Resistance against the new wave of deporting Iranians

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#1
(from http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=21962 )


خلبان پرواز فرانکفورت- تهران (لوفتانز&#1575 از برگردان پناهنده اخراجی ايرانی امتناع کرد بنابه اطلاعيه "سازمان زنان هشت مارس" شب گذشته دهها تن از فعالین ایرانی و افغانستانی سازمان زنان هشت مارس، فعالین چپ آلمانی و برخی از فعالین تشکلات ایرانی در اعتراض به دیپورت یک زن پناهجوی ایرانی در فرودگاه فرانکفورت دست به یک آکسیون اعتراضی زدند. فعالین این آکسیون مسافران را از این عمل غیر انسانی با خبر کردند و از آنها خواستند که در ممانعت از این پرواز همراهی کنند. در نتیجه این فعالیت متحدانه خلبان پرواز فرانکفورت- تهران (لوفتانز&#1575 در همبستگی با معترضین از پرواز خوداری کرد. طبق گزارشات رسیده برخی از مسافرین نیز با این حرکت اعتراضی همراهی کردند. پلیس آلمان اکثر شرکت کنندگان در اکسیون را دستگیر و هم اکنون برخی از فعالین سازمان زنان هشت مارس همراه تعداد زیادی از نیروهای آلمانی معترض در بازداشت پلیس بسر می بردند. امروز پلیس آلمان موفق نشد زهرا کاملی را دیپورت کند. این آکسیون باردیگر نشان داد که با حرکت جسورانه و متحدانه و با همبستگی بین المللی می توان ناممکن را ممکن کرد.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#2
And here is one from Sweden:

(from http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/2/f7ee6be1-73aa-4c9a-8471-ce789fa635f0.html )

بازگشت يک پناهجوي ايراني از پلکان هواپيما در سوئد در پی خودداری و مقامت سرسختانه از سوار شدن به هواپیما
يک ايراني 62 ساله به نام اسماعيل خليل که دولت سوئد قصد داشت روز گذشته او را به ايران بازگرداند، با تغيير تصمصم مسئولان اداره اتباع خارجي سوئد هم اکنون در بازداشتگاه به سر مي برد تا وضعيت اقامتش روشن شود. اسماعيل خليل ابراهيم در مصاحبه با رادیو فردا می گوید بدنش از تحکم و فشار پليس براي سوار کردنش به هواپيما کوفته شده اما رفتار ماموران بازداشتگاه انساني است. وی در وحشت آن است که اين بار او را با دستبند روانه فرودگاه کنند.
الهه روانشاد [ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:15 mins ]

الهه روانشاد (رادیو فر75( اسماعيل خليل ابراهيم که او را در سوئد پير جنگل مي نامند، نام خود را از زندگي مخفي هشت ماهه اش در جنگل به دست آورده. او که چهار سال در سوئد پناهنده مخفي بوده، روز دوشنبه هفته گذشته به وسيله پليس دستگير شد و ديروز با اسکورت پليس به منظور اخراج از سوئد به پاي پلکان هما که عازم ايران بود برده شد، اما هرگز به هواپيما سوار نشد. او امروز از بازداشتگاه شهر فلن در سوئد به راديو فردا مي گويد:

اسماعيل خليل: نزديک ساعت دو بود که مي خواستند من را به داخل هواپيما ببرند. چند پله را طي کردم، يک دفعه نيرويي در من ايجاد شد در مقابل اين همه سختي ها و مشقت هايي که در جنگل به سر بردم، يک دفعه به خودم آمدم پريدم از جلوي مامورين، ميله پلکان را گرفتم و ول نکردم و يک نيرويي بود که هرچه اينها عکس العمل نشان دادند که دست من و پاهاي من را از اين ميله ها باز کنند نتوانستند، داد کشيدم، فرياد کشيدم، مردم کمکم کنيد، من نمي خواهم برگردم به کشورم، چون اين نوشته اي که بر روي تنم هست و با يک زيرپيراهن نيم تنه بود، نوشته بودم، اين براي افراد دست اندرکاران رژيم خوشايند نخواهد بود و مسلما من را به سوي کشتن مي برند. تصميم و اراده راسخي گرفتم تا قبل از اين که زنده هستم به دست آنها نيفتم. خيلي فشار آوردم و داد کشيدم و يک حالتي براي خود اين مامورين پيش آمد که احتمال هست برايشان خطرساز باشم بعد گفتند که تو را نمي بريم، من هم ول کن نبودم تا آخرش آمدند گفتند تو را برمي گردانيم، باز هم من اعتماد نکردم و درخواست کمک مي کردم. به هر حال من نفهميدم چه انديشه اي کردند که آمدند من را آرام کردند و گفتند تو را برمي گردانيم.

ا . ر: اسماعيل خليل مي گويد که بدنش از تحکم و جبر پليس براي سوار کردنش به هواپيما کوفته شده است، اما رفتار ماموران بازداشتگاه را بسيار انساني خواند و گفت که دارو و پماد در اختيارش گذارده اند. اداره اتباع بيگانه و يا حتي وکيل او اوا حدادي با او تماس نگرفته اند. خليل در وحشت آن است که اين بار او را با دستبند روانه فرودگاه کنند.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#3
Protest agianst deportation in Germany

(from: http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/2/becb1ba9-77f5-476d-94d7-f862039a5f92.html )

تظاهرات همزمان در شهرهاي مختلف آلمان در اعتراض نسبت به قانون جديد مهاجرت و پناهندگي
در اعتراض نسبت به قانون جديد مهاجرت و پناهندگي و همچنين احکام اعتراضي تني چند از پناهجويان ايراني بعد از ظهر امروز همزمان چهار تظاهرات در شهرهاي دوسلدرف، کاسل، گيسن و لايپزيک آلمان برپا شد. خانم مينا احدي، سخنگوي یکی از این تظاهرات و همينطور سرپرست کميته بين المللي عليه سنگسار در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: تعداد خيلي زيادي را خطر ديپورت به ايران تهديد مي کند و به خاطر همين امروز ما در شهرهاي مختلف آلمان تظاهرات و فراخوان داديم، از جمله در شهر لايپزيک، گيسن ، دوسلدرف و کورباخ. به خاطر اين که خيلي از ايرانيان را نه فقط حق کار را و ورقه هاي اقامت را گرفتند، بلکه کم کم دارند پس مي فرستند به ايران و اين به نظر ما بسيار خطرناک است.
شهرام ميريان (كل&#1606 [ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:12 mins ]

شهرام ميريان (راديو فرد&#1575: از سوي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني شاخه آلمان در اعتراض به قانون جديد پناهندگي آلمان که 40 روز است به مرحله اجرا درآمده بعد از ظهر روز جمعه تظاهراتي در برابر مجلس ايالتي در شهر دوسلدلف برپا شده. افزون بر اين حرکت اعتراضي مشابهي هم همزمان در شهرهاي کاسل، لايفزيک و گيسن جريان دارد. در فراخواني که به مناسبت اين تظاهرات انتشار يافته، به ويژه از يک پناهجوي ايراني به نام زهرا کاملي ياد شده که وي قرار بود به ايران عودت داده شود، ولي خلبان از بردن اين زن جوان به ايران خودداري کرد. البته پيش از اين هم کليساي پروتستان و مجلس ايالتي نيدلزاکسن آلمان نسبت به بازگرداندن اجباري زهرا کاملي هشدار داده بود. از خانم مينا احدي، سخنگوي اين تظاهرات و همينطور سرپرست کميته بين المللي عليه سنگسار مي پرسم الان زهرا کاملي که 24 سال دارد در چه وضعي به سر مي برد؟

مينا احدي : زهرا کاملي امروز صبح در بيمارستاني در شهر فرانکفورت آلمان بود و تلفني با او صحبت کرديم. پليس الان آنجا نيست، ولي دکترها معاينه اش مي کردند و سازمان عفو بين الملل در تلفني که امروز به او کرده گفته احتمال زياد آزاد مي شود.

ش . م : يعني ايشان را ديگر به ايران عودت نمي دهند؟

مينا احدي: هنوز اين قطعي نيست از نظر قانوني، ما امروز ملاقات داريم با پارلمان منطقه و رسما از دولت آلمان خواهيم خواست در اين مورد، چون سند کتبي به دست ما نرسيده. ولي در هر حال قرار است که رسيدگي شود به اين مساله.

ش . م : شما که اين موضوع را تعقيب مي کنيد آيا علاوه بر خانم زهرا کاملي کسان ديگري هم هستند که خطر عودت دادن آنها را تهديد مي کند؟

مينا احدي: بله تعداد خيلي زيادي را خطر ديپورت به ايران تهديد مي کند و به خاطر همين امروز ما در شهرهاي مختلف آلمان تظاهرات و فراخوان داديم، از جمله در شهر لايپزيک، گيسن ، دوسلدلف و کورباخ. به خاطر اين که تعداد خيلي از ايرانيان را نه فقط حق کار را از آنها گرفتند، نه فقط ورقه هاي اقامت را گرفتند، بلکه کم کم دارند پس مي فرستند به ايران و اين به نظر ما بسيار خطرناک است.

ش . م : مقصود شما اين است که بر اساس قانون جديد پناهجويان اينها را قرار است به ايران عودت دهند؟

مينا احمدي: دولت آلمان قانون جديدي را تصويب کرده که در حقيقت زير پا گذشتن حق پناهندگي هست و به رسميت نشناختن اين که اين مردم از کشورهايي هستند که سرکوب و خفقان و دستگيري و شکنجه تهديد مي کرده. اين قانون جديد از سال 2005 دارد شروع مي شود و اين اساسا به معناي فشار بيشتربر پناهجويان ايراني هم هست.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#4
more on resistance at Frankfort airport:

(from: http://www.didgah.net/)


مانع اخراج زهرا کاملي از آلمان شديميک پيروزی ،با اعتراض وسيع و متحد مان مانع اخراج زهرا کاملي از آلمان شديم!

در روز پنج شنبه 10 فوريه قرار بود زهرا کاملي از فرودگاه فرانکفورت با پرواز لوفتانزا به ايران باز گردانده شود.
از ساعت 3 بعد از ظهر تعداد زيادی فعالين ايراني ( که بيشتر آنها زنان بو&#1583و آلماني که در دفاع از حقوق پناهندگان نيز فعالند در سالنA فرودگاه فرانکفورت تجمع کردند. خبرنگاراني نيز از راديو و تلويزيون در محل حضور داشتند.
تعداد زيادی پليس ضد شورش آرايش خود را برای متفرق کردن و بازرسي معترضين آغاز کردند. پس از مذاکراتي که با پليس صورت گرفت قرار شد آنها از کنترل ما خودداری کنند تا با مسئولين لوفتانزا تماس گرفته شود و بخواهيم که از همکاری در رابطه با اجرای اين سياست ضد انساني خود داری کنند. در تماسي که شادی امين با سخنگوی مطبوعاتي لوفتانزا گرفت آنها مطرح کردند که بر ظبق مصوبه اين شرکت از سال 1999 در صورتي که مسافر خود ش اعتراض کند ، خلبان هواپيما حق دارد از بردن او خود داری کند.
باوجود اينکه ميدانستيم که ديپورت شوندگان در زندان پليس مرزی نگهداری شده و از مسير مشخصي به هواپيما برده ميشوند تصميم گرفتيم برای ايجاد مزاحمت برای اين پرواز و مطلع کردن خدمه و ديگر مسافران از اين موضوع به جلوی در ورود به سالن پرواز تجمع کنيم.
در آنجا پلاکارد ها و شعارهايي عليه ارسال پناهندگان به ايران و در توضيح خطری که اين پناهندگان را تهديد ميکند و همچنين در تقبيح سياست همکاری دولت آلمان با جمهوری اسلامي داده شد.
فرودگاه فرانکفورت برای مدتي چهره ای متفاوت به خود گرفت. نا آرام و معترض. معترض به سنگسار ، اعدام و شکنجه. شعارهای فارسي وبيشتر آلماني مردم را متوجه اين بيعدالتي ميکرد. صدها اطلاعيه آلماني و انگليسي بين مسافران پخش گرديد. در اين موقع پليس سياست حمله را آغاز کرده و ما را در محاصره در آورد. عده ای از ما توانستند از محاصره خارج شده و از دو جبهه به دادن شعار پرداخته و پليس را در سرکوب و پراکنده کردن معترضين ناتوان کردند.
پس از مدتي پليس عده ای از تظاهر کنندگان را با خشونت تمام دستگير کرد(نزديک به 30 نفر که اکثر آنها ايرانيان بودن. آکسيون اما ادامه داشت و شعارها از محدوده مقابل در سالن پرواز فراتر رفته و همه سالن را در بر گرفته بود.

خبر پيروزی:

در ساعت 6 و 20 دقيقه يعني بيست دقيقه پس از پرواز هواپيما به سوی ايران پليس در پاسخ اعتراضات مکرر ما و خواست اطلاع رساني از وضعيت زهرا اطلاع داد که خلبان هواپيما از بردن زهرا کاملي خودداری کرده و وی اکنون در کلينيک فرودگاه است.
سپس پليس به ما که در سالن مشغول اعتراض به دستگيری ها و خواهان آزادی آنها بوديم هشدار داد و از ما خواست که متفرق شويم . تصميم غالب اين بود که متفرق شويم و با توجه به پيروزيمان در جلوگيری از اخراج زهرا و اطمينان از آزادی دستگير شدگان محوطه را ترک کنيم. اما گويا پليس قصد کرده بود همه را دستگير و شناسايي کند.
حوالي ساعت 7 و 30 دقيقه به حاضرين در محوطه حمله کردند و بيش از 30 نفراز فعالين آلماني را دستگير کردند.
عده ای نيز موفق به ترک به موقع محل شدند و از دستگيری رها شدند.
دستگير شدگان نيز به ايستگاه پليس فرانکفورت منتقل شدند و از آنجا پس از انجام انگشت نگاری و ثبت هويت آنها ، در ساعت 2 بعد از نيمه شب و عده ای را که ديرتر دستگير کرده بودند پس از آن آزاد کردند.
يک ساعت پس از پايان آکسيون موفق ما دادستاني حکم بازداشت زهرا را لغو کرد.
اين خبر در راس اخبار ايالتي با گزارش مفصل و فيلم از اعتراضات و آزادی زهرا کاملي پناهجوی ايراني گزارش شد.
اعتراض متحد ما علي رغم ضعف هايي که در سازماندهي حرکت بود با حضور وسيع دوستان آلماني ما موفق بود.
ضمن تبريک به تمام شرکت کنندگان در اين حرکت اعتراضي ، اميد وارم که اين فعاليت ها در آينده نيز منسجم تر و با شرکت وسيع تر همه ما ادامه يابد.

شادي امين
11 فوريه 2005 فرانکفورت
ShadiAmin@web.de
Shadi Amin
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#5
Alireza Taherpour, the Iranian blogger, is arrested in Sweden and is danger of being deported to IR.

From Didgah: http://www.didgah.net/

عليرضاطاهرپور درشهرمالموي سوئد دستگير شده ودرخطربازگرداندن به ايران قرار داردعليرضاطاهرپورپناهجوي ايراني وعضوكانون وبلاگ نويسان ايران درشهرمالموي سوئد دستگير شده است ودرخطربازگرداندن به ايران قرار دارد

طبق خبرهايي كه به كانون وبلاگ نويسان ايران رسيده است عليرضاطاهرپورپناهجوي ايراني وعضوكانون وبلاگ نويسان ايران درشهرمالموي سوئد دستگير شده است ودرخطربازگرداندن به ايران قرار دارد. ازآن جا كه بازگشت عليرضا به ايران براي وي خطرات جاني درپي دارد و طبق اصل عدم پازگرداندن (non-refoulement) درقانون بين المللي وضعيت پناهندگان مصوب 1951 وپروتكل 1967 آن كه به تصويب دولت سوئد هم رسيده است دولت سوئد بايدازبازگرداندن چنين پناهندگاني خودداري كند.خواهشمند است هرچه سريع تر به كمك عليرضا طاهرپور بشتابيد. بااحترام فراوان كانون وبلاگ نويسان ايران www.penlog.blogspot.com جهت اعتراض به دولت سوئد ميتوانيد به اين ادرس مراجعه کنيدhttp://www.petitiononline.com/IFIRALI/petition.html
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#6
Zahra Kameli's interview with Radio Farda:
http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/2/34cac72e-3a45-4c7a-97f5-f8384767bb96.html

مصاحبه رادیوفردا با «زهرا کاملی» در پی تلاش ناموفق مقامات آلمان برای اخراج او به ایران
هنگامي که پليس آلمان قصد داشت زهرا کاملي، پناهجوی 24 ساله را به زور به ايران بازگرداند، خلبان آلماني هواپيما از بازگرداندن او سر باز زد. خانم کاملی که به مسیحیت گرویده است، درمصاحبه با رادیوفردا می گوید پس از آنکه توسط ماموران دولت آلمان از هانوفر به فرودگاه فرانکفورت انتقال یافت و از در عقب او را سوار هواپیما کردند، با مامورانی که او را می خواستند تا تهران همراهی کنند، درگیری پیدا کرد و خلبان هواپیما گفت حاضر به بردن آنها نیست. خانم کاملی می افزاید در یک آسایشگاه در آلمان بستری شده است. خانم کاملی می افزاید از سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر تقاضای کمک کرده است و حاضر است بمیرد و به ایران فرستاده نشود.
شهرام ميريان (كل&#1606 [ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 4:29 mins ]

شيرين فاميلي (راديو فرد&#1575: اين روزها ماجراي تلاش ناموفق مسئولان آلماني براي اخراج يک پناهجوي زن ايراني در اين کشور خبرساز شده است. هنگامي که پليس آلمان قصد داشت زهرا کاملي 24 ساله را به زور به ايران بازگرداند، خلبان آلماني هواپيما از بازگرداندن او سر باز زد. زهرا کاملي که اکنون در آسايشگاهي در شهر فرانکفورت به سر مي برد، در مصاحبه با رادیوفردا از چگونگي اخراج خود و نيز گرويدن به دين مسيحيت مي گويد:

زهرا کاملي: بعد از اين که ساعت دو شب من را مي خواستند از هانوفر ببرند به فرودگاه فرانکفورت، من را به خاطر آنکه آنجا تعداد زيادي خبرنگار بودند، با پتو پوشاندند که چهره من ديده نشود، وارد يک اتوبوس که حالت زندان بود کردند و ساعت هشت صبح که رسيديم فرودگاه فرانکفورت، من را بردند در بازداشتگاه تا ساعت پروازم برسد. يک دکتر روانشناس با من صحبت کرد، يک کشيش از هانوفر همراهم بود، بعد من را از در پشتي بدون آنکه مسافران من را ببينند جزو اولين مسافر وارد آنجا کردند، دو نماينده وزارت خارجه آلمان من را بايد تا تهران همراهي مي کردند که من را تحويل پليس ايران بدهند. بعد من با آنها دعوا کردم، خيلي بگومگو با من مي کردند که تو حق نداري اينجا بنشيني، حق نداري آنجا بنشيني. بعد مي خواستم خودم را از پله هاي هواپيما پرت کنم پايين، گفتم من خودم را اينجا مي کشم، ولي ايران نمي روم، چون ايران مشکل دارم. اما گفتند ما وظيفه داريم تو را ببريم تهران. بعد در بگو مگو دچار شوک عصبي شدم و قصد خودکشي کردم که از پله هاي هواپيما خودم را به پايين بي اندازم، پليس آلمان آمد آنجا من را گرفت و مانع شد. هنوز مسافران نيامده بودند، خلبان هواپيما آمد گفت: اين خانم نمي خواهد داوطلبانه پرواز کند و اينجا چون درگيري پيش آمده من حاضر نيستم اين خانم و شما دو نفر را به عنوان مسافرين اين هواپيما بپذيرم، اگر شما در اين هواپيما باشيد من پرواز نمي کنم. بعد هم من در پي درگيري دچار شوک شدم و از حال رفتم. وقتي به هوش آمدم در يک قسمت پليس بودم، چندتا پزشک آنجا بودند، بعد هم آمبولانس آمد من را آوردند بيمارستان، چون دچار شوک شده بودم، ده روز در زندان اعتصاب غذا کرده بودم، از نظر جسمي و روحي به هم ريخته بودم. الان ايجا گفتند بايد تحت نظر روانشناس اينجا باشم.

شهرام ميريان (راديو فرد&#1575: کليساي پروتستان آلمان و همينطور مجلس ايالتي نيدرزاکسن نسبت به اخراج هشدار گفتند. با توجه به اين که Amensty International هم دنبال کار شما هست، آيا فکر مي کنيد شما را به ايران باز گردانند؟

زهرا کاملي: من نمي دانم، ولي من از سازمان ملل و ديگر سازمان هايي که کمک مي کنند به خارجيان درخواست کردم و باز هم درخواست مي کنم که بايد به مسائل من رسيدگي کنند. اعلام کردم اگر هرکاي مي خواهند بکنند من حاضرم من را بکشند، ولي به ايران نفرستند. من در ايران فقط متولد شدم، ايران وطن من نيست. دولت آلمان مي داند که من مشکل دارم، تمام روزنامه ها از شبکه هاي تلويزيوني آلمان با من مصاحبه کردند، در روزنامه ها همه نوشتند، اما اينها هنوز قبول نمي کنند و مي گويند باور نمي کنيم، اينها حتما بايد من را ايران بفرستند و من را بکشند، بعد باور کنند.

ش.م.: خانم کاملي شما در مصاحبه هايي که با مطبوعات کرديد گفتيد که به آيين مسيحيت پيوستيد. چرا؟

زهرا کاملي: به خاطر اين که دختري را که من به دنيا آوردم، اجازه ندارم داشته باشم، به خاطر اين که با قانون اسلامي من را در سن 16 سالگي به مردي که من انتخاب نکردم دادند به عنوان زنش. الان من 24 سال دارم و ده سال است دارم به عنوان زني که ازدواج کرده، طلاق بگيريم و باکسي که دوستش دارم زندگي کنم، اجازه ندارم.
 

zoozanagheh

Bench Warmer
Feb 6, 2005
2,327
303
#7
یک فعال امور پناهندگان در آلمان گفت زهرا کاملی در صورت عودت به ایران با مجازات سنگسار روبرو است
با وجود مخالفت سازمان های حمایت از حقوق آوارگان و تشکیلات کلیسای پروتستان در آلمان، مقامات رسمی دولت آلمان همچنان بر لزوم عودت زهرا کاملی، پناهجوی 24 ساله، به ایران اصرار می ورزند. هفته گذشته خلبان یک هواپیمای مسافربری آلمانی از بردن این پناهجو و دو مامور دولت آلمان که برای تحویل او عازم تهران بودند، امتناع کرد. مارگارت کسمن، یک اسقف پروتستان که در تلاش است از اخراج خانم کاملی از آلمان جلوگیری کند، از اداره کل مهاجران و فراریان آلمان تقاضا کرد پرونده کاملی را تحت رسیدگی مجدد قرار دهند. مينا احدي سرپرست کميته بين المللي عليه سنگسار در آلمان در مصاحبه با راديو فردا می گوید کاملی، به سبب اینکه از شوهر خود هنوز رسما جدا نشده و دوست پسر دارد قانونا در ایران با مجازات سنگسار روبرو است و عودت وی به ایران نقض حقوق بشر است. به گفته اکبر محسني از شوراي پناهندگان در شهر گوتينگتن وزارت کشور آلمان، وزارت امور داخلي ايالت نيدرزاکسن و اداره خارجيان در شهر گوسلار محل اقامت زهرا کاملي همچنان مخالف آن هستند که حکم اخراج اين زن جوان لغو شود.
شهرام ميريان (كلن)
(rm) صدا | (wma) صدا [ 4:08 mins ]

فريبا مودت (راديو فردا): با وجود تلاش هاي پيگير از سوي سازمان هاي مدافع حقوق پناهندگان، مقام هاي کليسايي و تني چند از سياستمداران در جهت جلوگيري از بازگرداندن اجباري زهرا کاملي، پناهجوي 24 ساله، به ایران، دستگاه هاي مسئول دولتي در آلمان که در صدور حکم اخراج وي دست داشتند، همچنان خواهان عودت دادن اين پناهجو به ايران هستند. شهرام ميريان (راديو فردا): يکي از کساني که در تلاش است از اخراج اجباري زهرا کاملي به ايران جلوگيري کند، يک اسقف آلماني به نام خانم دکتر مارگارت کسمن است. اين مقام کليسايي به خبرنگاران گفت: تمامي توان خود را به کار خواهد بست تا يک اجازه اقامت مطمئن براي اين زن جوان فراهم کند. براي اين منظور خانم کسمن از اداره کل مهاجران و فراريان در آلمان تقاضا کرده است بار ديگر پرونده پناهندگي زهرا کاملي مورد بررسي قرار گيرد.

روز پنجشنبه گذشته در حالي که تمامي امکانات لازم براي اخراج اين پناهجوي ايراني آماده شده بود، خلبان هواپيماي حامل زهرا کاملي از بردن وي به تهران خودداري کرد و به اين ترتيب طبق گفته مدافعان حقوق پناهندگي اين زن جوان از خطري جدي رهايي يافت. مينا احدي سرپرست کميته بين المللي عليه سنگسار در آلمان در مصاحبه با راديو فردا به احتمال دو خطري اشاره مي کند که انتظارزهرا کاملي را در تهران مي کشيد.

مينا احدي: اول اين که خانم زهرا کاملي متاهل بوده و رسما از همسر قبليش جدا نشده، ايشان گذاشته رفته ايران و بچه شان را هم با خودش برده و الان زهرا کاملي دوست پسر دارد. يعني يک سال است که دارد با کسي ديگر زندگي مي کند. اين از نظر قوانين جمهوري اسلامي رابطه جنسي خارج از ازدواج اسمش گذاشته مي شود و قانونا در ايران مجازات سنگسار دارد، به همين دليل ما نامه اي نوشتيم به اتحاديه اروپا و گفتيم اين مساله بايد رسيدگي شود، يعني دولت آلمان نقض حقوق انساني را مي کند اگر زهرا کاملي به ايران بازپس فرستاده شود. از طرف ديگر همسر زهرا کاملي ايشان را تهديد کرده و خود همين هم حتي اگر زهرا کاظمي بتواند از دست دولت ايران و جمهوري اسلامي خلاص شود، احتمال اين که در خانه تحت فشار شديد قرار گيرد هست و به هر دو دليل بازپس فرستادن زهرا کاملي به ايران فوق العاده خطرناک است و حتما بايد جلوي آن گرفته شود.

ش . م : در حالي که هم اينک زهرا کاملي در آسايشگاهي در شهر فرانکفورت به سر مي برد تا بر شوک عصبي و روحي ناشي از اخراج اجباري خود فائق آيد، کليساي پروتستان چند نهاد مدافع حقوق بشر، مجلس ايالتي نيدرزاکسن و تني چند از سياستمداران معروف آلمان نسبت به بازگرداندن اين پناهجوي 24 ساله به ايران هشدار دادند. در مقابل اما به گفته اکبر محسني از شوراي پناهندگان در شهر گوتينگتن وزارت کشور آلمان، وزارت امور داخلي ايالت نيدرزاکسن و اداره خارجيان در شهر گوسلار محل اقامت زهرا کاملي همچنان مخالف آن هستند که حکم اخراج اين زن جوان لغو شود. عليرغم حرکت هاي مثبتي که در جهت لغو حکم اخراج زهرا کاملي به عمل آمده، اين پناهجوي 24 ساله اما نسبت به آينده خود چندان خوشبين نيست.

زهرا کاملي : از هر کسي که مي تواند به من کمک کند، تقاضا مي کنم که کمک کنند، نه فقط به خاطر خودم، به خاطر تمام کساني که امثال من دچار مشکل هستند و مي خواهند به حقوقشان رسيدگي کنند، تقاضاي کمک مي کنم. اگر کسي که در مورد زندگي من تصميم مي گيرد، اين حق را هم ما بايد داشته باشيم که درست در مورد ما تصميم بگيرند. من اينجا تقاضاي يک روانشناس کردم، اما قبول نکردند، فقط به من مي توانند يک قرص خواب بدهند و سردرد. فقط رئيس زندان توانسته يک مقدار با من همکاري کند و کليسايي که تحت حمايتش بودم. مي خواهند من را به کشوري بفرستند که آنجا قانون سنگسار شامل حال من مي شود.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/2/28edb915-99b9-477a-9ce4-edb8d28818f4.html