Question for you

#1

فرض بگیریم که آمریکا دشمن ملت ایران است و قرار است ایران را بعد از یک حمله نظامی اشغال هم بکند! آمریکا قرار است پس از اشغال ایران دقیقا چیکار بکند؟؟

هر نوع اعتراض و حق طلبی مردم را با با نیروهای سرکوبگر و چماق و گلوله سرکوب بکند؟!

میلیاردها دلار ثروت ملی ایرانیان را با اختلاس و دزدی بالا بکشد و به خارج از ایران منتقل کند؟

محیط زیست ایران را نابود بکند، جنگلها و دریاچه ها را خشک بکند؟؟

پول ملی ایران را هر روز بی ارزشتر بکند؟! مردم ایران را روز به روز فقیر تر بکند؟!

ریاست مجلس و قوه قضایه و تشخیص مصلحت و رهبری و... و تمامی پستهای کلیدی را به عراقیها و بیگانگان ضد ایرانی بسپارد؟!

جیش الشعبی و فاطمیون و بیگانگان را برای سرکوب و کشتار مردم بی دفاع ایران در ایران ساکن بکند؟!

با فرهنگ و سنتهای ایرانی مبارزه کند و فرهنگ بیگانه عربی را در ایران گسترش بدهد؟!

به زور چماق حجاب بر سر زنان ایرانی بگذارد؟! به روی زنان ایرانی اسید بپاشد؟؟

در کهریزکها به بهترین و پاکترین جوانان ایرانی تجاور بکند؟!

با تاریخ و تمدن و ارزشهای ایرانی مبارزه کند و فرهنگ متوحش اسلامی را جایگزین فرهنگ اصیل و والای ایرانی بکند؟!

با ارسال پارازیت موجب سقط جنین کودکان ایرانی بشود؟! با چال کردن زباله های اتمی روسیه در ایران موجب سونامی سرطان بشود؟!

ایرانیان را در جهان بی آبرو کند که همه جا با نام تروریست بشناسندمون؟؟ پاسپورت ایرانی را سومین پاسپورت بی ارزش در جهان بکند؟؟

به دختران باکره قبل اعدام در زندانها تجاوز بکند؟! هزاران نفر را هر سال در ایران اعدام بکند؟!

میلیونها ایرانی را در به در و آواره دنیا بکند؟! موجب فرار برترین و با ارزشترین مغزهای ایرانی بشود؟!

جوانان ایرانی را معتاد و بیکار و بدبخت بکند؟!

مردم ایران رو اونقدر فقیر و بدبخت و گرسنه بکند که در صفهای گوشت یخ زده فاسد به سر و کله هم بزنند؟!

- پول نفت، ثروتهای ملی ایران و پولهای مردم بدبخت ایران رو در سوریه و لبنان و عراق و یمن و... خرج بکند؟!
خه یکی بهم بگه لامصب آمریکا قرار چیکار بکنه و چه بلایی سرمون بیاره که جمهوری اسلامی و آخوندها در این چهل سال گذشته سرمون نیاوردند؟!!!! ما رو از چیه حمله آمریکا می ترسونید؟
 

ChaharMahal

Elite Member
Oct 18, 2002
16,431
237
#2
It is amazing to see compatriots who are still sitting down and looking at the western horizon looking for help from magical god in sky.

As if they were born yesterday and did not see what happened in Lybia, Iraq, Syria, Afghanistan.

It is too bad for them that the sun never sets from the west.
 

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
3,036
517
fuck.ir
#3

فرض بگیریم که آمریکا دشمن ملت ایران است و قرار است ایران را بعد از یک حمله نظامی اشغال هم بکند! آمریکا قرار است پس از اشغال ایران دقیقا چیکار بکند؟؟

هر نوع اعتراض و حق طلبی مردم را با با نیروهای سرکوبگر و چماق و گلوله سرکوب بکند؟!

میلیاردها دلار ثروت ملی ایرانیان را با اختلاس و دزدی بالا بکشد و به خارج از ایران منتقل کند؟

محیط زیست ایران را نابود بکند، جنگلها و دریاچه ها را خشک بکند؟؟

پول ملی ایران را هر روز بی ارزشتر بکند؟! مردم ایران را روز به روز فقیر تر بکند؟!

ریاست مجلس و قوه قضایه و تشخیص مصلحت و رهبری و... و تمامی پستهای کلیدی را به عراقیها و بیگانگان ضد ایرانی بسپارد؟!

جیش الشعبی و فاطمیون و بیگانگان را برای سرکوب و کشتار مردم بی دفاع ایران در ایران ساکن بکند؟!

با فرهنگ و سنتهای ایرانی مبارزه کند و فرهنگ بیگانه عربی را در ایران گسترش بدهد؟!

به زور چماق حجاب بر سر زنان ایرانی بگذارد؟! به روی زنان ایرانی اسید بپاشد؟؟

در کهریزکها به بهترین و پاکترین جوانان ایرانی تجاور بکند؟!

با تاریخ و تمدن و ارزشهای ایرانی مبارزه کند و فرهنگ متوحش اسلامی را جایگزین فرهنگ اصیل و والای ایرانی بکند؟!

با ارسال پارازیت موجب سقط جنین کودکان ایرانی بشود؟! با چال کردن زباله های اتمی روسیه در ایران موجب سونامی سرطان بشود؟!

ایرانیان را در جهان بی آبرو کند که همه جا با نام تروریست بشناسندمون؟؟ پاسپورت ایرانی را سومین پاسپورت بی ارزش در جهان بکند؟؟

به دختران باکره قبل اعدام در زندانها تجاوز بکند؟! هزاران نفر را هر سال در ایران اعدام بکند؟!

میلیونها ایرانی را در به در و آواره دنیا بکند؟! موجب فرار برترین و با ارزشترین مغزهای ایرانی بشود؟!

جوانان ایرانی را معتاد و بیکار و بدبخت بکند؟!

مردم ایران رو اونقدر فقیر و بدبخت و گرسنه بکند که در صفهای گوشت یخ زده فاسد به سر و کله هم بزنند؟!

- پول نفت، ثروتهای ملی ایران و پولهای مردم بدبخت ایران رو در سوریه و لبنان و عراق و یمن و... خرج بکند؟!
خه یکی بهم بگه لامصب آمریکا قرار چیکار بکنه و چه بلایی سرمون بیاره که جمهوری اسلامی و آخوندها در این چهل سال گذشته سرمون نیاوردند؟!!!! ما رو از چیه حمله آمریکا می ترسونید؟
In case of invasion think US will aim to control the oil region.. and once Trump is elected see about how to make some sense out of it.

We could have various clans also go at each other too.

But deep down think while IRI will find a way to survive however it's the best time for Saudi to show IRI what's up with US backing they may never find again.
 
#4
As if they were born yesterday and did not see what happened in Lybia, Iraq, Syria, Afghanistan.
.

.
What exactly happened? Please remain in the context. Were those Nations better before and got worse after?

No sane person can yearn such action as most of us still have our ties and families in there. not only relatives but we know the country is economically so weak that no one might ever be able to build a wall back on his house, but Is there any other alternatives? Listen if you're waiting for People to choose for their own
fate then you won't see it in this life. People are literally dead and I mean it
 

ChaharMahal

Elite Member
Oct 18, 2002
16,431
237
#7
.

.
What exactly happened? Please remain in the context. Were those Nations better before and got worse after?
I am sure this question is not genuine. because if one was following the news even casually you would have heard of
Slave Trade in Lybia!
Rubbles left of Syria's largest cities
Iraq being torn apart by Iran, Saudi, Turkey ....

No sane person can yearn such action as most of us still have our ties and families in there. not only relatives but we know

.

the country is economically so weak that no one might ever be able to build a wall back on his house,
as a cheer leader for Trump's polocies which are at least partially responsible for worsening situation in iran you don't get to shed crocodile tears for those who are struggling.

.

but Is there any other alternatives? Listen if you're waiting for People to choose for their own
fate then you won't see it in this life. People are literally dead and I mean it
The alternative was displayed yesterday by students who courageously put a seminar together about
their opposition to compulsory Hejab.

20 years we could not even wear jeans in iranian schools. millions have fought and have pushed the regime
back inch by inch.

There are people on the ground who are doing the hard work for change.
 
Likes: spinhead
#9
I am sure this question is not genuine. because if one was following the news even casually you would have heard of
Slave Trade in Lybia!
Rubbles left of Syria's largest cities
Iraq being torn apart by Iran, Saudi, Turkey ....

No sane person can yearn such action as most of us still have our ties and families in there. not only relatives but we know


as a cheerleader for Trump's policies which are at least partially responsible for worsening situation in Iran, you don't get to shed crocodile tears for those who are struggling.The alternative was displayed yesterday by students who courageously put a seminar together about
their opposition to compulsory Hejab.

20 years we could not even wear jeans in Iranian schools. millions have fought and have pushed the regime
back inch by inch.

There are people on the ground who are doing hard work for change.
.
.
.
Slavery, wrecks and rubbles, being split into 10 pieces and torn apart, you can make a list as long as your own height, but no matter who you support or cheer for and what you're expecting this country leads to in months, years or decades, as of right now It cannot get worse than this unless you know something and I don't. we're a confused nation, up until yesterday we were condemning Obama for not backing us up and being fooled into Zarif's administration plot and today we hate Trump for being different than Obama. what do we people are really looking for? Did you wait for 20years to put the jeans on at schools? so what's next? another 40 years to opt for hijab or another 80 years to amend the constitution?
 
Last edited:
#10
what do we people are really looking for?
You need to stop thinking of Iran as "we". There's no "we". There's you, I and some people and then there are millions of people who don't want the same thing as you and I at all. Even they themselves are split in many ways.

There are many people in Iran who are content with status-quo as long as their financial situation gets even slightly better. History proves that.
 
Likes: Behrooz_C
Feb 4, 2005
16,781
1,494
#11
I am sure this question is not genuine. because if one was following the news even casually you would have heard of
Slave Trade in Lybia!
Rubbles left of Syria's largest cities
Iraq being torn apart by Iran, Saudi, Turkey ....

No sane person can yearn such action as most of us still have our ties and families in there. not only relatives but we know


as a cheer leader for Trump's polocies which are at least partially responsible for worsening situation in iran you don't get to shed crocodile tears for those who are struggling.The alternative was displayed yesterday by students who courageously put a seminar together about
their opposition to compulsory Hejab.

20 years we could not even wear jeans in iranian schools. millions have fought and have pushed the regime
back inch by inch.


There are people on the ground who are doing the hard work for change.

We wait another 20 years we might get to hear Rabana of Shajarian on the radio too.
 
#12
You need to stop thinking of Iran as "we". There's no "we". There's you, I and some people and then there are millions of people who don't want the same thing as you and I at all. Even they themselves are split in many ways.

There are many people in Iran who are content with status-quo as long as their financial situation gets even slightly better. History proves that.
.
.
.
It's always we unless I'm part of that Minority you're talking about. My distance from the motherland cannot cut the cord, never will.
 

ChaharMahal

Elite Member
Oct 18, 2002
16,431
237
#14
We wait another 20 years we might get to hear Rabana of Shajarian on the radio too.
That's right the overwhelming majority of us (including my fucking self) haven not done shit.
when the going got tough we got up and left.

There is only so much progress that can be made when only small subset of society is fighting for their ideals.

خلایق را هر چه لایق

Forget about those in Iran. they are facing a ton of limitations.

What have people in U.S, Canada, ... accomplished?

The Pakistanis, Hindus ... in the U.S band together to build a Hindu Temple, Mosque, or whatever is important to them.

What have we done? Aside from our shitty weekend parties what else have we done here?

Try to organize 10 Iranians to go do some volunteering work.

Did we build an Iranian Community center in cities with thousands of Iranians?
How many Iranian/American kids know how to read or write a sentence in Farsi?

--
We have not done any work but we are greedy fucking people and want the yields anyway.

Some of us are so lazy to think that that we don't the military action being hinted at is not at the scale necessary to do regime change.