Thread dedicated to the great "Nasser Hejazi"

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
nasser hejazi 25.jpg
و این پایان کاخ ارزوهای ایران در مقدماتی جام جهانی‌ ۱۹۷۴ است.تهران بازی برگشت با استرالیا،تیم ملی‌ ایران در حالیکه یک پارچه و سراپا حمله بود ۵۹ دقیقه در حسرت ٔگل سوم سوخت و این چنین بود که گریه سفر ایرانپاک و چهره بهت زده ناصر حجازی،همه و همه حاکی از شکست ایران در دو بازی مقابل استرالیا بود.سرنوشت طوری تنظیم شده بود که ما سفر ایرانپاک مهاجم خطرناک و گلزن آن زمان ایران را در خط حمله به دلیل مصدومیت و شکستگی پا از دست بدهیم،و خط حمله ما اینچنین با مشگل روبرو شود،بعد از بازی وقتی‌ خبرنگار ایرانی از محمد بیاتی سوال کرد که چرا ایرانپاک مصدوم را از اول خط نزدی و روی نیمکت نشوندی،در جواب گفت،مرده ایرانپاک نیز ٔگل میزند.....
 
Likes: oghabealborz
Feb 18, 2005
13,663
1,410
View attachment 42029
و این پایان کاخ ارزوهای ایران در مقدماتی جام جهانی‌ ۱۹۷۴ است.تهران بازی برگشت با استرالیا،تیم ملی‌ ایران در حالیکه یک پارچه و سراپا حمله بود ۵۹ دقیقه در حسرت ٔگل سوم سوخت و این چنین بود که گریه سفر ایرانپاک و چهره بهت زده ناصر حجازی،همه و همه حاکی از شکست ایران در دو بازی مقابل استرالیا بود.سرنوشت طوری تنظیم شده بود که ما سفر ایرانپاک مهاجم خطرناک و گلزن آن زمان ایران را در خط حمله به دلیل مصدومیت و شکستگی پا از دست بدهیم،و خط حمله ما اینچنین با مشگل روبرو شود،بعد از بازی وقتی‌ خبرنگار ایرانی از محمد بیاتی سوال کرد که چرا ایرانپاک مصدوم را از اول خط نزدی و روی نیمکت نشوندی،در جواب گفت،مرده ایرانپاک نیز ٔگل میزند.....
I was crying 😢 with them in front of TV....
First time I cried over football and possibly the last.
 
Likes: Payandeh Iran