Ruhollah Zam arrested

May 9, 2004
15,082
176
#4
یکی از اعضای حزب مهر دستگیر شد
ایشون ده سال در حزب فعالیت میکرد
بقیه داستان را بعدا به شکل بیان میکنم
 

Bache Tehroon

Moderator
Staff member
Oct 16, 2002
38,741
1,062
DarvAze DoolAb
www.iransportspress.com
#7
یکی از اعضای حزب مهر دستگیر شد
ایشون ده سال در حزب فعالیت میکرد
بقیه داستان را بعدا به شکل بیان میکنم
ژنرال به نظر من این داستانها را مجانی منتشر نکنید. شما با کمی سرمایه گذاری و تبلیغ به راحتی میتوانید پشتیبانی شرکتهایی مثل نت فلیکس یا آمازون رو جلب کنید و یک سریال چند فصلی در مورد فعالیتهایتان در حزب مهر و سرنوشت اعضای آن بسازید. به نظر من از سریال سوپرانوز چیزی کمتر نخواهد داشت

حتی داستان پیرمرد را (با اینکه ربطی به حزب مهر ندارد) میتوانید به عنوان یک "فلش بک" به صورت مداوم و بارها و بارها در سریال نشان دهید. بعید میدونم رامین دیگه از پای تلویزیون تکون بخوره
 
#8
ژنرال به نظر من این داستانها را مجانی منتشر نکنید. شما با کمی سرمایه گذاری و تبلیغ به راحتی میتوانید پشتیبانی شرکتهایی مثل نت فلیکس یا آمازون رو جلب کنید و یک سریال چند فصلی در مورد فعالیتهایتان در حزب مهر و سرنوشت اعضای آن بسازید. به نظر من از سریال سوپرانوز چیزی کمتر نخواهد داشت

حتی داستان پیرمرد را (با اینکه ربطی به حزب مهر ندارد) میتوانید به عنوان یک "فلش بک" به صورت مداوم و بارها و بارها در سریال نشان دهید. بعید میدونم رامین دیگه از پای تلویزیون تکون بخوره
LOL

دقیقا همون ریدن پیر مرد باعث همه این توهمات شده.
 

Zob Ahan

Moderator
Staff member
Feb 4, 2005
16,430
899
#9
ژنرال به نظر من این داستانها را مجانی منتشر نکنید. شما با کمی سرمایه گذاری و تبلیغ به راحتی میتوانید پشتیبانی شرکتهایی مثل نت فلیکس یا آمازون رو جلب کنید و یک سریال چند فصلی در مورد فعالیتهایتان در حزب مهر و سرنوشت اعضای آن بسازید. به نظر من از سریال سوپرانوز چیزی کمتر نخواهد داشت

حتی داستان پیرمرد را (با اینکه ربطی به حزب مهر ندارد) میتوانید به عنوان یک "فلش بک" به صورت مداوم و بارها و بارها در سریال نشان دهید. بعید میدونم رامین دیگه از پای تلویزیون تکون بخوره
Obneh ie ha an original Netflix series.