Just came in ...

Feb 4, 2005
23,327
3,354
🔴 اعجاز زبان فارسی....

فردی دوستش را برد لندن برای معالجه پروستات که باید از داخل مقعد معاینه بشه!
دکتر به مترجم گفت به دوستت بگو خم بشه بشکلی که رویش بطرف زمین باشه و بدن با پاها ۹۰ درجه زاویه داشته باشه و باسن ایشان رو به بالا و دستاش روی زمین باشه.

اینجا زبان فارسی اعجاز خودش را نشون داد ومترجم کل چندین جمله دکتر را فقط با یک کلمه بدوستش منتقل کرد:

*قمبل کن
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
تفاوت پرده سینما و شورت چیست؟

اولی میاد پایین برنامه تمومه!!!
دومی میاد پایین تازه برنامه شروع میشه!!!

👤مسعودفراستی


........ .............شیخی در جمع زنان بالای مِمبَر از حجاب سخنرانی می کرد.
زنی گفت: من در منزل هم با چادر هستم.
شیخ گفت: آفرین بر شما، کلید بهشت را به این زن بدهید.
زن دیگری گفت: من در منزل با شورت و سوتین می گردم.
شیخ که شق کرده بود گفت :
کلید منزل ما را هم به این خواهر بدهید!
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
مکالمات خیام با همسرش:


زن: کجایی عزیزم؟
خیام :
ماییم و می و مطرب و این کُنجِ خراب
جان و دل و جام و جامه در رهن شراب

زن: مشروب !؟ مگه تو نگفتی من نماز میخونم؟
خیام :
می خوردن و شاد بودن آیین من است
فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است

زن :
با کیا هستی حالا خبرِ مرگت؟
خیام :
فصل گل و طرف جویبار و لب کِشت
با یک دو سه یار و دلبر حور سرشت

زن :
آدرس بده بیام بزنم تو دهن این حوری ها!
خیام :
راه پنهانی میخانه نداند همه کس🍺
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رُسوای دگر

زن:
اونقدر مشروب بخور تا بترکی!
خیام :
گر می نخوری طعنه مزن مستان را🍶
بنیاد مکن تو حیله و دستان را

زن: برووو بمیررررر!
خیام :
چون مُرده شوم خاكِ مرا گم سازید
احوال مرا عبرتِ مردم سازید...
😂😂
 
Feb 4, 2005
23,327
3,354
مکالمات خیام با همسرش:


زن: کجایی عزیزم؟
خیام :
ماییم و می و مطرب و این کُنجِ خراب
جان و دل و جام و جامه در رهن شراب

زن: مشروب !؟ مگه تو نگفتی من نماز میخونم؟
خیام :
می خوردن و شاد بودن آیین من است
فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است

زن :
با کیا هستی حالا خبرِ مرگت؟
خیام :
فصل گل و طرف جویبار و لب کِشت
با یک دو سه یار و دلبر حور سرشت

زن :
آدرس بده بیام بزنم تو دهن این حوری ها!
خیام :
راه پنهانی میخانه نداند همه کس🍺
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رُسوای دگر

زن:
اونقدر مشروب بخور تا بترکی!
خیام :
گر می نخوری طعنه مزن مستان را🍶
بنیاد مکن تو حیله و دستان را

زن: برووو بمیررررر!
خیام :
چون مُرده شوم خاكِ مرا گم سازید
احوال مرا عبرتِ مردم سازید...
😂😂
Truly loved it. Awesome!
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,249
3,840
‏یبار رفته بودم یدکی فروشی یه مشتری اومد پرسید آقا «پیچِ کص ننت» داری!؟

فروشنده هم گفت آره داداش چنتا میخوای!؟

گفت سه تا فروشنده هم رفت سه تا پیچ آورد داد و یارو رفت، با تعجب پرسیدم این آقا فحش نداد!؟

گفت نه بابا بنده خدا چی گفت مگه، پیچ کاسه نمد میخواست دیگه