LOLLLL!

Bache Tehroon

Moderator
Staff member
Oct 16, 2002
38,739
1,061
DarvAze DoolAb
www.iransportspress.com
#1
در دقیقه ۹۰ زمانی که حسین بغلانی آماده ورود به زمین به عنوان یار تعویضی بود، با لحن تندی به داور چهارم گفت که زودتر تابلو را آماده کند. همین مسئله باعث اخراج بغلانی از زمین بازی شد.