Just came in ...

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,243
3,834
مدرسه شیراز
معلم :

رضا صبح که از خواب پا میشی چیکار میکنی؟
رضا: آغوی معلم راسیتش دوباره پتو میکشیم رومون میخوابیم

معلم :
محمد تو چی؟
محمد : آغوی معلم ما تا بیدار شدیم میریم دست و صورتمون رو میشوریم
معلم : آفرین محمد
بعدش چیکار میکنی؟

محمد: آغو میریم میشینیم سر سفره ناهار میخوریم
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
خانم باربارا والترز که از مجریان بسیار سرشناس تلویزیون های معتبر آمریکاست سالها پیش از شروع مبارزات آزادی طلبانه افغانستان داستانی مربوط به نقش های جنسیتی در کابل تهیه کرد. در سفری که به افغانستان داشت متوجه شده بود که زنان همواره و بطور سنتی 5 قدم عقب تر از همسرانشان راه می روند. خانم والترز اخیرا نیز سفری به کابل داشت ملاحظه کرد که هنوز هم زنان پشت سر همسران خود قدم بر می دارند و...
علی رغم کنار زدن رژیم طالبان، زنان شادمانه سنت قدیمی را پاس می دارند.
خانم والترز به یکی از این زنان نزدیک شده و می پرسد: چرا شما زنان اینقدر خوشحالید از اینکه سنت دیرین را که زمانی برای از میان برداشتنش تلاش می کردید همچنان ادامه می دهید؟
این زن مستقیم به چشمان خانم والترز خیره شده و می گوید:
"بخاطر مین های زمینی!"
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,243
3,834
شال يه اصفهانی را دزدیدن
دادمیزد: آﯼ مردم همه چیزمو بردن
می پرسن:مگه چیتو بردن؟
میگه:حوله,لحاف, زيرانداز، روانداز، دستمال، ماسک، كلاه،كمربند، عرق گير،طناب، جانماز، سايه بون، سفره، جا نونی! همه زندگیمو بردم
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,243
3,834
روزی یک زن انگلیسی که قصد داشت گاندی را در جمعی تخریب کند به او گفت : گاندی جون بزار رو شکمت تمبک بزنم

گاندی لبخند دیوثانه ای زد و گفت : تو که اینقدر به موسیقی علاقه داری یک وجب برو پایین تر فلوت بزن

(روش های مبارزه گاندی با استعمار پیر)
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,243
3,834
ﭘﻴﺮﺯﻧﻪ ﻟﺮﺯﻭﻥ ﻟﺮﺯﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ

ﻧﻨﻪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ کیر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﻰ ﻫﺴﺖ ﻫﯽ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ

ﺩﮐﺘﺮﮔﻔﺖ : ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺨﺮﯾﻦ

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ : خفه شو گوش کن ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻡ

ﺑﺨﺮﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﺸﻪ
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
ﺧﺎنوم ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮﺩ: ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ پیرمرد مسنی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻬﻮﺵ مونده بود، وایساده بودم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ اومد ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ!

ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻣﺮﺩﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ مُردم؟! ﺭﮒ ﺷﯿﻄﻨﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺬﺍﺭ یه کم ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺑﺬﺍﺭﻡ. ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ ﺁﺭﻩ تو مُردی!

ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺻﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ اینجا بهشته؟ ﺩﯾﺪﻡ ﺷﯿﻄﻨﺘﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ، ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ گفتم بله!

بعد از چند لحظه گفت: یعنی شما حوری هستین؟ با لحن ﺑﺪﺟﻨﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﺭﯼ هستم!

+یه کم ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﯾﺪﻡ ﺗﻮ اون قیافت! من ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺟﻬﻨﻢ😢😂
 
Feb 4, 2005
23,314
3,346
استادِ بیولوژیک دختره رو ميبره پای تخته ، ميگه
دستگاه تناسلی زن رو بكش

دختره خجالت می كشه سرشو میندازه پايين

پسره از ته کلاس داد ميزنه ميگه : استاد قبول نیست داره تقلب می كنه
 

siavash_8

Bench Warmer
Mar 26, 2006
3,243
3,834
ﯾﺎﺭﻭ ﺷﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ تلوزیون ﻣﯿﺪﯾﺪﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ
ﺯﻧﺶ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭽﯽ عزیزم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﺏ
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
پدربزرگ از نَوش میپرسه بابا و مامانت کجان، کم پیدان؟! بچه میخنده!

روز بعد دوباره میپرسه بچه میخنده!
همینجور چند روز دیگه میپرسه ...بچه میخنده! آخر پدربزرگ قاطی میکنه میگه : کیرخر برا چی میخندی دیوث؟

نَوش ميگه آخه بابا چند شب پيش اومد كرم نرم كننده خواست، من بهش چسب قطره‌ای دادم!
 
Feb 4, 2005
16,770
1,477
ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺪﻭﺋﻪ ﻣﯿﺮﻩ!ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ بگه
 

rahim

Bench Warmer
Oct 23, 2003
1,286
639
behbahan
1. The dumbest thing I ever bought was a 2020 planner. 📖

2. I was so bored I called Jake from State Farm just to talk to someone. He asked me what I was wearing. 👗

3. 2019: Stay away from negative people. 2020: Stay away from positive people. 😆

4. The world has turned upside down. Old folks are sneaking out of the house and their kids are yelling at them to stay indoors! 🥳

5. This morning I saw a neighbor talking to her dog. It was obvious she thought her dog understood her. I came into my house and told my cat. We laughed a lot! 😹

6. Every few days try your jeans on just to make sure they fit. Pajamas will have you believe all is well in the kingdom. 🏰

7. Does anyone know if we can take showers 🚿 yet or should we just keep washing our hands?

8. This virus has done what no woman has been able to do. Cancel sports, shut down all bars and keep men at home! 😆

9. I never thought the comment, “I wouldn’t touch him/her with a 6-foot pole” would become a national policy, but here we are! 😄

10. I need to practice social-distancing from the refrigerator. 🍲

11. I hope the weather is good tomorrow for my trip to the Backyard. I’m getting tired of the Living Room. ☀️

12. Never in a million years could I have imagined I would go up to a bank teller wearing a mask and ask for money
 
Feb 4, 2005
23,314
3,346
علت بر کناری متکی بلاخره بعد ازچندسال افشا شد ...!
وی در مذاکره با امیر امارات از روی متن نوشته شده خطاب به امیر امارات گفته بود : خارکوسه جزیره مال ماست .
در صورتیکه متن اصلی این بوده : خارک و سه جزیره مال ماست
 
Feb 4, 2005
23,314
3,346
دو توصیه مهم برای ازدواج:


۱- قبل از ازدواج خيلى خوب فكر كنيد

۲- بعد از ازدواج ديگه اصلا فكر نكنيد

چون اگر به توصيه اول خوب توجه ميكردى الان كارت به اينجا نميكشيد

سرتو بنداز پایين زندگيتو بكن ديگه اتفاقيه كه افتاده