایه‌مالان در امانند از گزند!

جانورها عاجز از آزارِ گرگ
از جوان تا پیر، کوچک تا بزرگ

نا امید و پاره‌کون و بی هدف
گِردِ روباه آمدند از هر طرف

تا مگر روباه دفعِ شَر کند
چارچرخِ گرگ را پنچر کند!

الغرض روباه فکری کرد و تیز
چید یک برنامه‌ی خوب و تمیز

توله‌ی سلطانِ جنگل را رُبود
بُرد در یک غارِ تاریک و نمود

وقتِ کردن زیرِ گوشِ توله شیر
گفت ای کونی! منم آن گرگِ پیر

شادمان هستم که خُفتی زیرِ من
رفته تا نزدیکِ حلقت کیرِ من

مادرت را نیز من گاییده‌ام
خواهرت را نیز من ساییده‌ام!

توله‌شیر آن زیر هی گردن کشید
جز سیاهی پشتِ سَر چیزی ندید

مطمئن شد آنکه کیرش توی اوست
گرگِ پیرِ جاکشِ بی آبروست!

غار تاریک و فضا همرنگِ قیر
توله‌شیرِ بی‌نوا دربندِ کیر!

خَرزه‌ی روباه تا تَه توش رفت
توله زیرِ این فشار از هوش رفت!

صبحِ فردا توله شیر از جا پرید
کون دریده پیش بابایش دوید

گفت بابا! گرگ در سر نقشه داشت
شب مرا دزدید و کونم هم گذاشت!

کرد در ماتحتِ من کیری کلفت
چیزهایی هم به من آهسته گفت

گفت مامانِ مرا گاییده است
خواهرم را گفت که ساییده است!

چون شنید این قصه را شیرِ دلیر
دید که از گرگِ جاکش خورده کیر!

نعره ای جانانه زد از فرطِ خشم
کَند از بالا و پایین یال و پشم!

زود گرگِ پیر را احضار کرد
گرگ اما قصه را انکار کرد

گفت روحم هم خبر از این نداشت
من نبودم آنکه کونِ این گذاشت

می‌خورم سوگند،جانِ شیرشاه
بی‌گناهم بی‌گناهم بی‌گناه..

قبل از این روباه با یک رهنمود
جانورها را مهیّا کرده بود

گفت یک‌یک رد شوید از نزد شیر
تُف بیندازید روی گرگ پیر!

شیر اگر پرسید این رفتار چیست
پس بگویید این سزای گُه‌ خوری‌ست!

ما همه دیدیم این‌گرگِ پلید
صبحِ زود از غار بیرون می‌دوید

با خودش می‌گفت: آس آورده‌ام!
توله‌ی سلطانِ خود را کرده‌ام!

بخت اگر یاری کند با این حقیر
کیرِ خود را می‌کنم در کونِ شیر!

بیعتم با هیچکس محکم نبود
هیچ‌گاه این شیر کیرم هم نبود
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,249
3,840
شیر جَستی زد به‌روی گرگِ پیر
تا بگیرد جانِ او را ناگزیر

ناگهان روباه پیش آمد فجیع!
گفت ای سلطان! نکُش او را سریع

زود بردار از گلویش دست را
زجرکُش باید نمود این‌پَست را

شیر گفتا: این که گفتی بد نبود
از به سرعت کشتنش ما را چه سود؟!

باید او را داد دستِ نَرّه خر
تا گذارد کونش از شب تا سحر

بلکه از تأثیرِ آن کیرِ بزرگ
دَر رَوَد با زجر، جان از کونِ گرگ!

بعدِ مرگش چوب در چاکَش کنم
زیرِ ریدن‌گاهِمان خاکش کنم!

می‌نویسم روی قبرش مختصر:
خُفته‌ی این خاک، مُرد از کیرِخر!

گفت روباه ایده‌ی سلطان نکوست
لیک بیش از حدّ این بی‌آبروست

او اگر باشد به دستِ خر اسیر
خر کند در مقعدش کیری کبیر

گر رَوَد تا بیخ در او کیرِ خر
می‌درانَد روده‌اش را تا جگر!

کمتر از ده ثانیه جان می‌دهد
اینچنین تاوانی آسان می‌دهد

حضرتا! بسپار او را دستِ من
تا کنم او را مجازاتی خفن!

شیر فکری کرد و با چشمی گشاد
گرگ را کَت بسته به روباه داد

گفت این‌ملعونِ کونی را ببَر
خشک‌خشک او را بکن، کونش بِدَر!

تا شنید این جمله را روباه، جَست
گرگ را بُرد و درونِ غار بست!

پوستری زد سر‌درِ جنگل بزرگ
روی آن انداخت عکسِ کونِ گرگ

زیرِ آن با فونتِ اِسلیمی نوشت:
کونِ مُفتی! کونِ مَشتی! کونِ زشت!

جانورهایِ عموماً توی کف
ایستادند از تَهِ جنگل به صف

هر که از او کینه‌ای در سینه داشت
می‌رسید از راه و کونش می‌گذاشت!

هر که در کف بود و کیرش راست بود
گرگ‌را در دَه پوزیشِن می‌نمود!

آخرِ سر نوبتِ روباه شد
وقتِ آن گاییدنِ دلخواه شد!

چون به کونِ گرگ کیرش را تپاند
گرگ زیر لب دو مصرع شعر خواند:

کیرِ صد‌تا خر رَوَد گر تویِ من
بهتر از اینکه تو باشی روی من!

گفت روباه احترامت واجب است
لیک بشنو صحبتم را جالب است:

کار این دنیا گُلم! گایندگی‌ست
کیرها زیرِ لحافِ زندگی‌ست!

هرکه مانندِ تو باشد زورگو
زندگی می‌گایدش از پشت و رو

زر نزن دیگر که مردم در کف‌اند
وقت تنگ است و خلایق در صف‌اند
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,249
3,840
‏سر کلاس تاریخ معلم اومد سلام کرد و در گوش اولین نفر زمزمه کرد و گفت به بغل دستیت بگو و این کار رو تا ته کلاس انجام بدید

به نفر اول گفت در گوش توچی گفتم ؟
گفت شما فرمودین سوپ غذا نیست

از نفر آخر پرسید به تو چی گفتن؟
گفت گفتن کیر تو کون کسی که میگه سوپ غذا نیست

معلم گفت ببینین بچه ها کل تاریخ همینجوری تحریف شده
 

Payandeh Iran

Elite Member
Feb 4, 2005
23,326
3,354
ما میخواهیم از آمریکا انتقام بگیریم!! در حمله موشکی امریکا ۵ ایرانی کشته شده و در بزرگداشت یکی از آن پنج نفر، ۴۰نفر کشته و۲۱۳نفرایرانی زخمی شدن!

💣یاد توپی افتادم که زمان ناصرالدین شاه ساختند و بسمت سن پترزبورگ شلیک کردند و خود توپ در جا ترکید و هفت هشت نفر سربازان و خدمه را کشت.
شاه گفت چرا اینجوری شد؟
وزیر جواب داد: اینجا که این همه خرابی به بار آورد ببینید در سن پترزبورگ چه قیامتی شده!
حالا باید گفت انتقام ما که در خود کرمان ۴۰ کشته و۲۱۳زخمی داده، ببینید در آمریکا چه قیامتی بپا کرده....
 
Feb 4, 2005
23,326
3,354
استادمون میگفت عدد 5 ماشین حساب رو برجسته میسازن تا نابیناها بتونن استفاده کنن،

یکی نیست بهش بگه آخه کسکش!
حالا اومدیم کارش رو انجام داد،چجوری عدد حاصل رو بخونه؟
 
Likes: Bache Tehroon
Feb 4, 2005
23,326
3,354
این دیگه شاهکاره:


تست عربی کنکور سال ۸۵:
کون والقوامین بالقسم یعنی چی؟
۱- به اقوامت به مساوات کون بده
۲- قسط کون اقوامت رو بده
۳- قسطی کون نده
۴- کونی بیا به موسسه قوامین قسط رو بده
🤣🤣